IQNA

Orang yang dizalimi dari Itrah Rasulullah SAW Pemimpin dan pewaris bumi

17:18 - February 26, 2024
Berita ID: 3103988
IQNA - Ayat 5 Surah Al-Qasas mengatakan; Allah SWT menetapkan pewaris kerajaan di muka bumi adalah dari kalangan orang-orang yang tertindas; yang menurut hadis mereka yang menjadi pengikut Itrat Nabi Muhammad (SAW) dan Hazrat Isa (as).

Permulaan Surah Qasas adalah sejarah Bani Israil dan kisah kelahiran dan pertumbuhan Nabi Musa (as) Walaupun dalam semua ayat ini kata kerja digunakan dalam masa lampau, tetapi dalam ayat 5 dan 6 Surah Al-Qasas, Allah SWT menggunakan 5 kata kerja dalam masa akan datang dan berkata: 

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ * وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ
"Dan Kami hendak berihsan dengan memberikan pertolongan kepada kaum yang tertindas di negeri itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin-pemimpin, serta hendak menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (apa yang dimiliki oleh Firaun dan kaumnya)"* Dan Kami hendak memberi mereka kedudukan yang kukuh di negeri itu". (Qs, Al-Qasas 28:5 - 6).

"Orang yang ditindas" «مستضعف» dalam erti kata Al-Quran tidak bermakna orang yang tidak mempunyai kuasa sama sekali, rancangan dan tujuan, sebaliknya seseorang yang mempunyai kuasa yang diperlukan untuk evolusi, kewibawaan dan kemuliaan, tetapi berada di bawah tekanan yang teruk daripada kezaliman pemerintah yang menggunakkan kuasa jahat, tipu helah dan teror. Orang yang ditindas" «مستضعف», pada masa yang sama adalah orang yang menuntut keadilan, kebebasan dan ketakwaan.

Aimmah «أَئِمَّةً» bermaksud pemimpin yang harus diikuti oleh orang lain, seperti Imam jamaah, yang diikuti oleh makmum, «نَمُنَّ » "Minat" bermaksud memberi berkat yang besar dan berat, kepemimpinan sebagai berkat yang besar, Imamah dalam ayat ini merupakan anugerah Ilahi yang besar dan perlantikan Allah, dengan firmanNya : 

وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً
“Dan Allah menjadikan mereka pemimpin”.

Bentuk kata kerja sekarang - fiil mudhore «نُرِيدُ» dalam ayat ini menunjukkan kesinambungan; Juga, kehendak mutlak Tuhan dimasukkan di bawah gelaran "orang-orang yang ditindas sehingga menjadi lemah" «مستضعفين» dan ia bukan hanya mengenai bani Israil yang pernah ditindas oleh Firaun. 

Riwayat-riwayat yang disertakan dalam ayat berikut menunjukkan keluasan ketetapan Tuhan ini; Oleh itu, walaupun konteks ayat itu berkaitan dengan bani Israil di zaman Firaun yang lemah di bumi, tetapi kemunculan ayat itu menunjukkan hukum dan kehendak Tuhan, yang menurut syarat-syarat tertentu akan menjadikan setiap orang yang tertindas akan menang atas orang yang sombong, zalim dan penindas, dan contoh tertinggi realisasi kemenangan ini dengan kemunculan pemimpin penyelamat.

Ayat ini  «يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ»; "Firaun menindas sepuak dari mereka dengan membunuh anak-anak lelaki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka". (Qs, Al-Qasas 28:4).

Untuk zaman sekarang seolah-olah ayat ini mengatakan bahawa Tuhan memberkati orang yang ditindas dan mengangkat mereka sebagai imam dan menjadikan mereka pewaris kerajaan para penzalim itu. 

Menurut riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Nabi Islam SAW, yang bermaksud: “Apakah yang akan kamu lakukan apabila Isa bin Maryam telah turun dan Imam kamu adalah dari kalangan kamu sendiri - umat Islam?, berdasarkan hadis ini pemimpin yang dimaksud yang akan mewarisi kerajaan di muka bumi adalah dari kalangan orang Islam.

Dua ciri juga disebut dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud: “Sesuatu kabilah dari umatku akan sentiasa berperang di jalan kebenaran hingga hari kiamat, kemudian turunlah Isa putera Maryam. Kemudian Amir dari kaum itu berkata kepadanya: Marilah mendirikan solat untuk kami. Yesus menjawab: Tidak, sebahagian daripada kamu adalah Imam atas sebahagian yang lain...".

Daripada riwayat ini, dapat difahami bahawa pertamanya, kabilah ini sentiasa memperjuangkan jalan yang benar. Kedua, Amir kabilah ini mempunyai status dan martabat sedemikian rupa sehingga Nabi Ulul azmi (Nabi Isa as) siap menjadi makmumnya. 

Sekarang terlintas persoalan ini, siapakahAmi kabilah yang dimaksud? Lebih daripada 50 sumber Sunni telah menyebutkan riwayat ini bahawa Nabi (SAW) bersabda yang dimaksud: Al-Mahdi adalah dari kabilahku, dari anak-anak Fatimah (as).
Sudah tentu, Ibn Hajr Haythami «ابن‌حجر هیثمی» dan Mutaqi Hindi «متقی هندی» alim India, pengarang kitab Kanzul-Umal «صاحب کتاب کنزالعمال» juga membawa hadis ini dan menunjukkan bahawa hadis ini ada dalam kitab Muslim. 

Suyuthi «سیوطی» meriwayatkan hadis ini dengan menuqilnya seperti ini; "Apabila Isa turun, Amir mereka iaitu Mahdi «مهدی», berkata "mari dirikan solat untuk kami (yang bermaksud sila jadi imam jamaat solat untuk kami solat bersama denganmu"...tetapi hazrat Isa malah bersedia solat diimami oleh Al-Mahdi)

Alousi «آلوسی»  juga berkata dalam ulasannya: "Imam dalam riwayat ini adalah Al-Mahdi".

tanda nama: Al-Imam Al-Mahdi as
captcha