IQNA

8:27 - March 13, 2017
News ID: 2093886
Ang Sahifah Sajjadiye ay higit na aklat ng karunungan, kaalaman at kamalayan kesa sa aklat ng mga dalangin, at isang mahalagang batayan na galing sa puso at kaisipan ni Imam Sajjad (s.k.n.k.).
Ito ay ayon kay Hojat-ol-Islam Sheikh Hussein Ansarian, isang nakatataas na klerigo sa Iran at isang mananaliksik, nang siya ay magsalita sa pagtitipon para sa “Pamamaraan ng Panalangin ng Sahifah Sajjadiye” na ginanap noong ika-6 ng Marso sa banal na lungsod ng Qom.

Sa kanyang pagtukoy sa kahalagahan at kabuluhan ng mga pagsasamo ng Sahifah, binanggit niya na ang mga dasal na ito ay ipinagkaloob lamang ng Makapangyarihang Diyos sa mga Walang Pagkakamali (s.k.n.k.).

Sa kanyang pagbanggit ng pinakamahusay na halimbawa ukol sa usaping ito, idinagdag niya na lahat ng pinto ng kaalaman, kabilang na ang pang-materyal at pang-ispiritwal, ay binuksan para kay Imam Ali (s.k.n.k.) noong mamatay ang Banal na Propeta (s.a.w.).

Itinuring ng tagapagsalin ng Sahifah Sajjadiyeh na ang aklat na ito ay napakahusay na pagkunan ng siyensya na nag-aalok ng lahat ng siyentipikong kategoryang me kinalaman sa Diyos, sandaigdigan, sangkatauhan at mga kababalaghan sa kalikasan.

“Sinulat ni Imam Sajjad (s.k.n.k.) ang librong ito sa harap ng kanyang ama at isinulat muli ni Imam Sadegh (s.k.n.k.) sa kapanahunan niya.”

Sa ibang dako ng kanyang pananalita, nanawagan siya na dapat na maipakilala ang librong ito sa mga mag-aaral ng seminaryo na hindi taga-Iran pati na sa ibang mga Muslim sa ibayo ng mundo upang ito ay maipalaganap at maisakatuparan ang mga iminungkahi ng mga Walang Pagkakamali (s.k.n.k.).

“Isa sa mga dahilan kung bakit nagpasya ang Imam Sajjad (s.k.n.k.) na isulat ang aklat na ito ay upang harapin ang suliranin sa lipunan noong panahon na iyon,” paulit na sinabi ni Sheikh Ansarian, at idinagdag pa niya na sa kapanahunang iyon ang mga iskolar na Griyego ay nagsalin ng kanilang mga libro sa wikang Arabe na may layuning igiit ang kanilang saloobin sa mga Arabong bansa.

Patuloy niyang ibinigkas na ginawa ng Imam (s.k.n.k.) ang lahat ng kanyang maaaring gawin upang isulong ang mahalagang usapin tungkol sa iisang Diyos base sa mga aral ng Islam.

“Gusto ng mga talisik na Griyego na ipakilala sa mga tao ang usaping tungkol sa iisang Diyos na hindi base sa Islam, nguni’t ang maalam na gawain ng Imam ay nagpabigo sa kanilang masamang balak.”

Sinabi ni Hojat-ol-Islam Sheikh Hussein Ansarian na kinakailangang maituro ang Sahiffah Sajjadieh sa mga paaralan sapagka’t ito ay punong-puno ng mga punto tungkol sa moralidad at pagsasanay.
Ang mga nagpulong ay ipinagtipon-tipon ng Pandaigdigang Ahensya ng Impormasyon ng Qur’an sa pakikipag-ugnayan sa Pandaigdigang Pamantasan ng Al-Mustafa.
759185
Name:
Email:
* Comment: