IQNA

13:49 - December 26, 2021
Haber kodu: 3474954
Dünyadaki birçok dinler arası gerilim, zengin ve fakir arasındaki derin uçurumla ilgilidir. Yoksulluk ve çaresizlik öfke ve şiddete neden olur ve din temelli ciddi ayrımcılık ve eşitsizlik olduğunda dini kimlik “bizi” “onlar”dan ayırmanın bir aracı haline gelir.

Günümüz dünyasında, yaygın inanışın aksine, din savaşları ve çatışmalar, bir ülkenin ve hatta birkaç ülkenin insanları arasında çatışmalara ve bazen büyük savaşlara yol açmaya devam etmektedir. Bu, dinler arası diyalogu ve dini hoşgörüyü teşvik etme çabalarını her zamankinden daha keskin hale getirdi.

New York'taki Long Island Din İşleri Enstitüsü'nün bir üyesi olan Rahip Mark Lukens, bu dini gerilimlerin çoğunun aslında birçok ülkedeki kaynakların tükenmesi ve siyasi kontrol üzerindeki rekabetten kaynaklandığına inanıyor.

Luckens, East Rockaway, New York'taki Bethany Cemaat Kilisesi'nin papazıdır. Ayrıca, New York rahibi, New York'un Nanuet bölgesinde fiziksel olarak zorlananlara hizmet veren kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Camp Venture'da bir memurdur.

Lukens’in çok kültürlü bir toplumda, ebeveynlerin gözetiminde büyüyen Hıristiyan inancı, sosyal adaleti savundu. Kariyerine çocukken Vietnam'ın sivil haklar ve savaş karşıtı hareketlerinde başladı. Gazeteler ve bilimsel dergiler için engelli hakları, dini özgürlük ve anayasa gibi konularda çok sayıda makale ve not yazdı. IQNA ile yaptığı bir röportajda Lukens, günümüz dünyasındaki dini problemlerin kökenleri ve Hristiyanlığın dinlerin bir arada yaşama biçimini nasıl gördüğü hakkında konuştu.

IQNA - Günümüz dünyasındaki bilimsel ilerlemelere rağmen, Afrika veya Hindistan gibi bölgelerdeki dini farklılıklar, farklı insan toplumları arasında hala savaşlara ve gerilimlere neden oluyor gibi görünüyor. Sizce bu gerilimlerin kaynağı nedir?

- İnanıyorum ki, bu dini gerilimlerin çoğu, birçok ülkede kaynakların azalması ve siyasi programın kontrolü nedeniyle rekabetten kaynaklanmaktadır.

Çölün genişlemesine tanık oluyoruz, örneğin iklim değişikliği ve diğer faktörler, kuzeydeki ağırlıklı olarak Müslüman kabileleri ve grupları, Sahra altı Afrika'daki ağırlıklı olarak Hıristiyan ve yerli dini gruplarla kaynaklar için rekabet etmeye zorluyor.

Çatışmalar dini konularla da karmaşıktır, ancak aynı şey su ve yiyecek konusunda anlaşmazlık olduğu kadar din için de geçerlidir. Dini kimlik, aslında siyasi statü ve güç için savaşlar olan sosyal etki, kurumlar vb. üzerindeki çatışmalar için de iyi bir örtü sağlar. Siyasi liderlerin kinleri körükleniyor ve planlarına hizmet edecekler.

Son olarak, dünyadaki dinler arası gerilimlerin çoğunun zengin ve fakir arasındaki derin uçurumla ilgili olduğunu düşünüyorum. Yoksulluk ve çaresizlik öfke ve şiddete neden olur ve din temelli ciddi ayrımcılık ve eşitsizlik olduğunda dini kimlik “bizi” “onlar”dan ayırmanın bir aracı haline gelir.

IQNA - İsa Mesih'in (as) insanların bir arada yaşamasıyla ilgili en önemli öğretileri nelerdir ve sizce bu öğretiler dini gerilimleri azaltmak için nasıl kullanılabilir?

- İsa (as), Allah'ın en büyük emrinin birbirimizi tüm varlığımızla sevmek ve komşumuzu kendimiz gibi tanımak olduğunu öğretmiştir. İsa bize, "peygamberlerin tüm yasaları ve öğretilerinin bu konuda yattığını" söyledi. Başka bir deyişle, birbirimize olan sevgimiz dini ve kültürel engelleri aşar ve birlikte çalışmamızı sağlar.

İsa (as) bize kültürler ve dinler arasındaki, insan ihtiyaçlarını kabul etme ve karşılama konusundaki kültürel engelleri aşan popüler bağlantının bir örneğini öğretmiştir. Yaşadığım yerde, sorunlarımızı ve ihtiyaçlarımızı ele alan ve birlikte çalışmamıza yardımcı olan çok dinli konseylerimiz var. İsa'nın şiddetsizlikle ilgili öğretileri bizi aynı hedeflere götürür.

IQNA - Ne yazık ki son yıllarda İsa (as) ve Hz. Muhammed  gibi İlahi Peygamberler bazı insanların ifade özgürlüğünü kötüye kullanarak hakaret edildiğine tanık oluyoruz. Sizce bu insanların amacı nedir ve bunlarla nasıl mücadele edilebilir?

- Bence doktrinlerimiz ile hemcinsleri arasındaki inanç uygulaması arasındaki farka kızgınlar ve çalışmaları sebepsiz değil. Bana göre meşru eleştiri ve meşru olmayan eleştiri görmezden gelinmelidir.

İnsanlar, onlarla aynı fikirde olmasak bile, duygularına sahip olma hakkına sahiptir. Bu insanlarla mücadele için yaptığımız şey, onlara ne kadar yanlış olduklarını kollarımızı açarak iyi işler ile göstermektir.

Florida'da bir yıl, bir rahip polisin eylemlerini protesto etmek için 3.000 Kur’an nüshasını yakmakla tehdit etti. Long Island İslam Merkezi, yoksullar için 3.000 gıda paketi topladı ve kiliseler ve sinagoglar yardıma geldi. Hakaret edenlere böyle davranıyoruz.

IQNA - Noel ağacı süslemek gibi bazı Noel gelenekleri, Hıristiyan olmayan ülkelerde bile birçok ülkede çok popülerdir. Noel ağacı süslemenin kökeni nedir ve İsa (as)'ın doğumuyla ne ilgisi var?

-Noel ağaçları aslında Avrupa'da Alman Hıristiyan kabulünün bir parçası olarak kabul edilen tutuni putperestliğinin bir simgesiydi. Yeşil her zaman sonsuz yaşamın bir sembolü olmuştur ve bu nedenle kışın ortasında Mesih'in doğumunun kutlanmasıyla ilişkilendirilir. Ancak ağaçlar ve süslemeler, dini sembollerden çok kültürel sembollerdir.

IQNA - Hristiyanlar ve Müslümanlar, dünya dinleri arasında en çok takipçiye sahip olanlardır. Sizce bu iki büyük dinin mensupları nasıl bir arada barış içinde yaşayabilirler?

- Huzurlu bir yaşam için en iyi şansımız, dinlerin öğretilerine uymaktan geçer. Her iki gruba da (İsrailoğulları'nın Peygamberi) Mika'nın sözleriyle "adaleti tesis edin, iyiliği sevin ve Allah'ınız yolunda tevazu ile yürüyün" denir.

Müslüman arkadaşlarımın bana söylediği gibi İslam barış, adalet, merhamet dinidir ve Hristiyanlık bize Allah'ı tüm varlığımızla sevmeyi ve komşumuzu kendimiz gibi tanımayı öğretir. Rekabet veya çatışma içinde olduğumuzda inanç öğretilerimizden saptığımızı düşünüyorum.

Allah bizden birbirimize Allah'ın sevgili kulları gibi davranmamızı ve bunu yapmadığımız takdirde Allah'a olan sevgimizde ve itaatimizde başarısız olacağımızı bilmemizi ister. Yuhanna İncili 4. ayetinin başlangıcı bize "sevgiyi bilmeyen Tanrı'yı ​​tanımaz" der, çünkü Tanrı sevgidir.

Birbirimize yaklaşmanın ve sadece bir arada yaşamayı değil, aynı zamanda Tanrı'nın tüm ulusları çağırdığı türden bir uyum ve karşılıklı saygıyı aramanın kutsal görevimiz olduğuna inanıyorum. Burada Long Island'da birlikte çok iyi çalışıyoruz çünkü ortak değerlerimizin yanı sıra farklılıklarımızı da görüyoruz ve birbirimize saygı duyuyoruz.

IQNA - Bölgenizdeki Hıristiyanlar ve Müslümanlar arasındaki ilişki nasıdır?

- Özellikle çok kalabalık bir bölgede yaşayan farklı dinlerden birçok yeni göçmenin demografik çeşitliliği göz önüne alındığında ilişkilerimiz çok iyi.

Long Island İslam Merkezi Dinlerarası Enstitüsü'nde çalışıyorum ve Long Island Dinlerarası Birlik alanında uzun yıllar çalıştım. Bunlar, dinleri anlamak ve halk arasında birliği teşvik etmek için çalışan gruplardır.

Birçok ibadethanemiz arasında çok iyi ilişkilerimiz var ve her zaman onları iyileştirmeye çalışıyoruz. Ancak özellikle belirli konularda yaşanan olaylar, nefret söylemi, sabotaj vb. kaygılarımız devam ediyor. Bununla birlikte, dini liderlerin işi, ister hahamlar, imamlar, rahipler veya diğer manevi liderler olsun, her zaman saygı ve barışı teşvik etmektir.

IQNA - Yeni yıl için dileğin nedir?

-Dileğim, her dinin mensuplarının inanç ruhu içinde bir araya gelip kendilerini adalet ve barışı bulmaya adamalarıdır.

4021677

İsim:
Email:
* Yorumunuz:
* captcha: