IQNA

D-8 amacına ulaşsaydı Müslümanlar bu durumda olmazdı

18:35 - June 25, 2022
Haber kodu: 3476570
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz: D-8’ler 5 milyar insanı bağrında toplayan "EZİLENLER" camiasının çekirdeğini oluşturmaktadır.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Altınöz ile D-8’i, önündeki engelleri ve başarıya ulaşsaydı yaşanacak gelişmeleri konuştuk. D-8’in önündeki en büyük engelin Batı’nın tahakkümcü politikaları olduğunu söyleyen Altınöz, D-8 başarıya ulaşmış olsaydı Müslüman ülkelerin durumunun bu şekilde olmayacağının altını çizdi.

1. D-8 ile Merhum Prof.Dr. Necmettin Erbakan Hoca neyi hedeflemişti?

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Yalta ve Potsdam konferanslarıyla bir araya gelen galip devletler, Yeni Dünya Düzenini teşkil edecek kurumları oluşturarak dünyayı kendi inisiyatifleriyle yönetmeye karar verdiler. Bu süreçten sonra kurulan Birleşmiş Milletler teşkilatında kendilerini söz sahibi yapacak olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni oluşturdular. Bu arada 1948 yılında İsrail'in BM tarafından tanınmasından sonra İslam coğrafyasında bir nevi sorunların fitili de ateşlenmiş oldu.

Böylece İslam coğrafyası, gün geçtikçe şiddetlenen çatışmaların, iç savaşların, uzlaşmazlıkların ve çözümsüz sorunların ana merkezine dönüştü. İslam coğrafyasını küresel güçlerin dengesizlik merkezine dönüştüren uygulamaları ister istemez yeni arayışları da beraberinde getirdi. Zulüm ve baskı üzerine kurulu olan köle anlayışlı küresel güç etkinliğini ortadan kaldırabilmek ve Müslüman ülkeler arasındaki sorunları ortadan kaldırıp uzlaşma ve birleştirmeyi ön plana alabilecek hak ve adalet merkezli politikaları ortaya koyabilmek üzere Rahmetli Erbakan Hoca, D-8 fikrini ön plana çıkararak D-8’in hayata geçirilmesini sağlamıştır.

2. Erbakan, D-8'in kuruluş çalışmalarını yaparken İran’a gelmiş ve o zaman cumhurbaşkanı olan Merhum Rafsancani'yle görüşmüştü. Görüşmede Erbakan Hoca D-8'in nasıl dünyayı dönüştürecek bir proje olduğunu anlatırken Merhum Rafsancani, Erbakan hocanın lafını yarıda kesip, “Hocam kendini yorma, sen bize nereye imza atacağımızı söyle” dedi. Bu aslında çok çarpıcı bir örnek. Neydi İran’ın Erbakan hocaya bu güveninin nedeni?

Elbette ki, dönemin İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rafsancani, Erbakan Hocamızın “Hak ve Adalet”i önceleyerek Müslümanlar arasındaki birliği ve beraberliği, dayanışmayı ve hedeflediğini bildiği için böyle bir birlikteliğin sadece Müslüman ülkelere değil tüm insanlara barış ve huzur getireceğini öngördüğünden ve aynı düşünceyi paylaştığından bu birliğin bir an önce tesis edilmesini arzu ettiğini ifade ederek bir an önce imza atmak istediğini belirtmiştir.

Erbakan Hoca ve Cumhurbaşkanı Rafsancani’nin birleştiği ortak nokta kendilerini “İMTİYAZLI ÜLKELER” olarak gören ve “Yeni Dünya Düzeni” anlayışı ile dünyayı güç ve kuvvetle küresel bazda yönetmeyi hedefleyen küresel güç odakları yerine alternatif olarak “YENİ BİR DÜNYA” yı önceleyen ve sömürü anlayışını ortadan kaldırmayı amaçlayan yeni küresel örgütlenmenin kurulması elbette ki dış sömürüye ve baskılara karşı önemli görevler üslenmeyi amaçlamış idi.

25 yıl önce imza altına alınan ve dünyada yaşanmakta olan kutuplaşmayı önlemeyi hedefleyen D-8 Teşkilatı, Müslüman ülkelerin geleceğe güvenle bakmasını sağlayacak önemli bir güç merkezidir.

3. D-8 başarıyla uygulansaydı neler değişirdi?

D-8 başarıyla uygulansaydı şüphesiz çok şey değişecekti. Öncelikli olarak üye sekiz ülke güçlü ekonomilere sahip olacak ve hızlı sosyo-ekonomik kalkınmayı hedefleyecekti. Bu ülkelerin en önemli ortak hedefi de güçlü D-8 pazarı ve ekonomisi olacaktı. Şöyle ki, Erbakan’ın ifadesiyle; D-8 kuvveti üstün tutan zulüm dünyası yerine, hakkı üstün tutan yeni bir refah dünyasının kuruluş hareketidir. D-8’ler kuruluş döneminde 5 milyar insanı bağrında toplayan “EZİLENLER” camiasının çekirdeğini oluşturmaktadır.

D-8’ler daha kuruluşları aşamasında hangi sahalarda, öncelik vereceklerini uzmanlarıyla araştırmalar yaparak belirlemişti. Her bir ülkenin hangi konuda yürütücü olacağı, hangi projelerin gerçekleşmesine öncelik yapacağı plan ve programa bağlanmış idi.

D-8 ülkelerinin hedef olarak belirlediği bütün projeler üye ülkelerin kalkınmasına öncülük edebilecek nitelikte idi. Bütün bu projelerin bir an önce hayata geçirilmesi D-8 hedefleri bakımından gerek o ülke halkı ve gerekse insanlık için çok büyük önem taşımaktadır.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan, “20. Yüzyılın gerçeklerinin ve alınması gereken derslerin D-8’in doğuşunun gerekçesi olduğunu ifade etmiş, D-8’ler, 20. Yüzyılın en önemli olaylarından birisi ve 20’inci yüzyılın 21’inci yüzyıla en değerli hediyesidir” demişti.

4. D-8’in önündeki engeller nedir?

D-8’in kuruluşundan itibaren 25 yıl sonra gelinen nokta, gelişmekte olunan ekonomiden hala gelişmiş ekonomiye geçiş yapılamamıştır. 1992 yılında henüz önemli bir aktör olarak dünya sahnesine çıkmamış olan ÇİN, 492 milyar dolar üretimle 566 milyar dolar üretime sahip olan D-8 ülkelerinin gerisinde yer almaktaydı. Gelinen süreçte D-8 Teşkilatının yapamadığını Çin başarmış ve boşluğu doldurmuştur. Bu başarı D-8 Teşkilatına ait olabilirdi ama maalesef böylesine büyük bir güç değerlendirilememiştir. 25 yıldır bireysel hareket etmekte olan Müslüman D-8 ülkeleri Çin’in ulaştığı seviyenin üçte birine dahi ulaşamamıştır.

D-8’in önündeki en büyük engel hiç şüphesiz sömürü çarkını ellerinde tutmakta olan Batı’nın tahakkümcü politikaları olmuştur. Eğer ki Müslüman D-8 ülkeleri aralarındaki birlikteliği ve dayanışmayı 25 yıl önceki irade ve kararlılıkla devam ettirmiş olsaydı mutlak suretle tahakküm zincirleri kırılacak ve D-8 şu anda Dünyada söz sahibi olan ve gidişatı değiştirebilecek konumda olabilecekti. D8 ler, ikinci etapta D-60'lar ve 3. etapta D-160'lar olarak büyümesine devam edecekti.

5 - Eklemek istediğiniz bir şey var mı?

D-8 Yeni bir dünya demektir.

Bu Dünya,"kuvveti üstün tutan değil Hakkıd üstün tutan" bir zihniyetin dünyasıdır.

Bu Dünyanın kurulması için, bizler Erbakan Vakfi olarak D-8 Genel Sekreterliği ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde her türlü desteği vermekteyiz.

Ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanımız Sn. Dr. Fatih Erbakan Beyin liderliğinde kurduğumuz Yeniden Refah Partisi çatısı altında Türkiye de yapılacak ilk genel seçimlerde tek başına iktidar olmayı hedefliyoruz.

İktidarımızda, D-8'in yarım kalan ve hayata geçmemiş tüm projelerini D-8 ülkeleri ile ve D-60 ülkeleri ile birlikte bir bir devreye sokmak ve geç de olsa öncelikle tüm İslam aleminin ve sonra Dünya üzerinde yaşayan 8 milyar insanın saadeti için üzerimize düşen tüm vazifeleri yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isteriz.

İsim:
Email:
* Yorumunuz:
* :