IQNA

Kur’an'da evliliğin değeri ve aile kurmanın önemi

9:40 - August 06, 2022
Haber kodu: 3476972
İnsanoğlunun en önemli yaşamsal ihtiyaçlarından biri, insanın huzuruna bağlı olan evliliktir ve Kur'an-ı Kerim, çeşitli yönleriyle ilgili ve ayrıntılı konuları gündeme getirmiştir.

İnsanlık tarihinde aile her zaman önemli yere sahip olmuş ve insanların toplum haline gelmesine sebep olmuştur. Tarihe baktığımızda görürüz ki, ilk toplum aileden meydana gelmiştir. Kuran-ı Kerim bu konuya temas ederek ilk yaratılan insanın aile şeklinde yaşadığını bildirmiştir.

Öncelikle insanın huzur bulacağı bir yuvadır. Beden ve ruh sağlığı için huzurun vazgeçilmez işlevi hatırlanınca, bu yuvanın insan için nasıl bir önem taşıdığı ortaya çıkacaktır. Bunun yanında aile, insanca yaşamanın ortamını hazırlamaktadır. Yaratılışı itibarıyla yalnız başına yaşayamayan insan, aile ortamının sıcaklığında terbiye edilmekte, hemcinsleriyle ilişki kurabilmekte ve şahsiyetini kazanmaktadır.

İslam’ın temel kaynakları olan Kur’an-ı Kerim’e ve Resulullah’ın tatbikatına baktığımızda, aileye kurumsal varlık kazandırmanın ve onun üzerine titremenin asli bir görev olduğunu görürüz. Zaten ilk insanın dünyadaki serüvenine ailesiyle başlamış olması, bu kurumun onun doğasında/fıtratında yer tuttuğunu gösterir. (Diyanet Haber)

Evlilik ve aile kurmak, karı-koca arasında ilahi tabiata dayalı ve Yüce Allah'ın emriyle yapılan mukaddes ve ilahî bir sözleşmedir. Furkan suresi 54. ayetinde şöyle buyrulmuştur:” İnsan türünü sudan yaratıp onların arasında soy ve sıhriyet bağı kuran da O’dur. Rabbin üstün kudret sahibidir.”

Herkes için bir tür psikolojik ve kişilik gelişimi olan evlilikte duygusal, cinsel ve psikolojik ihtiyaçlar söz konusudur. Yani kişilik tanımında dediğimiz gibi kişilik, bir kişinin sıfatlarının ve özelliklerinin toplamıdır. Aslında bu önemli özelliklerden biri de evliliktir.

Evliliğin en güzel tanımı Yüce Allah tarafından Kur'an-ı Kerim'de verilmiştir. Rum suresi 21. ayeti: “Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.”

Başlangıçta, ortak yaşam genellikle cinsel arzuya dayanır, ancak burada durmaz ve yavaş yavaş ikisi arasında bir tür derin manevi, duygusal, ekonomik ve sosyal bağa yol açar.

Bu nedenle, bir erkek ve bir kadının kendi aralarında bir bağ oluşturma arzusunu hissetmesinin ardından, evlilik gerçekleşir.

Evlilik herkesin hayatında çok önemlidir çünkü iki insanı birçok yönden birleştirir ve bunun sonucunda dünyaya gelen çocukların geleceğinin temellerini atar. Bu nedenle evlilik farklı milletlerde ve kültürlerde kutsal kabul edilir.

Temel olarak evlilik, hiçbir ilişkisi olmayan iki insan arasında sevgi ve şefkat yaratır, birbirlerinin arkadaşı olurlar. Zorlukta ve darlıkta birbirlerine destek olurlar. Hayatlarını sistemin kurallarına göre ve birbirlerinin yardımıyla yaşayarak kendilerinin ve toplumun büyümesi için zemin hazırlarlar.

Evlilik, bir kişiliğin diğerinin arzuları yerine getirmek için özgürlüğünün ihlali değil, karşılıklı işbirliği içinde bir karı kocanın bağımsızlıklarının göreceli olarak korunmasıyla iki kişiliğin evliliğidir.

 

İlgili konular
İsim:
Email:
* Yorumunuz:
captcha