IQNA

17:08 - August 08, 2020
News ID: 3001958
TEHRAN (IQNA) - Sa talumpati sa okasyon ng Eid al-Ghadir ng ilang mga taon na ang nakalilipas, ang Pinuno ng Rebolusyong Islamiko Ayatollah Seyed Ali Khamenei na nagbigay diin na ang isyu ng Ghadir ay isang ideolohikal.

"Walang pag-aalinlangan, ito ang batayan ng pilosopiya ng Shia at walang silid para sa anumang talakayan sa isyung ito. Ang mga nag-aalinlangan dito at ang mga may tanong tungkol dito ay maaaring makilahok sa mga pagpupulong pang-iskolar at dalubhasa at talakayin ito," sinabi ng Pinuno sa talumpati, na ipinahayag noong Oktubre 13, 2014.

Ang sumusunod ay ang buong teksto ng talumpati, alinsunod sa Khamenei.ir:

Nais kong batiin ang lahat ng mahal na madla, mahal na mga kapatid, mahal na mga tao ng Iran, lahat ng mga Shia na mga Muslim at lahat ng mga taong nagmamalasakit at nasisiyahan sa mga katotohanan ng Islam at kaalaman tungkol sa nilalaman ng banal na relihiyon na ito sa okasyon ng masasayang araw ng Eid al-Ghadir [...]

Gusto kong sabihin ng ilang mga bagay tungkol sa isyu ng Ghadir at pagkatapos ay sasabihin ko ang ilang mga bagay tungkol sa mga responsibilidad na ang isyu ng Ghadir at kabatiran tungkol sa malalim na mga aralin ng Ghadir na ipinagkatiwala sa atin. Dapat nating bigyang pansin ang mga tungkulin na ito.

Ang isyu ng Ghadir ay isang napakahalagang isyu sa kasaysayan ng Islam. Una, ang kakanyahan ng kagila-gilalas at mahalagang pangyayaring ito at ang banal na pahayag na ito - "Sinuman na ako ay kanyang Pinuno, si Ali ay kanyang Pinuno" - ay hindi isang bagay na isinalaysay ng Shia lamang. Ang kaganapang ito ay kabilang sa mga malinaw at ganap na katotohanan. Ang sinuman na nagnanais na maghanap ng mga pagkakamali sa pangyayaring ito ay hindi makatagpô ng mga pag-aalinlangan sa pinagmulan ng pahayag na ito. Sa halip, pumunta sila sa paggamit ng ta'weel at interpretasyon ng pangungusap na ito.

Ang isyu ng Ghadir ay isang malinaw na makasaysayan at Islamikong isyu. Ang mga pag-aalinlangan at mga tanong - tungkol sa kahulugan ng pangungusap na ito - na dumating sa kaisipan ng iilang mga bagong intelektwal at pilosopiko sa ngayon na panahon ay ang parehong mga pag-aalinlangan at mga tanong na naitaas mula noong isang libong taon na ang nakalilipas. At ang mga katanungang ito ay sinagot sa pamamagitan ng dakilang ulama. Samakatuwid, walang anumang silid para sa pag-aalinlangan tungkol sa diwa ng isyung ito, ang kaganapang ito at kung ano ang sinabi ng Banal na Propeta (S.K.N.K.).

Sa araw na iyon, tinanong ng Banal na Propeta (S.K.N.K.) ang mga tao, "Hindi ba ako mas malapit sa inyo kaysa sa inyong sarili?" Ang pangungusap na ito ay isang sanggunian sa isang ayah ng Qur’an na nagsabi, "Ang Propeta ay mas malapit sa mga mananampalataya kaysa sa kanilang sarili" [Banal na Qur’an, 33: 6]. Pagkatapos, sinabi ng Banal na Propeta (S.K.N.K.), "Sinuman na ako ang kanyang Pinuno, si Ali ay kanyang Pinuno". Kayâ, walang anumang silid para sa pagdududa tungkol sa diwa ng isyung ito.

Ano ang dapat sabihin tungkol sa nilalaman sa itong makasaysayan, banal at makabuluhang pangungusap - bukod sa paghirang ng Komandante ng Sumasampalataya (AS) bilang kalip at Imam (pinuno) pagkatapos ng Banal na Propeta (S.K.N.K.) na siyang karaniwang kahulugan ng pangungusap na ito - ay mayroon pa bang ibang mahalagang isyu na hindi dapat pansinin. Ang isyung ito ay binigyang pansin ng Islam sa isyu ng pamahalaan at politika at ang kahalagahan ng isyung ito mula sa pananaw ng Islam.

Ang sagot sa mga tao sino sinubukan na itapon ang Islam mula sa larangan ng mga isyung panlipunan at pampulitika, upang maikulong ito sa pansarili at indibidwal na mga kapakanan at gamitin ng isang sekular na pananaw patungo sa Islam - ang mga kamay ng mga kaaway at ang kanilang mga pagsusumikap sa propaganda ay nagsusulong sa pananaw na ito sa mga Muslim sa loob ng maraming mga taon - ay ang isyu ng Ghadir. At sa utos ng Allah, ang Pinakataas, ang Banal na Propeta (Suma sa kanya nawa ang kapayapaan at sa kanyang sambahayan) ay binigyang diin ang isang mahalaga at pangunahing isyu sa sensitibong kalagayan at sa panahon ng huling mga buwan ng kanyang buhay. Ang mahalagang isyu na ito ay ang pagbigay pansin sa isyu ng pamahalaan pagkatapos sa panahon ng Banal na Propeta (S.K.N.K.).

Dito, ang paghirang ng Komandante ng Sumasampalataya (AS) ay hindi nakakulong sa espirituwal na mga aspeto. Sa halip, masasabi na ang espirituwal na mga aspeto ay hindi mga bagay na maaaring italaga at pipiliin. Ang mga isyung iyong na kung saan maaaring ihirang ang isang tao ay doon sa pamahalaan, politika at pamamahala ng bansa at lipunang Islamiko. Ang Banal na Propeta (S.K.N.K.) nagtagubilin sa ito doon sa mga tao. Ito ay isang mahalagang punto sa isyu ng Ghadir at ito ay isang muling pagsasama sa lahat ng mga tao sino nag-iisip at nagtataguyod ng ideya na ang Islam ay dapat iwasan ang mga isyu sa politika, mga isyu na may kaugnayan sa pamahalaan at iba pa.

Samakatuwid, ang dalawang katotohanang ito - ibig sabihin, ang katotohanan tungkol sa paghirang ng Komandante ng Sumasampalataya (AS) bilang Imam pagkatapos ng Banal na Propeta (S.K.N.K.) at ang katotohanan tungkol sa pagbigay pansin sa isyu ng pamahalaan, politika, pagka-pinuno at pamamahala ng Islamikong Ummah pagkatapos sa Banal na Propeta (S.K.N.K.) - at ang dalawang napakahalaga at sensitibong mga isyu ay umiiral sa pangyayari ng Ghadir. Ang mga ito ay kabilang sa mga turô na tiniyak sa pamamagitan ng Ghadir at sila ay dakilang aralin para sa lahat ng mga Muslim, maging sa kanilang kasalukuyang panahon o para sa kanilang kinabukasan.

Ngayon, kung ano ang dapat nating bigyang pansin ay ang isyu ng Ghadir ay isang ideolohiyang isyu. Ang Shia at ang mga tagasunod ng paaralan ng sambahayan ng Banal na Propeta (S.K.N.K.) at ang paaralan ng pagka-pinuno ay nakatuon sa isyu ng Ghadir. Nang walang pag-aalinlangan, ito ang batayan ng pilosopiya ng Shia at walang silid para sa anumang talakayan sa isyung ito. Ang sinuman na nag-aalinlangan dito at sa sinuman na may tanong tungkol dito ay maaaring makilahok sa mga pagpupulong ng pang-iskolar at dalubhasa at talakayin iyon.

Malakas ang lohika ni Shia. Ang pangangatwiran nito ay mapagpasyahan at hindi nagkakamali. Gayunpaman, hindi ito dapat maimpluwensyahan ang pampublikong buhay ng mga Muslim, ang kanilang pakikipagtulungan at kapatiran sa isa't isa. Ang isyu ng pagkakaiba-iba sa pagitan ng mga denominasyong Muslim – sila ba ay Shia at Sunni na mga denominasyon o iba't ibang mga denominasyon na umiiral sa loob ng dalawang pangunahing denominasyong ito - ay naging isa sa mga puntarya ng kasakiman ng mga kaaway ng Islam, hindi lamang ang mga kaaway ng Shia Islam.

Sa loob ng maraming mga taon, nagkaroon ng pagsisikap na lumikhâ ng pagkakaiba sa pagitan ng mga Muslim. Ito ay dahil sa pagkakaroon ng pagkakagulo sa pagitan ng mga Muslim na gagawing gastusin ang kanilang mga pagsisikap, enerhiya at pagganyak sa mga panloob na pag-aaway. Gumawa ito sa kanila na huwag pansinin ang panlabas na mga kapakanan at ang kanilang makapangyarihan na mga kaaway. Ito ang naging pangunahing patakaran ng kolonyalismo ng maraming mga taon at pagkatapos ng tagumpay ng Rebolusyong Islamiko at ang pagbuo ng Republikang Islamiko. Dahil nasaksihan nila ang pag-unlad ng mga kaisipan ng Republikang Islamiko sa mundo ng Islam, inilagay nila ang higit na diin at ipinakita ang higit na pagpupursige sa paglikha ng pagkakagulo. Namuhunan sila sa paggawa nito upang paghiwalayin ang mundo ng Islam mula sa Republikang Islamiko.

Ang Republikang Islamiko, ang ating dakilang Rebolusyon at ang ating dakilang Imam (r.a.) ay nagawa upang maakit ang mga pag-iisip ng mundo ng Islam at ang mga puso ng mga Muslim. Nagawa nilang mailagay sa tama ang kanilang pag-uudyok at kanilang galaw. Natakot dito ang kalaban. Natakot dito ang kolonyalismo, kahambugan at Zionismo - lalo na ang Amerikanong mga politiko. Bilang resulta nito, gumamit sila ng kanilang dating sandata na siyang sandata ng paglikha ng pagtatalo.

Mula nang maraming mga taon na ang nakalilipas hanggang ngayon, naglagay sila ng panggatong na apoy ng pagtatalo sa pagitan ng Shia at Sunni upang humiling ang kanilang pansin sa dalawang panig mula sa pangunahing kaaway - sino ay kaaway ng Islam, hindi lamang kalaban ng Shia o Sunni sa partikular - at sa gayon ay maaari nilang abala sila sa bawat isa. Ito ang patakaran ng kolonyalismo. At ang mga dalubhasa sa patakarang ito ay ang mga kamay ng pampulitika at pangseguridad ng masamang pamahalaan ng Ingles na naging aktibo sa lugar na ito mula pa noong una. Marami silang ginawa na pagsisikap sa lugar na ito at alam nila kung paano lumikha ng pagtatalo sa pagitan ng mga denominasyong Muslim. Mayroon silang karanasan sa mga paraan ng paggawa nito. Samakatuwid, alam nila kung paano ito gawin at sila ay lubos na aktibo sa arena na ito.

 

 

3472213

Name:
Email:
* Comment:
* captcha: