IQNA

21:13 - April 06, 2017
News ID: 2298749
Ang Pranse na (IQNA) - Ang Tsep ng Islamikong Edukasyon, Pang-Agham at Kultural Organisasyon (ISESCO) Dr. Abdulaziz Othman Altwaijri, Huwebes ipinahayag ang kahalagahan ng nagpapaliwanag sa mga tao ang katotohanan ng Islam, lalo na sa Uropa.
'' Mahalaga na ipaliwanag sa mga tao ang katotohanan ng Islam, lalo na sa Uropa kung saan kumalat ng mga ideya at impormasyon sa mali at magulong Islam na, sa katotohanan, ay isang relihiyon ng moderasyon lamang sa gitna at pagpapaubaya,'' sinabi ng Dr Altwaijri ang pagbubukas ng isang komperensiya sa Strasbourg (Pransa):'' Islam: relihiyon ng ginintuang ibig sabihin - karanasan sa pagsasanay ng mga imam at iskolar sa mga katanungan ng Islam''.
'' Kami ay saksi sa mga araw na ito, ang isang mabilis na pagtaas sa mga kampanya ng poot, pagalit, mapanlait sa Islam, ang kanyang mga kalahok at ang mga banal na simbolo. Ang pinakamasamang akusasyon ay laban sa relihiyon at ng kanyang mga tagasunod laban kung saan ay pataw, kung hindi terorista, hindi bababa ng mga potensyal na mga terorista,'' sinabi ng CEO ng ISESCO na ang mga pahayag ay iniulat ng isang pahayag na ipinadala sa APS.
'' Gayundin, ang Islam ay ipinakita bilang isang panganib sa mga Uropeano at Amerikanong kumpanya, kahit na ang buong ng Kanlurang sibilisasyon. Sa paggawa nito, ang mga instigators ng mga mediang kulapol na kampanyang magpataka ng mga katotohanan at makasaysayang mga katotohanan gamit para dito, at maling paggamit, ang teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon, media o mga sentro ng pananaliksik at pag-aaral at ang pinasadyang mga kagawaran sa ilang mga unibersidad,''sinabi niya.
Ayon sa Dr Altwaijri,'' sa sitwasyon na ito, ISESCO ay may isang papel na maglaro, ang isang palabas na mensahe at isang tungkulin upang gawin, upang gumawa ng kilala na ang Islamikong kabihasnan, linawin ang katotohanan ng Islam sa karunungan at mabuting salita, pasinungalingan ang mga namamalagi na naglako tungkol sa relihiyon sa pamamagitan ng isang makatuwirang diskarte at isulong ang mga pagsisikap ng internasyunal na komunidad sa direksyon.''
Ipinaayag niya na'' Islam ay isang mensahe ng kapayapaan, ang kapayapaan na dapat munang tumagos ang isipan at konsinyensiya.'' Islam'' sinabi niya na mga sermon na katamtaman at ang ginintuang ibig sabihin sa lahat ng aspeto ng buhay, kaya ang moderasyon ay itinuturing na isa sa mga pangunahing katangian ng relihiyon na ito.''
'' Sa katunayan, sabi niya, sabi ng Diyos sa Banal na Kora'n: Kaya ang namin ginawa sa iyo ng isang panggitna komunidad para sa iyo na maging saksi laban sa sangkatauhan + (Al-Baqara, 143). Ang patotoo dito ay nauunawaan bilang isang relihiyosong obligasyon, isang wasto na responsibilidad at ng isang mensahe ng pananampalataya. Gayunman, ang katibayan ay nangangailangan ng katuwiran, kabagayan, karunungan at sentido komun na ang kakanyahan ng katamtaman at ang ginintuang ibig sabihin.''
'' Sa isip nito, siya ay nagpatuloy, na ang ISESCO trabaho upang maikalat ang kultura ng katamtaman at ang ginintuang ibig sabihin sa pamamagitan ng pagtuturo ng Arabik at Islamikong edukasyon at pag-unlad ng sistemang edukasyon sa Miyembrong Unidos (...)''.
979323
Name:
Email:
* Comment: