IQNA

Hajj Pinakamalaking Pagtitipon para sa Kapayapaan, Pagkakaisa sa Palestine: Tagaisip na Canadiano

18:54 - June 12, 2024
News ID: 3007130
IQNA – Inilarawan ng isang tagaisip na Canadiano at Islamolohista ang paglalakbay sa Hajj bilang hindi lamang isang pagsamba kundi ang pinakamalaking pagtitipon para sa kapayapaan sa mundo.

Sa pagbigay ng talumpati sa webinar na "Hajj, Quran-sentrismo, At Nakikiramay kasama sa Gaza", sinabi ni John Andrew Morrow na ang pagkakataon ng Hajj ay dapat gamitin upang ipakita ang kapangyarihan ng Islamikong Ummah at boses na pakikiisa sa mga inaaping Palestino.

Ang onlayn na seminar ay inorganisa ng International Quran News Agency (IQNA) noong Lunes, Hunyo 10.

Si Andrew Morrow, sino pumili ng pangalang Ilyas Abdul Alim Islam pagkatapos maging isang Muslim, ay nagsabi na ang Hajj ay sumasalamin sa monoteismo gayundin sa pagkakaisa ng tao, panrelihiyon at panlipunan.

Idinagdag niya na dapat bigyang-pansin ng mga Muslim ang panlipunan, pang-ekonomiya at pampulitika na mga aspeto ng Hajj gayundin ang panrelihiyong mga larangan nito.

Dapat nilang yakapin at kumilos ayon sa moral at asal na mga prinsipyo na itinuro ng Quran at ng Banal na Propeta (SKNK), sinabi niya.

Sinabi ng iskolar ng Canada na ang Hajj ay ang pinakamabuti na pagkakataon para sa pag-aaral sa isa't isa, pagbubuo ng mga pagkakaibigan at paglikha ng mapagkaibigang mga bigkis.

Sa ibang bahagi ng kanyang mga pahayag, sinabi niya na ang lahat ng lohikal na mga tao, maging sila ay Muslim, Hudyo, Kristiyano, atbp, ay sumusuporta sa Palestine at kinondena ang (Israel) mga krimen sa digmaan at mga paglabag sa karapatang pantao.

Binigyang-diin ang kahalagahan ng pagsalungat sa gayong mga krimen at masaker ng mga tao, binanggit niya ang Talata 32 ng Surah Al-Ma'idah ng Banal na Quran, “Dahil dito, ginawa Namin na batas para sa mga anak ni Israel na ang pagpatay ng isang tao para sa mga dahilan maliban sa legal na paghihiganti o para sa pagtigil sa katiwalian sa lupain ay kasing laking kasalanan ng pagpatay sa lahat ng sangkatauhan. Gayunpaman, ang magligtas ng isang buhay ay magiging kasing dakilang birtud ng pagliligtas sa lahat ng sangkatauhan.

Ang ating mga Mensahero ay dumating sa kanila na may malinaw na makapangyarihang katibayan ngunit marami sa kanila (mga Israelita) pagkatapos noon ay nagsimulang gumawa ng mali sa lupain."

Sinabi rin ni Andrew Morrow na ang tunay na Islam ay ang Islam ng pagpaparaya at katamtaman, kagaya ng sabi ng Banal na Quran, “Ginawa namin kayo (mga tunay na Muslim) na isang bansang katamtaman upang kayo ay maging isang halimbawa para sa lahat ng mga tao…” (Talata 143 ng Surah Al -Baqarah)

Propesor ng Unibersidad ng Tehran na si Mohammad Ali Azarshab, Pinuno ng Samahan ng mga Iskolar ng Muslim sa Lebanon na si Sheikh Ghazi Hunaina, Pinuno ng Unyon ng mga Iskolar ng Ahl al-Bayt ng Turkey si Ghadir Akaras, at Pinuno ng Malaysian Consultative Council of Islamic Organizations (MAPIM) na si Muhammad Azmi Abdulhamid ay sa iba pang mga tagapagsalita sa webinar.

 

3488699

captcha