IQNA

12:20 - October 30, 2021
Haber kodu: 3474458
Malezyalı Müslüman düşünür, İslam mezhepleri arasındaki ortak program ve projelerde gençlerin İslam ümmetinin geleceğine odaklanması gerektiğini vurgulayarak ‘’Bu, İslam toplumları arasında empati yaratmada ve birliği derinleştirmede çok yardımcı olabilir.’’ dedi.

İslam alimi ve Malezya İslami Sivil Toplum Kuruluşları Danışma Konseyi (MAPIM) başkanı Muhammed Azmi Abdulhamid, Güneydoğu Asya'da önde gelen bir siyasi aktivisttir. Uzun yıllar Malezya üniversitelerinde ders verdi ve şimdi Filistin'deki durum veya Hindistan'daki İslam karşıtlığı gibi İslam dünyasının güncel sorunları hakkında çeşitli kampanyalar başlatarak Doğu Asya Müslümanlarını güncel değişikliller hakkında bilgilendiriyor.

Abdülhamid, Birlik Haftası vesilesiyle IQNA'ya verdiği röportajda, İslam dünyasındaki liderlerin ve politika yapıcıların oybirliğine ihtiyacı olduğunu vurguladı ve gençlerin birlik temelli programlara katılımının rolünün, İslam mezhebi takipçilerini yakınlaştırdığını ve İslam dünyası söylemini ilerletmede çok önemli olduğunu söyledi.

Birlik Kur’an'ın önemli kavramlarından biridir

Bu Malezyalı düşünür, İslam'ın dalları ve dinleri arasındaki birlik hakkında şunları söyledi: Bana göre birlik ümmetin özüdür. İki ana İslam mezhebinin, Sünni ve Şii'nin tarihi 1400 yıl öncesine kadar uzanıyor, ancak İslam'ın temel ilkeleri hala büyük ölçüde aynıdır. Peygamber (sav)'den sonra ümmetin liderliği konusundaki tartışmalarda ve aralarındaki bazı siyasi kavramlarda sadece birkaç farklılık vardır, ancak bu dinlerin her ikisi de bildiğimiz temel inançlara bağlıdır. Bu nedenle, farklı mezheplerin yakınlığı, farklılıklardan çok daha fazla hissedilir. Kur’an'daki birlik kelimesiyle ilgili olarak, "bir" ve "bir"in Kur’an'da Allah'ın harfleri olduğunu ve bu nedenle İslam'da tevhidin temel bir ilke olarak kabul edildiğini biliyoruz. Tevhid Allah’a ait en yüksek derecedir.

İslam'da birliğin önemi, insanlar arasında kardeşliği ve sevgiyi yaratmasındandır. Bu kardeşlik ve ahenk, düşmanlara karşı gönülleri yakınlaştırır ve birlik sağlar ve bu nedenle İslam'da birlik önemlidir. Tevhid, peygamberlik ve dirilişin temel ilkelerinden ortak İslami takvim gibi ayrıntılara kadar Müslümanların pek çok ortak noktası vardır. İbadete ve namaza davet olan ezanımız bile birbirine çok benzer.

Ortak düşmanlar karşısında birliğin önemi

Birliğin önemi, Müslümanların birbirleriyle nasıl etkileşime girdiğinde ve Müslüman ümmetini düşmandan nasıl koruduğunda yatar. İslam mezheplerinin etkileşimi ve işbirliği dini programlarla sınırlı kalmamalıdır. İslam mezhepleri çeşitli ekonomik, eğlence, siyasi ve kültürel faaliyetlerde temsil edilmeli bilim ve teknolojinin ilerlemesine ve çeşitli işbirliklerinin geliştirilmesine katılmalıdır.

Vahdet söyleminin başarısının sırrı

Bütün ulusun ilerlemesini ve gelişmesini istiyoruz. Dolayısıyla birlik için işbirliği de gereklidir. İslam düşmanlarına karşı birleşik bir tavır almak, birliğin sağlanmasında çok önemlidir. Topraklarımızı ve başkentlerimizi sömürgeleştirmeye, işgal etmeye ve İslam ümmetini bölmeye çalışan düşmanlardan birbirimizi koruyabileceğimizi göstermeliyiz.

İslam birliğini güçlendirmede ümmetin entegre** liderliğinin önemi

İslam dünyasında liderliğin kalitesi çok önemlidir. Liderlik, siyasi liderlik, ekonomik liderlik ve bürokratik liderlik dahil olmak üzere Müslüman yaşamının tüm yönleriyle bütünleştirilmelidir. Kitlelerin ihtiyaçları ve ümmetin çıkarları, geçici kişisel, etnik ve dini çıkarlardan önce gelmelidir. Herhangi bir ihtilaf Müslümanların maddi ve manevi menfaatlerine zarar verir.

Birlik için hoşgörü ve karşılıklı anlayış gereklidir

Birlik için din mensuplarının hoşgörüsü ve karşılıklı anlayışı gereklidir. Alimler ve politikacılar arasında hoşgörüsüzlük tavrı yayılırsa, anlaşmazlıklar başlayacak ve bu anlaşmazlıklar ümmete büyük maliyetler getirecektir. Dolayısıyla hoşgörüsüzlük tutumu, birliğin ve bölünmenin yenilgisine katkıda bulunan bir faktör olacaktır. Bu durumda düşman daha aktif olmaya başlar ve sömürücü politikalarını eskisinden daha fazla genişletir. Müslüman liderlerin birbirleriyle istişare etmemeleri, İslam toplumlarının düşmanın planlarına yenik düşmesine neden oluyor. Kur’an-ı Kerim, İslami dayanışmamız, maddi ve manevi ilerlememiz için en iyi rehberimizdir. Kur'an kavramlarına müracaat etmememiz, sorunlarımızı çözmek için yabancılara yönelmemize neden oluyor ve onlar her zaman kendi çıkarlarını ön planda tutuyorlar ve ümmet arasında bu tür bölünmeler oluyor.

Batı medyasının ağız birliğiyle** mücadele

Müslüman alimlerin ve politika yapıcıların, Batı medyasının kargaşasını dünyada batılı yaymak amacıyla İslam imajını yok ettiklerini anlamaları gerekir.

Batı medyası, İslami inançlar hakkında asılsız haberler üreterek ve bu yalan haberleri sık sık yayarak Müslümanlara karşı ağır medya kampanyası başlatıyor. Bu nedenle İslami medya, tutarlı ve koordineli politikalar benimseyerek bu yalan propaganda kampanyasına karşı çıkmalıdır. Batı medyası her zaman var olan gerçekleri gazetecilik tarzında yanlış sunar. Kendi bakış açılarını dünyaya dayatıyorlar ve gerçekleri göstermiyorlar.

İslam'ı bir şiddet dini olarak tanıtıyorlar ve bu Müslüman topluluklarda neler olduğunu göstermiyor. Ayrıca medya, İslam mezhepleri arasında farklılıklar yaratma ve küçük farklılıkları büyütme konusunda aktiftir.

Bu nedenle halkın, din âlimlerinin ve Müslüman politikacıların medya okuryazarlığını yükseltmek Batı medyasının taktiklerini tanımada çok önemlidir. Farklı mezheplerden Müslüman medya uzmanları bir araya gelmeli ve İslam dünyasına Batılı hükümetlerin, partilerin ve medyanın İslamofobi ve İslam karşıtlığını yaymak için kullandıkları hileleri açıklamalıdır.

Gençliğin birlik faaliyetlerine odaklanma ihtiyacı

Benim önerim, Müslümanlar arasında İslam birliğini teşvik etmek için medya kampanyaları ve kültürel etkinlikler başlatmak. Ayrıca birliği ve beraberliği teşvik etmek  için haklı ve önde gelen İslami şahsiyetlerin etkisini kullanmalıyız.

Vahdet söyleminin başarısının sırrı

Ayrıca İslam alimleri arasında yapıcı fikri ve bilimsel tartışmalar için programlar tasarlayarak birliği güçlendirebiliriz. Gençlerin tartışmaların ve etkinliklerin odak noktası olması ve gençliğe odaklanılması daha iyidir. Müslüman gençler arasında birlik oluşturmak için ortak projeler uygulamak çok önemlidir. Ayrıca Müslüman gençler arasında ortak spor müsabakaları ve ortak eğlenceler düzenlenmesi de bu yönde yapıcı olacaktır. Bir arada yaşamayı, kardeşliği ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek için yaratıcı medya ekipleri oluşturmak da önerilerimden biridir. Ayrıca, çevrenin korunmasında birliğin önemi teşvik edilmelidir. İslami bir medya oluşturmak ve birleşik bir İslami takvim oluşturmak, İslam birliğini güçlendirmede etkili olabilir.

4008328

İsim:
Email:
* Yorumunuz:
* captcha: