IQNA

11:12 - December 14, 2020
Haber kodu: 3471633
Uluslararası Ehl-i Beyt Üniversitesi (as) Rektörü, bu üniversitenin gelecek planlarına değinerek "Mutabakat zaptını, bilimsel ve yürütme ilişkisini dünyadaki iki üniversite grubu ile ele alıyoruz; biri İslami olmayan üniversiteler (Batılı ve Batılı olmayan), diğeri ise bazı mutabakat muhtıralarının imzalandığı İslami üniversiteler.’’ dedi.

Ehlibeyt Uluslararası Üniversitesi, 1378 yılında kurulan ve İranlı olmayan öğrenciler ve Ehl-i Beyt (as) takipçilerini yüksek lisans ve doktora derecelerinde yetiştirmek için çalışan, Tahran'daki Dünya Ehlibeyt (as) Meclisi'ne bağlı bir kurumdur.

Uluslararası Ehl-i Beyt Üniversitesi'nin (as) faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için, üniversite başkanı Huccetul İslam Velmüslimin Said Cazari Mamui ile yapılan ropörtaj aşağıda yer almaktadır:

IQNA - İlk olarak, Uluslararası Ehl-i Beyt Üniversitesi'nin (as) tarihini ve faaliyetlerini kısaca açıklarmısınız.

- Ehl-i Beyt Üniversitesi, 2004 yılı civarında bir çalışma-eğitim merkezi olarak kuruldu. Ehl-i Beyt (as) Yüksek Öğretim Merkezi ve misyonu, Müslüman öğrencilerin teknoloji ve mühendislik, beşeri bilimler ve tıp bilimleri alanlarında yüksek öğrenimi olarak tanımlandı. Üniversitenin hedef tespiti ve açılması, başarıya ulaşacağını umduğumuz ülkenin bilimsel ve kültürel diplomasisine dayanmaktadır.

IQNA - Yurt dışında hangi eğitim merkezleri ve kurumları ile iletişim halindesiniz?

- Şimdiye kadar, öğrenci ve profesörleri çekmek için bir üniversite olarak bazı yüksek öğretim kurumlarıyla birlikte çalıştık ve gelecekte bu tür iletişimi geliştirmek amacıyla farklı stratejiler ve planlar üzerinde düşündük.

IQNA - Ehl-i Beyt (as) Uluslararası Üniversitesi'nin Sünni öğrenciler ve hocalar ile etkileşimi nasıldır?

Bu alanda herhangi bir kısıtlama getirmek istemiyoruz, ancak üniversite tüzüğüne bağlıyız. Bizim argümanımız, kelimenin genel anlamıyla Ehl-i Beyt okulunun takipçilerini çekmek, bu kelime ve anlamla karşılaştığımızda Şiiliği kabul etmek zorunda kalamayız çünkü Sünnilerin çoğu Ehl-i Beyt'e sadık ve saygılı Ehl-i Beyt'in rivayetlerini alıntılayarak çoğu dini metinlerin Sünniler tarafından yazıldığıda bilinmektedir.

Batı üniversiteleri ile etkileşim; Ehl-i Beyt Üniversitesi'nin gelecekteki planı

Ayrıca akademik, çalışma ve araştırma konularına ve gayrimüslimlerle profesör değişimine de dikkat ediyoruz ve çalışmalar alanında tartışmamız din ile sınırlı değildir. Kapsamlı bir üniversiteyiz çünkü amacımız yalnızca teoloji veya belirli dini ilkeler değil, yakın gelecekte beşeri bilimler, mühendislik, temel bilimler ve tıpta çalışmaktır. Dolayısıyla dini ve özel görüş bir coğrafya değildir.

IQNA - Üniversite programları öğrenci eğitimiyle mi sınırlı yoksa yurtdışında sergiler düzenlemek için bilim merkezleriyle işbirliği yapmak gibi ders dışı etkinlikler de yapıyor musunuz?

- Mevcut üniversite sistemi ve üniversite tüzüğündeki yaklaşımımız, bilimsel ve kültürel diplomasiyi vurgulamaktır. Yirminci yüzyılı bilimsel diplomasi yüzyılı olarak tanımlıyoruz. Şimdi bilim alanında ülkeler arası rekabete tanık oluyoruz. İran, 5.000 yıllık medeniyeti bilim ve medeniyet üretimindeki tecrübesiyle dünyada öne çıkıyor. Dünyaca ünlü pek çok ansiklopedi de İran, uluslararası arenada payı olan ve bugün de bu paya sahip olması gereken parlak bir medeniyete sahip bir ülke olarak anılmaktadır.

Elbette ortak konferanslar ve bilimsel çalıştaylar düzenlemek, hazırlanan ve yakında başlayacak olan üniversitenin en önemli programlarından biri olacak. Ayrıca, üniversitenin görüşünü tamamen kültürel ve ideolojik bir görüşle sınırlamayacağız ve stratejimizde üniversite organının kapsamlı bir görüşüne sahip olmaya çalışıyoruz. Çalışma ve eğitim alanında, genel izleyiciyi de göz önünde bulundurduk koşullara ve imkanlara göre ilerlemeye devam ediyoruz. Doğu ve Batı'nın büyük üniversiteleri ve İslam dünyasıyla iletişim kurmalıyız bilimi ve bilimsel etkileşimleri yaymak için Tunus'ta Al-Zeytuniye, Mısır'da El-Ezher ve Ürdün'deki El-Bayt ile etkileşim kurmalıyız. Aynı zamanda, Batı üniversitelerini çalışma, araştırma mekanizmaları ve modern eğitim sistemi alanında ele almalı ve çeşitli alan, eğilim ve disiplinlerdeki bugünün teorilerini tanımalıyız.

IQNA- Ehl-i Beyt (as) Üniversitesi'nin faaliyetleri Uluslararası Al-Mustafa (sav) Üniversitesi gibi üniversitelerin faaliyetleriyle paralel midir?

- Al-Mustafa'nın hedefleme sistemi, Ehl-i Beyt Uluslararası Üniversitesi'ndeki sistemden farklı, belirtildiği gibi, farklı bölüm ve eğilimlerdeki öğrencileri kabul ediyoruz. Tartışmamız eğitim ve bilimsel alışverişin önceliğidir ve Al-Mustafa Üniversitesi farklı bir yaklaşım izler ve beşeri bilimler ile İslam bilimlerine odaklanır. Öte yandan bilimsel gelişme amacı ile birden fazla üniversitemiz olabilirse bu faydalı bir eylemdir ve bilim üretimi alanında etkilidir. Üniversitenin büyümesi ve gelişmesi için ne kadar çabalarsak çabalayalım, bilim camiasına zarar vermeyecek, ancak bütçe ve imkanlar da dahil olmak üzere koşullara ve kurallara dikkat etmeliyiz.

IQNA - Üniversitelerimiz neden Al-Zeytuniye, El-Ezher gibi büyük üniversitelerle veya İslam dünyasındaki diğer ünlü üniversitelerle olması gerektiği gibi etkileşime girmiyor?

- Birkaç faktör etkilidir. Bazıları uluslararası siyaset alanındadır. Faktörler aynı zamanda üniversitenin akademik politikaları ve politika oluşturmadan sorumlu kişilerle de ilgilidir. Bir başka nokta da İran'ın diğer bazı ülkelere göre daha geç girdiği bilimsel ve kültürel diplomasi meselesidir. Bu gecikme, doğal olarak diğer ülkelerin de ilerlemesinin yolunu açtı.

El-Ezher, daha önce uluslararası arenaya bağlanmayı başardı. On dokuzuncu yüzyılın sonlarında El Ezher profesörlerinin gelişi ve El-Ezher Üniversitesi ile Batı üniversiteleri arasındaki değişim çok önemliydi. Bu hareketin doruk noktası, Abdul Rahman Badevi ve El Ezher'in başkanı olan Abdul Halim Mahmud gibi Louis Massignon'un öğrencilerine kadar uzanıyor ki yirminci yüzyılın başlarında Fransız üniversitelerinde bu kişiler tarafından yeni bir yaklaşımla Kur'an tefsirlerinin yayınlanması sağlandı. 1910'da, profesör olan önde gelen bir El-Ezher Müslüman alimi, Kur’an'ı incelemek ve yorumlamak için Fransa'ya gitti. Buda  El-Ezher iletişiminin uluslararası arenadaki tarihini gösterir.

Batı üniversiteleri ile etkileşim; Ehl-i Beyt Üniversitesi'nin gelecekteki planı

Ayrıca devrimden sonra yaptırımlar ve farklı uluslararası görüşler İran için arenayı zorlaştırdı; şimdi, İslam dünyasının önde gelen üniversiteleri ile etkileşim içinde olmamız gerektiği görüşünün yanı sıra, yurt içinde bilimsel diplomasi ihtiyacı da harekete geçti. Bu konuda deneyimleri kullanmalı ve sorunları teşhis etmeliyiz.

Bugün, İran bilimsel olarak dünya lideri olarak sıralanmaktadır. Batı'daki herhangi bir üniversitede nadiren İranlı bir profesörün çalışmadığını gördüm. İranlı profesörler Batı üniversitelerinde parlıyor ve bu da İran'ın iyi bir bilimsel geçmişe sahip olduğunu gösteriyor. Başarılı bilimsel diplomasinin ufkuna ulaşmak bizim hayalimizdir ve imkansız değildir. Ehl-i Beyt (as) Üniversitesinde yaklaşımımız gecikmeyle başladığımız yolu yumuşatmaktır.

IQNA - Ehl-i Beyt (as) Uluslararası Üniversitesi'nin gelecek planlarını ilerletmek için gündemde özel bir stratejiniz var mı?

- Yolun başındayız ve gelecek için plan yapmalıyız. Bilimsel ve idari memorandumların dünyadaki iki grup üniversite ile ilişkisini, biri İslami olmayan üniversiteler (Batılı ve Batılı olmayan) ve diğeri İslami üniversiteler, bazıları imzalanmış ve bazıları taslak halinde olan ilişkiyi ele alıyoruz. Gelecekte bu yönde ilerleyerek, istenilen vizyon ve hedeflere ulaşabileceğiz.

3939695

İsim:
Email:
* Yorumunuz:
* captcha: