IQNA

14:37 - May 25, 2017
News ID: 2128490
Ayon sa Banal na Qur’an, ang pagkilala sa Panginoon ang kasukdulan ng siyensya, at ang pag-unlad ay madalas na tumutukoy sa dalawang aspeto ng banal na pag-ibig at kaalaman, kung kaya ito ay magkakaroon lamang ng kabuluhan kapag nasa loob ng konteksto ng kalayaan at pag-ibig.
 Ayon sa Banal na Qur’an, ang pagkilala sa Panginoon ang kasukdulan ng siyensya, at ang pag-unlad ay madalas na tumutukoy sa dalawang aspeto ng banal na pag-ibig at kaalaman, kung kaya ito ay magkakaroon lamang ng kabuluhan kapag nasa loob ng konteksto ng kalayaan at pag-ibig.
Ayon sa IQNA, isang artikulo na pinamagatang “Pag-analisa sa Konsepto ng Pag-unlad sa Bista ng Banal na Qur’an” na sinulat ni Fatemeh Vejdani, isang mag-aaral na kumukuha ng PhD sa Pilosopya ng Edukasyon sa Pamantasan ng Tarbiat Modarres, at Khosro Bagheri, isang miyembro ng akademya ng Pamantasan ng Tehran, ang inilahad sa ikalawang pambansang pagpupulong sa edukasyon na ginanap noong Mayo 19 at 20 na pinamagatang “Ang Edukason sa Iran sa Pakikipag-ugnayan sa mga Makabagong Pilosopya ng Edukasyon.”
“Ang edukasyon ay palaging may malaking kahalagahan para sa iba’t-ibang paaralan at ang edukasyon ang pinakamahalagang paksang pantao at ang lubhang kailangang sangkap sa pag-unlad o paglubog ng indibidwal o lipunan, at ang uri ng edukasyon ng tao ay may malaking impluwensya sa pagtukoy ng landas at paraan ng kanyang pag-unlad sa mundo,” nakasulat sa artikulo.
“Bilang manlilikha ng tao, ipinahayag ng Panginoon ang pilosopya ng kanyang paglikha at ang lahat ng kanyang kinakailangang sundin sa daan ng kaganapan sa mga banal na bersikulo ng Kanyang Qur’an.”
“Ang kakulangan ng mga siyensyang pang-edukasyon upang sagutin ang mga kaugnay na katanungan sa makabagong mudo ay lalong nagpapatunay na ang Panginoon ang pinakamahusay na batayan ng direksyon, sa kadahilanang ang mga kasagutang binibigay ng siyensya ay kadalasang kulang o kaya ay kasalungat at hindi gumigiya sa pangkatawan at pang-isipang lakas ng tao at sa panlipunang pasilidad tungo sa minimithing patutunguhan, o kaligtasan.”
“Napakarami pang mga mahahalagang mga salita at konsepto sa edukasyon sa Qur’an na kinakailangan liwanagin at isagawa sa sistemang pang-edukasyon at ito ay nangangailangan ng mas may sistema at mas malawak na pananaliksik sa larangang ito.”
“Sadyang nakahilig ang tao sa mga bagay na mahal niya, kaya’t maaaring sabihing ang isang taong maunlad sa bagay na ispiritwal ay naniniwala at nagmamahal ng lahat ng katotohanan tungkol sa kanyang pananampalataya at kasiguruhan. Gayon pa man, ang iba pang mga bagay, kabilang dito ang karunungan, pagtanggal ng mga bisyo, ang pagsunod sa Diyos at sa Kanyang mga Propeta, at iba pa, ay pare-parehong mahalaga upang sundin ang tamang paraan tungo sa wagas na katiyakan (Hagh-ol-Yaghin).”
“Ang pang-edukasyong plano ng Panginoon para sa tao ay perpekto sa kadahilanang nilikha Niya ang tao na maaaring makakuha ng mataas na antas na pang-ispiritwal at mayroong pangunahing pinagmumulan ng pag-iisip. Pinagkalooban din ng Panginoon ang tao ng tamang landas para sa kaunlaran; sa kabilang dako, binigyan din Niya ng babala ang ito tungkol sa mga maaaring maging balakid sa pamamagitan ng Kanyang mga Propeta at ng Banal na Kasulatan. Pagkatapos ay binigyan Niya ang tao ng di-pangkaraniwang handog ng malayang kalooban para sundin ang tamang landas na mayroong wagas na pag-ibig at kalayaan.”


796249
Name:
Email:
* Comment:
* captcha: