IQNA

Ang Hijab ay Isang Espirituwal na Tagapagbantay: Babae na Muslim sa US

7:14 - February 03, 2021
News ID: 3002491
TEHRAN (IQNA) - Ang Hijab ay higit pa sa damit at pisikal na tagapagbantay ng isang Muslim dahil ito rin ay isang espiritual na tagapagbantay, sinabi ng isang babaeng Amerikanong Muslim.

"Sa akin, ang hijab at kalinisang-puri ay higit pa sa belo/damit at pisikal na tagapagbantay ng isang Muslim. Ito ay isang espirituwal na tagapagbantay pati na rin bilang obligasyon at tungkulin sa isang taong naniniwala; isang tunay na tagapagpahiwatig ng pagtalima at kamalayan ng Panginoon," sinabi ni Katherine Reyes sa isang pakikipanayam sa okasyon ng Araw ng Hijab na Pandaigdigan (Pebrero 1). 

Ang sumusunod ay ang nilalaman ng panayam:

 

T: Ipakilala mo ang inyong sarili at sabihin mo sa amin kung kailan ka naging Muslim at nagsimulang magsuot ng hijab?

A: Salam Alaykum. Ang pangalan ko ay si Catherine mula sa Los Angeles. Bumalik ako sa Islam noong Enero 1, 2014 nang ako ay 23 taong gulang. Nagsimula akong magsuot ng hijab noong unang bahagi ng Marso ng 2014.

 

T: Ano ang kahulugan ng hijab at kalinisang-puri sa inyong pananaw?

S: Para sa akin, ang hijab at kalinisang-puri ay higit pa sa belo/damit at pisikal na tagapagbantay ng isang Muslim. Ito ay isang espirituwal na tagapagbantay pati na rin isang obligasyon at tungkulin sa isang taong naniniwala; isang totoong tagapagpahiwatig ng pagtalima at kamalayan ng Panginoon. Ang hijab at kalinisang-puri ay tumutulong sa isang tao na makaalis mula sa mundo sa pamamagitan ng pag-iingat at pagsunod.

"At mga damit na nagbabantay [laban sa kasamaan]; iyon ang pinakamahusay." (Banal na Qur’an 7:26)

T: Ang hijab ba ay isang kahalagahang pangrelihiyon o isang pag-uugali sa lipunan? Pakipaliwanag.

S: Ang kahinhinan ay isang karangalan mula kay Allah na ipinagkaloob sa walang ibang nilalang bukod sa mga tao. Pinagpala tayo ni Allah upang mapanatili ang ating kahinhinan at kalinisan sa pamamagitan ng mga pisikal na kasuotan katulad sa pamamagitan ng Kanyang awa, pinoprotektahan Niya ang ating mga panloob na bahagi, halimbawa, tinatakpan ang ating mga kasalanan, ang ating masamang ugali at mga pagkakamali.

Sa kasamaang palad sa mga araw na ito ang pisikal na hijab ay naging isang tradisyonal na piraso ng damit na isinusuot nang hindi tunay na nauunawaan ang layunin nito. Maraming mga kababaihan ang nagsusuot nito dahil sinabi sa kanila na isuot ito, ang iba dahil takot silang bastusin ang kanilang pamilya.

Sinabi ni Imam al Sadiq (AS), "Ang inyong pinakamagaling na kasuotan ay ang mga hindi makagagambala sa inyo mula sa Allah, ang mga damit na iyon, sa katunayan, na magpalapit ka sa Kanya, at pasasalamat at pagsunod sa Kanya."

T: Ano ang epekto ng hijab sa lakas ng pamilya?

S: Ang Hijab ay naging isang napaka-kontrobersyal na paksa sa maraming mga pamilya at sa lahat ng uri ng mga lipunan sa buong mundo. Ang problema ay nagmumula kung ang mga tao ay walang kaalaman at pag-unawa sa hijab (belo). Minsan ang mga magulang sino ang kumakalaban nito, minsan ang asawa, sa ibang panahon ay ang taong sino dapat ay suot ito. Minsan maaaring pilitin ng lipunan ang isang tao na huwag isuot o abandunahin ito, o maaari rin nitong pilitin ang sinuman na isuot ito nang hindi nalalaman.

Ang kaalaman ay gumagabay sa pagkilos ng isang tao. Ang Diyos ay hindi maaaring tunay na masunod kung ang isang tao ay walang kaalaman tungkol sa Kanya.

T: Paano maipagtanggol ng mga kababaihan may belo ang kanilang Karapatan na magsuot ng damit na Islam sa mga lipunang hindi Muslim?

S: Karamihan sa mga tao sa Kanluran ay talagang magalang. Tuwing ngayon at pagkatapos ay makakakuha kayo ng paminsan-minsan na negatibong komento o titig ngunit tandaan na ang mga tao ay kumilos sa ganitong paraan dahil sa takot at dapat tandaan na ito ay nagmumula sa kawalan ng kaalaman. Ang pinakamahusay na paraan upang maipagtanggol ang inyong mga karapatan na magsuot ng damit na Islamiko ay sa pamamagitan ng unang pag-unawa kung bakit tungkulin mong isuot ito at pangalawa na malaman ang inyong pangunahing mga karapatang pantao sa anumang bansa kayo nakatira.

 

 

3473872

Name:
Email:
* Comment:
captcha