IQNA

Peygamber Efendimizin (s.a.v) örnek ahlakı

10:16 - September 26, 2022
Haber kodu: 3477587
Allah ve peygamberleri, bizden ilâhî ahlakla süslenmemizi ve onlara uymamızı isterler. Bunun için hayatta bir rol modele ihtiyacımız vardır. Bu konuda en değerli rol model Hz Muhammed'dir (s.a.v).

Allah Kalem suresinde, müşriklerin kendisine deli dediği ve haksız iftiraların ardından Allah Resûlullah’ı (s.a.v)  teselli etmekte, hakikati inkar edenlere boyun eğmemesi konusunda uyarmakta ve sabretmesini emretmektedir. “Nûn. Kaleme ve (yazanların) onunla yazdıklarına andolsun ki sen -rabbinin lutfu sayesinde- asla deli değilsin. Hiç şüphesiz senin için bitip tükenmeyen bir ödül vardır. Sen elbette üstün bir ahlâka sahipsin. Aranızdan hanginizin aklı bozuk olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler”.( Kalem:2-6)

Kalem suresinin 4. ayetinde Peygamber Efendimizin sahip olduğu yüce ahlâk övülmektedir: “Sen elbette üstün bir ahlâka sahipsin.” Bu ayetteki ‘üstün ahlak’ Hz Peygamber’in sahip olduğu Kur’an ahlâkıdır. Peygamberimizin beğenilen sosyal davranışları ve cemiyet ile muaşeretiyle ile ilgilidir. Hakikatte sebat, insanların eziyetlerine karşı sabır ve onları affetme, cömertlik, hoşgörü, alçakgönüllülük ve benzeri.

Miraç Kudsî Hadîsi’nde, Cenab-ı Hakk’ın İslam Peygamberi’nin diğer peygamberlere üstünlüğüne işaret ettiği kısımda Hz Muhammed ‘ in (s.a.v.) bütün peygamberlere üstünlüğünün sebebinden biri de yüce ahlâkıdır.

Kudsî hadîs, Allah'ın, Nebî'sine ilham veya rüya yoluyla haber verdiği ve Nebî'nin de bunu kendi ibaresiyle bildirdiğidir.

Allah’ın Hz Muhammed’in (s.a.v) diğer peygamberlere olan üstünlüğünü bildirmiş olması,diğer elçilerin yüce bir ahlâka sahip olmadığı anlamına gelmez. Allah’ın Resulünün mükemmel ve faziletli bir insan olarak her hareketiyle ve manevi mükemmelliği ile orantılı şekilde bütün faziletlerde onlardan daha üstün olduğu anlamına gelir.

Peygamber (s.a.v.)'in ilâhî bir ahlâka sahip olduğu ve bunun sadece zahirde herkese karşı nazik ve güler yüzlü olmasında değil, hayatının her alanında tecelli ettiği şeriatından anlaşılmaktadır. “Kalem” Suresi’nin devamında Allah Peygamber’inin (s.a.v) müşriklerin ve kafirlerin liderleriyle anlaşma yapmadığını vurgulamaktadır. Bu da başlı başına, bu büyük övgünün anlamının, Peygamberimiz’in  (s.a.v) güzel davranışını herkese anlatmak olmadığı anlamına gelmektedir. Elbette genelde ümmete (kâfirler hariç), özelde de müminlere karşı şefkatli olmak Peygamberimiz 'in (s.a.v) hayat tarzıydı. Bu, ayetin anlamının bir parçası olabilir, ancak meselenin tamamı bu değildir.

Cenab-ı Hak ve Peygamberleri, İlâhi ahlâkla süslenmemizi, hayat ve ahlâk yolunda kendimize bir rol model seçmemizi isterler. Peygamberimizin ahlâkının en önemli özelliği, Allah vergisi oluşudur. O bütün güzel vasıfları, çalışıp, emek verip, bir çaba sonucu kazanmış değildir. Onun ahlâkı Allah tarafından ihsan edilmiş, ikram edilmiştir. Yüce Allah onu insanların örnek alacağı kusursuz, eksiksiz ve seçkin bir şekilde yaratmıştır.

Kaynak: Hamid Hasanzade’nin notundan alıntıdır.

3667173

İsim:
Email:
* Yorumunuz:
captcha