IQNA

11:28 - October 02, 2016
News ID: 2005204
Pangkat na Pandaigdig: Sa pagbukas sa tatlong lengguwahe ((Italiano, Bosniano at Filipino)) idinaraos sa presensiya ni ((Muhsin Pak’anin)), ang pangalawang pinuno sa Sazman Farhang wa Irtibatat Islami. Ang Tanggapan ng Tagapagbalitang Qur’anikong Pandaigdig (IQNA) sa ngayon nagkaroon 29 na iba’t ibang mga lengguwahe ang naipalabas na balita.
Sa ulat ng Tanggapan ng Tagapagbalitang Qur’anikong Pandaigdig (IQNA), si Muhsin Pak’anin ngayong araw na ika-7 ng buwan sa Mehr idinaraos ang pagbukas sa itong tatlong lengguwahe sa pagsabi: ang pamamahala sa bagong mga wika/lengguwahe para mailagay ang mga balitang Qur’aniko na hakbang para madagdagan ang mga pakikitungo sa mundo; sa katotohanan ang wika ay bilang magdadala ng mga pondasyon ng kahalagan ng mga bansa at kasangkapan para mapalakas ang mga magkatumpak na kultura sa mga bansa ng mundo.
Sa kanyang patuloy na pagsasalita doon sa mga pagbabanta sa panatikong pari na Amerikano tungkol sa pagsusunog sa Qur’an nagsabi ng dagdag: Ang lengguwahe na kanilang gusto ay ipakilala sa mundo ang Qur’anikong mga pondasyon, kahalagahan at natatanging pagkakagusto; ang kilos na nangayari ngayon ay ang bunga na makatarungan at makatuwiran na sagot sa ilang mga isyu ng pang-aapi ng Islam sa mundo na ang target ay ang Islam at Qur’an.
Ang pangalawang tao sa Sazman Farhang wa Irtibatat Islami sa ibang bahagi sa kanyang talumpati nagpaliwanag: Sa panahon na ang mga mang-aaping Islam nagkaroon ng hangarin na gumawa ng kagaya sa Batayan ng Islam, gaano man karami ang ating maipahayag sa Qur’an ngayon sa paraan ng lengguwahe sa buong mundo mas lalong marami at mabuti ang makuha na pagpaliwanag sa Qur’an at Islam.
Siya nagdagdag sa pagsasabi: Sa ngayon ay nasa pagtatalakayan ang mga opisyal ng Tanggapan ng Tagapagbalitang Qur’anikong Iran, sa ilang sandali ang mga wikang ((Myanmar)) at ((Kazakhistan)) ay aming idadagdag din sa mga wikang pandaigdig sa itong Tanggapan ng Tagapagbalita.
Si Pak’ain sa kanyang huling talumpati nagbigay diin: Magpasalamat tayo sa Panginoon na itong banal na mga araw binigyan tayo ng patnubay na iba naman hakbang ang ating nagawa sa Qur’an sa mundo at umaasa tayo na marami pa tayong magawa sa paglilingkod ng Qur’an at Islamikong pamahalaan.
665497

Name:
Email:
* Comment: