IQNA

12:00 - February 19, 2021
News ID: 3002539
TEHRAN (IQNA) - Ipagdiriwang ng mga Muslim sa buong mundo ang Laylat al-Raghaib, ang pinagpalang Gabi na mga Paghahangad ng Islam, ngayong gabi, ang unang Huwebes ng buwan ng Hijri ng Rajab.

Pinagkakaugalian ng mga Muslim ang pagsagawa ng natatanging mga hanay pagdasal at binasa ang Banal na Qur’an sa gabing ito.

Pinaniniwalaang na ang bawat hangad, kahilingan at pag-asa ay matutupad kung hinihiling iyon sa Laylat al-Raghaib.

Ang Raghaib ay nagmula sa ugat na "regabe" sa Arabiko, na kung saan nangangahulugang hangarin, humanap o dumako.

Sinasabi na ang Propeta Muhammad (SKNK) ay nag-aayuno sa unang Huwebes ng Rajab at ginawa ang labindalawang mga raka'at na mga dasal sa anim na mga hanay ng 2 mga raka’at sa pagitan ng dasal ng Maghrib at Isha na dasal.

Sa bawat raka’at, pagkatapos bigkasin ang Surah al-Fatiha (Qur’an, 1), bigkasin ng 3 beses ang Sura al-Qadr (Quran, 97) at 12 beses na Sura al-Ikhlas (Quran, 112).

Matapos makumpleto ang buong mga pagdasal, bigkasin nang 70 beses: O Allah, magpadala po Kayo ng mga pagpapala kay Muhammad, ang Propetang Ummi, at sa kanyang mga lahi.

Pagkatapos gawin ang sajdah (pagpatirapa) at bigkasin ng 70 beses na subbūh’un quddūs rabbul malā’ikate war-rūh (Banal at ang Pinaka-Banal ay ang Panginoon ng mga Anghel at espiritu).

Susunod na umupo at sabihin ng 70 beses: rabbighfir war-ham watajāwaz a'mma ta'lamo innaka antal a'liyyul a'zam (O Panginoon! Patawarin, maawa Ka, at maging mapagpabaya tungkol sa kung ano ang lubos Mong nalalaman, tunay na Ikaw ang Mahusay , ang Makapangyarihan).

Pagkatapos, gawin ulit ang sajdah at bigkasin ng 70 beses: subbūh’un quddūs rabbul malā’ikate war-rūh (Banal at ang Pinaka-Banal ay ang Panginoon ng mga Anghel at espiritu)

Ngayon, oras na upang maghingi sa Panginoon kung ano ang nais mo.

Ayon sa Hadīth, ang mga pagdasal na ito ay paraan ng pagpapatawad at sa unang gabi sa ating libingan, ipapadala ng Panginoon ang gantimpala sa dasal na ito sa pinakamahusay at pinakamaliwanag na anyo.

 

 

3474019

Name:
Email:
* Comment:
* captcha: