IQNA

Masallaci yana da matsayi na musamman a wajen musulmi. Wadannan dadaddun masallatai ne da suke nuni da irin dadadden tarihi na muslunci a wurare daban-daban.

Dünyanın en eski camileri
Masallacin Kufah, Iraki
Dünyanın en eski camileri

Masallacin Kiblatain, Saudiyyah
Dünyanın en eski camileri
Masallacin hawashing, China
Dünyanın en eski camileri
Masallacin Kilakarai, India

Dünyanın en eski camileri

Masallacin Jawathi, Saudiyyah

Dünyanın en eski camileri


Masallacin Cheraman, India
Dünyanın en eski camileri

Masallacin Harami, Saudiyyah


Dünyanın en eski camileri

Masallacin Juma’a na Aqbah, Tunisia


Dünyanın en eski camileri
Masallacin Aqsa, Palastine


Dünyanın en eski camileri


Dünyanın en eski camileri

Masallacin Zautunah, Tunisia
Dünyanın en eski camileri
Masallacin Annabi, Saudiyyah