IQNA

Ang Sinasabi ng Quran Tungkol sa Kaayusan at Disiplina

16:50 - April 15, 2024
News ID: 3006885
IQNA – Ang Banal na Quran, bilang karagdagan sa pagbigay-diin ng kaayusan sa Takwin (paglikha) ng natural na mundo, ay nag-aanyaya sa sangkatauhan sa mga serye ng mga halaga, mga pag-uugali at mga tagubilin na nagdudulot ng kaayusan at disiplina.

Ang Banal na Quran ay tumutukoy sa dalawang mga uri ng kaayusan: Takwini (kaugnay sa paglikha) at Tashriei (kaugnay sa batas). Una sa lahat, ang pundasyon ng paglikha ay nakabatay sa kaayusan at tumpak na pagdidisenyo sa lahat ng bagay: "Nilikha Niya ang lahat ng mga bagay na may tiyak na tumpak na pagpaplano." (Talata 2 ng Surah Al-Furqan)

Ito ay may kaugnayan sa tao dahil ang tao ay ang kinatawan ng Diyos sa lupa at kinakailangan na makamit niya ang banal na mga katangian. Kaya't ang Hikma (karunungan) at kaayusan ay dapat mangibabaw sa kanyang buhay.

Ang pangalawa ay ang kaayusan sa Islamikong Sharia na alin nakakaapekto sa buhay ng tao mula sa dalawang mga aspeto. Una, may mga rekomendasyon at mga tagubilin na direktang inaalok ng Sharia tungkol sa kaayusan at pagpaplano sa mga gawain ng mga Muslim.

At ang isa pa ay ang pagtitipon ng Islamikong mga pasiya na nagdadala sa mga Muslim sa ilalim ng isang tiyak na pagpaplano at espesyal na kaayusan.

Sa madaling salita, kung isasaayos ng isang tao ang kanyang buhay alinsunod sa mga turong Islamiko at sisikapin na ibabatay ang kanyang mga salita at mga gawa sa tunay na pagpaplanong Islamiko, magkakaroon siya ng kaayusan sa pag-iisip at mga gawa.

Halimbawa, palaging pinapayuhan ng Banal na Quran ang mga tagasunod nito na sundin ang banal na mga batas: “Ito ang mga batas ng Diyos.

Huwag kang lumabag sa kanila; ang mga gumagawa nito ay hindi makatarungan.” (Talata 229 ng Surah Al-Baqarah)

Ang isa pang halimbawa ay ang mga oras na tinukoy para sa mga gawaing pagsamba katulad ng Salah (mga pagdasal): "Sabihin ang iyong pagdasal kapag lumubog ang araw hanggang sa kadiliman ng gabi at gayundin sa madaling araw." (Talata 78 ng Surah Al-Isra)

O tungkol sa pag-aayuno, tinukoy ng Diyos ang banal na buwan ng Ramadan. (Talata 187 ng Surah Al-Baqarah)

Ang mga mananampalataya ay mayroon ding kaayusan at disiplina sa mga gawaing panlipunan at ginagawa ang lahat, lalo na sa mahahalagang mga bagay, na may pahintulot ng pinuno ng lipunan.

Kung ang isang tao ay hindi kumilos sa ganitong paraan, hindi siya mapabilang sa tunay na mga mananampalataya: “Ang mga mananampalataya ay yaong mga naniniwala lamang kay Allah at sa Kanyang Sugo, at sino, kapag nagtipon kasama niya sa isang karaniwang bagay ay hindi umaalis hangga't hindi nila hinihingi ang kanyang pahintulot.” (Talata 62 ng Surah An-Nur)

Sinabi ni Imam Ali (AS) kay Muhammad ibn Abi Bakr: “Magsabi ng mga pagdasal sa takdang oras. Huwag sabihin ito nang mas maaga para sa kapakanan ng (magagamit) na paglilibang o antalahin ito dahil sa pagkaabala. Tandaan na ang bawat kilos ninyo ay nakasalalay sa iyong pagdasal."

Kaya ang pagsasabi ng araw-araw na mga pagdasal sa tamang oras ay nakakatulong sa isang tao na mapamahala ang kaniyang pang-araw-araw na mga gawain.

Ang pag-aaral ng angkop na oras at pagkakasunud-sunod ng mga ritwal ng Salah at pagkilos nang naaayon ay nakakatulong din sa bagay na ito.

Kahit na ang pagdarasal sa kongregasyon ay kahit papaano ay isang ehersisyo sa kaayusan, disiplina at koordinasyon.

                                             

3487925

captcha