IQNA

14:15 - November 20, 2021
Haber kodu: 3474641
Nijerya'nın Kano kentindeki Hz. Peygamber (sav) Vakfı Genel Sekreteri, hem Şiiler hem de Sünniler arasındaki tekfirci ve aşırıcı akımların Müslümanlar arasında vahdet sloganının gerçekleşmesinin önündeki başlıca engeller olduğunu söyledi.

Nijerya'nın Kano kentindeki Hz Peygamber (sav) Vakfı Genel Sekreteri Şeyh Saleh Muhammed Al-Sani, IQNA'ya şunları söyledi: İslam ümmeti için vahdetin önemi ve gerekliliği konusunda şunu söylemeliyim ki ümmeti vahdete davet edenler çok ileri görüşlü ve basiretli insanlardır. Çünkü tüm dinler ve İslam mezhepleri için bölünme, içinde bulunduğumuz çağda en büyük tehdit ve İslam düşmanlarının en büyük önceliklerinden biridir. Düşmanların ve cahillerin büyük bir enerji, sermaye ve düşünce harcadıkları bu projeye karşı ümmeti vahdete davet etmekten ve dinler arası yakınlaşma projesini hayata geçirmekten başka çare yoktur.

Vahdeti sağlamak için İslam dünyasının kapasitelerini kullanma ihtiyacı

Allah Kur’an’da Enfal Suresi'nin 46. ayetinde sevdikleri hakkında bizi uyardı: Allah'a ve elçisine itaat edin, birbirinizle çekişmeyin, yoksa zayıf düşersiniz, sevginiz söner ve sabredin, çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.

Ancak İslam vahdetini güçlendirebilecek unsurlar, dinler arasında var olan birçok ortak kavramdır. Müslümanlar, dinî bilginin esasları ile inanç ve fıkıh konularının büyük bir kısmında paylaşır ve uzlaşırlar.

Tekfirci hareket, İslam mezhepleri arasındaki birliğin en büyük düşmanıdır

Belki de zamanımızda ve günümüz dünya toplumlarında Müslümanların sahip olduğu yakınlaşma ve vahdet unsurları diğer toplumlarda bulunmamaktadır. Müslümanlar dünya nüfusunun dörtte birini oluşturuyor ve büyük bir iş gücüne sahipler. Ayrıca önemli küresel ekonomik kaynaklara ve geniş petrol ve altın kaynaklarına sahiptirler.

İslam toplumlarında modern hayatın her alanında var olan fikrî, dinî ve iktisadî imkânlar kullanılarak ümmetin vahdeti düşmanları mağlup edilebilir. İslam ümmetinin vahdetini gerçekten arayanlar ve buna yürekten inananlar, bu araçları ve kapasiteleri harekete geçirmelidir.

Hakka uymak, İslam mezheplerinde vahdetin temelidir

Müslümanların birliğini gerekli kılan unsurlara gelince, şunu söylemeliyim ki farklı düşüncelerin olduğu ve farklı düşünce okullarının birbirine bağlı olduğu bir çağda yaşıyoruz. Düşünsel, epistemolojik, politik ve ekonomik olarak yollar açıktır. Bu nedenle, hakikat fikri teşvik edilmeli ve diğerleri onu takip etmelidir.

En güzel vahdet modeli; İmamların yaşamı

Emir el-Mü'minin, Ali (as)'nin Hulefayı Raşidin ile davranışlarında bu tür bir tutumu görmekteyiz. Hilafetin Ehl-i Beyt'in (as) hakkı olduğuna inansa da onlarla işbirliği yaptı. O hakkı bir gün bile terk etmemiş, üç halife ile takva esasına göre işbirliği yapmıştır. Ondan sonraki imamlar, yani İmam Hasan (a.s) ve İmam Hüseyin (a.s) ve diğer imamlar aynı idi. Ehl-i Beyt (as) bize vahdet alanında en iyi dersleri öğretmiştir ve ümmet, imamlarımızın birbirleriyle etkileşime geçmek için öğrettiği bu ilkeleri kullanmalıdır.

Tekfirci hareket, İslam mezhepleri arasındaki birliğin en büyük düşmanıdır

Bir diğer husus da, tüm din ve mezheplerden ümmetin âlim ve düşünürlerinin birbirleriyle kardeşlik ve nezaket içinde olmalarıdır. Çünkü alimler peygamberlerin varisleridir.

Tekfir; Vahdete ulaşmada temel zorluk

Bana göre Müslümanların vahdet yolundaki en önemli imtihanı cehalet ve asabiyetten kaynaklanan tekfir olgusudur. Bugün tekfir, tüm İslam dinlerinde kök salmıştır. Afrika'da Sünni olduklarını iddia eden IŞİD, El Nusra, Boko Haram ve Eş-Şebab gibi bazı tekfirci mezhepler, İslam'ı itibarsızlaştırmak için büyük çaba sarf ediyor. Masum insanları öldürüyorlar. Şiiler arasında fitneyi körükleyen ve diğerlerini kafir olarak nitelendiren aşırılıkçı akımlar vardır. Bu, kardeşlik ve İslam birliği yolunda büyük bir engeldir. Suriye'ye, Irak'a, Somali'ye ve Nijerya'ya bakın, bu akımların neden olduğu yıkım ve ölümler gözler önündedir.

Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Müslümanlar ve mü'minler bir bedenin uzuvları gibidirler ve biri ağrı duyunca diğer uzuvları huzursuz olur.

Bugün İslam vahdetini güçlendirmek için önerim, Müslümanlar arasındaki birliğin kurumsallaşması için görsel sanatlar, resim, çizgi film, animasyon vb. sanatsal araçların kullanılmasıdır. İslam ümmeti arasında özel bir dikkat gösterilmesi gereken yaklaşık hedeflere ve birliğe ulaşmak için siber uzayın değerli fırsatından ve başarısından yararlanmak da çok önemlidir.

İslam ülkelerinin medyasına gelince, birçoğunun fitne ve bölünme hizmetinde kullanıldığını söylemek gerekir. İçinde bulunduğumuz çağda insanların aydınlanmasında medyanın rolü çok önemlidir. İran'daki Al-Kevser ve Lübnan'daki Al-Menar gibi ağlar, görevlerini yerine getirirken İslam Vahdetini güçlendirmeye çalışan ağlardır. Buna karşılık, Müslümanlar arasında fitneyi körükleyen ve Müslümanlar arasında barış ve birliği tehlikeye atan bazı uydu kanalları bulunmaktadır.

IQNA; İslam vahdetini sağlamada başarılı bir medya kuruluşudur

Şüphesiz İslam Cumhuriyeti'nde bir Kur’an haber ajansının bulunması İslam ümmetinin birliğine büyük katkı sağlayabilir. Kuran-ı Kerim, farklı dinler tarafından kabul edilen ve Vahdetin temeli olabilen tüm Müslümanların kitabıdır. İslam düşünürlerinin görüş ve kanaatlerini bölücü ve bağnaz içeriklerden uzak açıklamak, dinlerin yakınlaşmasına ve birbirini tanımasına yardımcı olabilir.

Son yıllarda IQNA Kur’an Haber Ajansı'nın faaliyetlerini takip ediyorum ve İslam mezhepleri arasında Vahdet yaratma çabalarına tanık oluyorum, bu haber ajansındaki tüm aktivistlere Allah'tan başarılar diliyorum.

4013348

İsim:
Email:
* Yorumunuz:
* captcha: