IQNA

14:41 - May 17, 2017
News ID: 2123861
Ang dalawang misyon ng Banal na Qur’an ay base sa rehabilitasyon at awa; ang una ay may layuning tanggalin ang mga bisyo sa puso ng isang tao at ang huli naman ay palamutian ito ng mga kabutihan, parehong makakamtan sa pamamagitan ng matibay na pananampalataya.
Ito ay ayon kay Hojat-ol-Islam Mohammadi, ang deputadong ministro ng Kultura at Islamikong Patnubay at pinuno ng Sentro ng Koordinasyon at Pagtataguyod ng mga Aktibidades ng Qur’an sa bansa, sa kanyang pagsalita sa isang pulong sa Qur’an na ginanap sa Pamantasan ng Siyensiyang Medikal ng Kerman noong Mayo 9.
“Ayon sa unang misyon, ito ay nag-aalis ng mga kapinsanang idiyelohikal at pangkaisipan, gaya ng kamangmangan at ang pakiramdam ng imperiyoridad. Sa kabilang banda, ang awa ang katangiang madalas na iparatang sa Diyos na nagpapahiwatig ng pagtataguyod ng puso sa pamamagitan ng pagkamit ng iba’t-ibang katangian,” dagdag niyang sinabi.
Tinukoy rin ni Hojat-ol-Islam Mohammadi ang mga nauunang bersikulo ng Surah Al-Rahman na kung saan sinasaad na ang Qur’an ay tinuro na sa tao bago pa man ito ginawa, kung kayat ang buong libro ay nagsisilbing paalaala para ibunyag ang lahat ng katotohanan sa kalawakan na nakatago na sa sangkatauhan.
“Ang Qur’an ay may dalawang aspeto: isa ay tumutukoy sa libro na ating binabasa at ang isa naman ay nagpapahiwatig ng perpektong tao. Ito ang dahilan kung bakit si Imam Ali (a.s.) ay kilala bilang isang kumakatawan sa Qur’an,” patuloy niyang sinabi.
Sa pagbigay-diin sa kahalagaan ng pag-akto base sa banal na Qur’an, pinayuhan niya ang mga nagmememorya ng Qur’an na huwag nilang kalimutan ang kanilang namemorya, sa kadahilanang ang mga makalilimuting nagmemorya ay tiyak na magsisisi sa kanilang pagpapabaya sa Kabilang-buhay.
Napakahalagang laging pakinggan ang pagbigkas ng Qur’an dahil ito ay may magandang impluwensiya sa kaisipan at puso sa pamamagitan ng mga aral nito.
“Ang iba pang mga mahalagang punto na dapat isaalang-alang habang nagbibigkas ng Qur’an ay ang pakikinig dito ng may buong atensyon, habang isinasaalang-alang ang mga ibig sabihin ng mga salita at ang pagnilay-nilay sa mga bersikulo.”
Ayon kay Imam Reza (AS) “Kaya kong tapusin ang pagbigkas ng buong Qur’an bago matapos ang tatlong araw kung hindi ko ipinagnilay-nilay ang mga bersikulo nito.” Ipinaliwanag niya ang ibig sabihin ng pagnilay-nilay bilang pagbigay ng buong atensyon sa mga detalye at ang pag-intindi ng mga malalalim na ibig sabihin na nakatago sa mga bersikulo.
789770
Name:
Email:
* Comment:
* captcha: