IQNA

Ang Gobernador ng Texas ay Kinasuhan dahil sa Paglabag sa mga Karapatan ng Maka-Palestine na mga Aktibista

12:13 - May 18, 2024
News ID: 3007019
IQNA – Ang Gobernador ng Texas na si Greg Abbott at dalawang sistema ng unibersidad sa Texas ay idinemanda dahil sa paglabag sa mga karapatan ng mga aktibistang maka-Palestine.

Ang Council on American-Islamic Relations, o CAIR, ay naghahabol sa kanila sa ngalan ng mga aktibistang estudyante, na sinasabing nilabag ni Abbott at ng mga unibersidad ang mga karapatan ng mga mag-aaral sa Unang Susog.

Naninindigan ang CAIR na ang kamakailang utos ng nakatataas ni Abbott na tumutugon sa anti-semitismo ay partikular na nagta-target sa mga karapatan sa malayang pananalita ng mga aktibistang Palestino.

Bilang karagdagan kay Abbott, ang Sistema ng University of Texas at ang Sistema ng University of Houston ay pinangalanan din bilang mga nasasakdal.

"Ang utos ng nakatataas ni Gobernador Abbott, kasama ang mga pagsisikap sa antas ng kampus na sumunod dito, ay malinaw na mga pagtatangka na iligal na sugpuin ang isang pananaw na kritikal sa (rehimeng Israel)," sabi ng paghahabla.

Ang paghahabla ay sumusunod sa isang utos na nakatataas na inilabas ni Abbott noong huling bahagi ng Marso na nagtuturo sa mga kolehiyo at mga unibersidad sa Texas na i-update ang mga patakaran sa malayang pananalita upang matugunan ang kanyang inilarawan bilang tumataas na anti-semitismo sa mga kampus. Ang utos ay tugon sa mga maka-Palestino na protesta kasunod ng digamaan na pagpapatay ng lahi ng Israel sa Gaza Strip. Ang mga protesta ay nagwakas noong Abril nang ang mga mag-aaral sa New York ay sumakop sa isang gusali sa Columbia University at ang mga protesta sa buong bansa, kabilang ang Texas, ay nagresulta sa maraming mga mag-aaral na detenido.

Sinabi ni Shawn Lindsey, kasama na bise presidente para sa ugnayan ng media sa Unibersidad ng Houston, sa isang pahayag sa The News na ang unibersidad ay mayroon at nagpapatupad ng patakaran sa kalayaan sa pagpapahayag pati na rin ng patakarang laban sa diskriminasyon, na alin kinabibilangan ng relihiyon at pinagmulang bansa bilang protektadong mga klase.

Upang sumunod sa utos na nakatataas ni Abbott, "idinagdag ang wika sa ating mga patakaran na tumutukoy sa anti-semitismo ayon sa ayon sa batas na kahulugan ng estado," sabi ni Lindsey.

Tumangging magkomento ang Sistema ng University of Texas.  

Ang kaso ng CAIR ay naglalayon na "protektahan ang mga kalayaan sa konstitusyon na ginagarantiyahan ng lahat ng mga Amerikano upang magprotesta," sinabi ni William White, direktor ng sangay ng Houston ng CAIR, sa isang kumperensiya ng balita sa opisina ng organisasyon noong Huwebes.

"Hindi natin papahintulutan ang sinumang politiko, sa pamamagitan man ng utos na nakatataas o sa pamamagitan ng patakaran na lehislatibo, na labagin ang mga karapatang iyon," sabi ni White.

Inutusan ni Abbott ang mga opisyal ng paaralan na magtatag ng mga parusa - kabilang ang pagpapatalsik - para sa mga gumawa ng mga aksyon ng anti-semitismo, kabilang ang pagbigkas ng pariralang "mula sa ilog hanggang sa dagat." Ang ilang mga tao ay nagtalo na ang salawikain ay isang panawagan para sa pag-aalis ng Israel, habang ang iba ay nagsasabi na ito ay isang panawagan para sa kalayaan ng mga Palestino.

"Ang Unang Susog ay matatag na nanindigan para sa pangako na ang malayang pananalita ay totoo," sabi ni Gadeir Abbas, ang pambansang kinatawan na direktor sa paglilitis ng CAIR. “Totoo kung may sinasabi ka na hindi sikat. Totoo ito kung pinupuna mo ang isang taong makapangyarihan. Ito ay totoo kahit na ang mga tao sa paligid mo ay hindi gustong marinig ito."

Habang ang mga protesta laban sa digmaan sa Gaza ay lumaki at lumaki nitong nakaraang mga linggo, inaresto ng mga kawal ng estado at iba pang ahensya ng pagpapatupad ng batas ang dose-dosenang sa parehong Unibersidad ng Texas sa Dallas at sa Unibersidad ng Texas sa Austin pagkatapos subukan ng mga nagpoprotesta na magtayo ng mga kampo at "sakupin" ang mga damuhan at mga plaza.

Ang utos ng gobernador ay lumalabag sa pagsasalita na protektado ng konstitusyon ng lahat ng mga Texano, sabi ni John Floyd, kasapi ng lupon ng CAIR at abugado ng kriminal na pagtatanggol.

"Ako ay ipinanganak na Texano. Pinahahalagahan natin ang ating kasarinlan, ang ating malayang pananalita at walang sinuman sa atin ang dapat balewalain ito,” sinabi niya.

 

3488366                                    

captcha