IQNA

Sino ang Unang Nagsalin ng Quran mula sa Arabic patungo sa Ingles?

18:36 - May 16, 2024
News ID: 3007011
IQNA – Ang pagsasalin ng Banal na Quran ay nagsimula sa unang mga taon pagkatapos ng pagdating ng Islam, na may ilang bahagi ng Banal na Aklat na isinalin noong nabubuhay pa ang Banal na Propeta (SKNK).

Ang ilang mga Iraniano ay nanawagan kay Salman Farsi na isalin ang unang kabanata ng Quran, ang Surah Al-Fatiha, sa Persiano, at ang Banal na Propeta (SKNK) ay nagbigay ng pahintulot para doon.

Ang unang pagsasalin ng Quran na nananatili hanggang ngayon ay ang isa na kasama sa Pag-intindi ng Teksto ni Tabari ng Banal na Quran.

Para sa mga wikang Uropiano, ang Quran ay isinalin sa Ingles, Pranses, Hudyo, Espanyol, Dutch, Italyano, Ruso at Suweko, simula noong ika-16 na siglo.

Ang una sa gayong mga pagsasalin ay ginawa sa Italyano noong 1547.

Sa Wikang Ingles, si Alexander Ross ang unang nagsalin ng Quran noong 1648 hindi mula sa Arabik kundi mula sa pagsasalin ng Pranses ni Andrere Durye.

Pagkatapos si George Sale ang naging unang nagsalin ng Quran sa Ingles mula sa orihinal na Arabik, at nanatili itong nag-iisa hanggang sa huling bahagi ng ika-19 na siglo.

Ang kanyang pagsasalin, kasama ang isang paunang salita na isinulat niya tungkol sa Islam, ay paulit-ulit na inilimbag.

Ang gawa ni Sale ay hindi isang salita-sa-salita na pagsasalin ng Banal na Aklat kundi isang pagsasalin ng mga konsepto ng Quran.

Who First Translated Quran from Arabic to English?

Sa paunang salita, na alin binubuo ng higit sa 200 na mga pahina, pinag-uusapan ni Sale ang tungkol sa makasaysayang kondisyon kung saan ipinahayag ang Quran at nag-aalok ng maikling pagpapakilala sa buhay, kultura at paniniwala ng mga Arabo at mga Muslim.

Itinuro din niya sa paunang salita na ang kanyang layunin sa pagsasalin ng Quran ay tulungan ang mga Protestante na mas maunawaan ang Banal na Aklat ng Islam upang malaman kung paano sila makikipagtalo laban dito.

                                                                                                                                 

3488321

captcha