IQNA

10:17 - October 09, 2016
News ID: 2008788
Pangkat na Pandaigdig: Ang pagbigay ng hatol [fatwa] ng Mataas na Pinuno sa pagbabawal sa pagsasabi ng masama at kawalang-galang kay ((Ayesha)) na asawa ng Propeta (s.k.n.k.) at mga tanyag na tao ng Islam na iginagalang ng Ahlu-Sunnah ay tinantanggap ng malugod ng mga eskolar at mga taong palaisip ng mundo ng Islam lalong lalo na ang Unibersidad ng Al-Azhar.
Pangkat na Pandaigdig: Ang pagbigay ng hatol [fatwa] ng Mataas na Pinuno sa pagbabawal sa pagsasabi ng masama at kawalang-galang kay ((Ayesha)) na asawa ng Propeta (s.k.n.k.) at mga tanyag na tao ng Islam na iginagalang ng Ahlu-Sunnah ay tinantanggap ng malugod ng mga eskolar at mga taong palaisip ng mundo ng Islam lalong lalo na ang Unibersidad ng Al-Azhar.
Sa ulat ng Tanggapan ng Tagapagbalita ng Qur’anikong Pandaigdig, itong hatol [fatwa] ng Dakilang Pinuno nagkaroon ng maraming pagmuni-muni doon sa mga tanggapan ng balitang arabo at ang pahayang Kuwait ((Al-Anba’)) na Sentro ng Tanggapan ng Balita ay mayroong pinakaraming mambabasa, ang mga pahayagang Al-Safir at Al-Intiqad Libanon, pahayagang Al-Hayat na inilathala sa London, pahayagang Al-Watan ng Saudi Arabia, site Radiyo at Telebisyon ng Ehipto [Egypt] at Sangay ng Tagapagbalitang ((Rasad)) na nasa ilalim ng pamamahala sa mga Shi’a ng Saudi Arabia at ilang mga Sangay ng Arabikong Satellite na nagbigay ng pagsalubong sa palagay sa itong fatwa at resulta sa iyon ng pagkakaisa ng mga Muslim.
Si ((Ahmad Al-Tayyib)) na isa sa matataas na tao ng Al-Azhar sa pagbigay ng pahayag tungkol sa fatwa ng Dakilang Pinuno ng Rebolusyon (mad dhiluh al-ali) alisunod sa pagbawal ng panghahamak sa Sahaba at mga asawa ng Banal na Propeta ng Islam ay nagpasalamat at nagsabi na: ((Ang Fatwah ng Ayatullah Khamenei kasama ang tamang kaalaman at malalim na pag- unawa sa panganib na ginagawa ng mga taong magliligaw ng landas, ang pagbigay at pagpahayag ng damdamin at kanyang paghahangad ay ang pagkakaisa ng mga Muslim)).
Shaykh Al-Azhar sa itong pahayag nagtuturo na ang Relihiyosong Pondasyon ng Al-Azhar, ang lahat na mga Muslim kasama ng kanilang pagkaka-iba ng mga lahi, mga sekta [madhahib] at mga relihiyon inaanyayahan na magkakaisa at palakasin ang pagkakasundo sa pagitan ng mga tao, siya nagbigay diin: Sinuman ang magpasiklab ng apoy na magliligaw ng landas sa pagitan ng mga Muslim ay isang makasalanan at karapat dapat ng parusa galing sa Panginoon at itatakwil sa mga tao.
Si Al-Tayyib sa kanyang malinaw na pahayag: Sa aking katayuan at kasama sa aking tungkulin, aking sasabihin na ang pagsisikap para sa pagkakaisa sa mga Muslim ay kinakailangan [wajib] at ang di-pagkakasundo sa pagitan ng mga sumusunod sa Islamikong mga sektang [madhahib] kailangan manatili lamang sa di-pagkakauna ng pananaw sa pagitan ng mga eskolar at mga marunong at huwag sirain ang pagkakaisa ng Islamikong sambayanan na sinabi ng Panginoon (( ))«ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم و اصبروا ان الله مع الصابرين
Pagkatapos dito, si Hujjatul Islam wa Muslimin ((Sayyid Ali Fadhlullah)) na anak sa yumaong Allamah ((Sayyid Muhammad Husayn Fadhlullah)) ay tumuligsa rin sa mga hindi gumagalang ni Ayesha na asawa ng Banal na Propeta (s.k.n.k.).
668172
Name:
Email:
* Comment: