iqna

IQNA

Kur'an Sureleri /21
Kur'an-ı Kerim'de "Enbiya", peygamberler demektir. Sure, temel konu olarak peygamberlerden, onların tevhid davası uğrunda verdikleri mücadelelerden bahsettiği için bu adı almıştır.
Haber kodu: 3476899    Yayınlama tarihi : 2022/07/30

Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de insanı, doğduğu andan itibaren zorluklar içinde olduğu konusunda uyarmıştır. Bu sıkıntı ve zorluklar insanın önündeki çetin yolun bir işareti olan ilâhi imtihanlardır.
Haber kodu: 3476669    Yayınlama tarihi : 2022/07/05

İnsan refah ve rahatlık içinde olduğu sürece, Allah ve O'na olan ihtiyacı hakkında daha az düşünür. Fakat zorluklar ve sıkıntılarla karşılaştığında daima Allah'ı hatırlar ve O'ndan yardım ister. Bazen imanı zayıf olan insanlar da ümitsizliğe düşerler.
Haber kodu: 3476651    Yayınlama tarihi : 2022/07/04

Kur'an sureleri /16
Allah’ın nimetleri etrafımızda bol ve sayısızdır. Bazıları onlar üzerinde düşünür, bazıları ise görmezden gelir. Nahl Suresi, bu ilahi nimetlerden bazılarını sayarak, insanları manevi gelişimleri için bunlar üzerinde düşünmeye davet etmektedir.
Haber kodu: 3476642    Yayınlama tarihi : 2022/07/03

Kur'an Sureleri /14
İbrahim Suresi'nde peygamberlerin risaleti konusu ciddi bir şekilde ele alınmakta ve ayetler belirli bir peygamberden veya kavimden bahsedilmeyecek şekilde söylenmektedir. Dolayısıyla tüm peygamberlerin aynı yolda oldukları ve çabalarının ortak bir plan ile insanları yönlendirmek olduğu söylenebilir.
Haber kodu: 3476593    Yayınlama tarihi : 2022/06/27

Kur'an-ı Kerim Allah'ın bir mucizesidir. İslam'ın ilk zamanlarında bile Kur'an'ın mucizesini inkar edenler olmuştur, ancak Kur'an ayetleri böyle bir iddiaya açık bir cevap vermektedir.
Haber kodu: 3476581    Yayınlama tarihi : 2022/06/26

Kur’an Sureleri /11
Allah'ın rahmeti ile ilgili konuların yanı sıra, Kur’an'ın bazı ayetlerinde ahirette ilahi adaletin mahkemesi ve bir kısmı Hûd Suresi'nde zikredilen zalim kavimlerin cezalandırılması işlenmektedir. Bu surede tasvir edilen görüntü o kadar büyük ki Peygamberimiz bu sûrenin kendisini yaşlandırdığını söyledi!
Haber kodu: 3476491    Yayınlama tarihi : 2022/06/18

Allah’ı tanıyan kişi onu, rızık vermesi konusunda yavaş davranmakla veya takdir ettiği şeyler konusunda suçlamamalıdır.
Haber kodu: 3476412    Yayınlama tarihi : 2022/06/11

İlahi peygamberler her dönemde farklı şartlara ve ihtiyaçlara sahip farklı kişi ve gruplarla karşılaşmışlardır. Bu sebeple insanı belli şekillerde yönlendirmeye ve eğitmeye çalışmışlardır. Kur'an-ı Kerim bugün herhangi bir eğitimcinin veya öğretmenin kullanabileceği Peygamberlerin eğitim yöntemlerinin bazılarından bahseder.
Haber kodu: 3476341    Yayınlama tarihi : 2022/06/02

İnsanoğlunun bu dünyadaki zorlukları, dindar veya mütefekkir insanoğlunun üzerinde düşündüğü konulardan biridir. Bu zorluklar, dini öğretilerde ilahi imtihanlar olarak tanıtılmakta ve bu zorlukların başarıyla üstesinden gelinmesi için insanı bu imtihanlara karşı daima sabırlı ve şükretmesi konusunda uyarmaktadır.
Haber kodu: 3476034    Yayınlama tarihi : 2022/04/27

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin minareleri, "La İlahe İllallah" yazılı mahyayla süslendi.
Haber kodu: 3475755    Yayınlama tarihi : 2022/03/28

İslam Dünyası Birliği, Dubai'deki Expo 2020 standında peygamberlerin hayatlarıyla ilgili bir sergi başlattı.
Haber kodu: 3474614    Yayınlama tarihi : 2021/11/16

İran'da düzenlenen Uluslararası Mustafa Ödülü'nün kapanış töreninde ünlü Lübnanlı şarkıcı Hz. Muhammed’i (sav) öven şiirler okudu. Bu, devrimden bu yana ilk kez ünlü bir Arap şarkıcının İran'da gerçekleştirdiği icradır.
Haber kodu: 3474408    Yayınlama tarihi : 2021/10/25

"Yeryüzünde İlahi Ayetler" kitabı Londra'daki İnsan Hakları Komisyonu tarafından gözden geçiriliyor.
Haber kodu: 3471085    Yayınlama tarihi : 2020/10/20

Orada apaçık alametlerle, İbrahim'in makamı vardır. Kim, oraya girerse emin olur. Ona yol bulabilen herkesin, Ka'be'yi haccetmesi insanlar üzerinde Allah'ın bir hakkıdır. Kim inkar ederse; bilsin ki doğrusu Allah, alemlerden müstağni'(kimseye muhtaç değil, her şey ona muhtaç)dir.
Haber kodu: 3465268    Yayınlama tarihi : 2018/08/21

Tahran, 19 Haziran 2018 - İran’ın Yeni Delhi'deki Kültür Ataşeliği işbirliğiyle “Peygamber'in Hayatı İlahi Grubu” cami ve kültürel merkezlerde dini ve Kur'ani programlar icra etti.
Haber kodu: 3464806    Yayınlama tarihi : 2018/06/19

Tahran, 21 Ocak 2017- 'Kur'an; dünyayı sarsan bir kitap' kampanyası Avustralya İslam Eğitim Araştırma Akademisi tarafından bu ülkede başlatıldı.
Haber kodu: 3461189    Yayınlama tarihi : 2017/01/21

Tahran, 17 Ocak 2017- Nijerya'nın Bavaçi eyaleti Vali Yardımcısı Kur'an kıraat yarışmasının kapanış töreninde Kur'an okuyabilmenin İlahi bir armağan olduğunu vurguladı.
Haber kodu: 3461164    Yayınlama tarihi : 2017/01/17

31 Ağustos 2016- İran İslam Cumhuriyetinden Muhammed Resulullah (saa) ilahi grubu sabah 'Eminullah ziyareti' kıraat töreninde İmam Ali (saa) türbesi görevlilerinin yanında yer aldı.
Haber kodu: 3460255    Yayınlama tarihi : 2016/08/31

Ayetullah Erakı’nın Pakistan uleması ile görüşmesi;
Uluslararası Grup: İslam Mezheplerini Yakınlaştırma Kurumu Genel Sekreteri kardeş olmanın İlahi bir nimet olduğunu beyan ederek ‘Kur’anı Kerim kardeşlik hakkında ne diyorsa onu takip etmek bizim vazifemizdir’ dedi.
Haber kodu: 3383896    Yayınlama tarihi : 2015/10/11