IQNA

9:33 - June 18, 2021
News ID: 3002889
TEHRAN (IQNA) - Ang Pinuno ng Islamikong Rebolusyon na si Ayatollah Seyed Ali Khamenei ay nanawagan para sa mataas na botohan sa darating na halalan sa Iran, na nakatakda sa Biyernes, na sinasabi na magpapakita ito ng suporta para sa katatagang Islamiko.

Ilang mga araw na lang ang natitira bago ang halalan ng pampanguluhan at mga halalan sa lungsod at konseho, si Imam Khamenei nagpahayag sa bansang Iraniano sa pamamagitan ng talumpati sa telebisyon nitong Miyerkules, Hunyo 16, 2021.

Sa pagsasalita tungkol sa propaganda ng kalaban laban sa darating na halalan sa pagkapangulo, binigyang diin ni Imam Khamenei, "Mayroong ilang mga bansa na pinapatakbo batay sa tribalismo ngayon sa kalagitnaan ng ika-21 siglo. Pagkatapos, ang mismong mga bansa na ito ay nagsasalita laban sa mga halalan ng Iran sa pamamagitan ng paglagay ng mga tsanel sa TV upang masabi na ang mga halalang Iraniano ay hindi demokratiko."

Matapos ipahayag ang kanyang pagbati sa anibersaryo ng pagsilang ni Imam Reza (AS), ang Pinuno ng Islamikong Rebolusyon ay tumutukoy sa kanyang kamakailang talumpati na nagsasabi na ang, “Islamikong Republika, Republika ang pagkakaroon ng mga tao na isang bahagi at ‘Islamiko’ ay ibang bahagi naman. Kapag ang Republikang aspeto ay hindi naroroon, ang Islamikong Republika hindi makamtam ang layunin nito.”

Sinabi ni Imam Khamenei na ang layunin ng mga kapangyarihang sataniko ay ihiwalay ang mga tao sa Islamikong Republika. Sinabi niya, "Ilang mga buwan na ngayon na ang Amerikano at Britinikong media ay malakas na nagsisikap na mababa ang pagkakaroon ng mga tao doon sa mga balota. Siyempre, ipinakita ang karanasan na ang mga tao ay gumawa ng kabaligtaran sa nais ng kaaway. Mangyayari rin ito sa oras na ito, sa kalooban ng Diyos."

Binigyang diin niya, "Ang mga halalan ay isang palatandaan ng pagkakaroon ng mga tao sa eksena. Ang pagkakaroon ng mga tao sa eksena ay nangangahulugan na ang Islamikong Republika ay suportado ng mga tao. Magkakaroon ito ng isang pambihirang epekto sa lakas ng sistema ng Islamikong Republiko at ng bansa. Ibig kong sabihin na walang ibang paraan ng kapangyarihan na nagdadala ng mas maraming lakas katulad ng pagkakaroon ng mga tao."

Ayon kay Khamenei.ir, idinagdag ng Pinuno ng Rebolusyong Islamiko, "Ang sinuman na nagpapanghina ng loob sa mga mamamayan na makilahok sa mga halalan ay nagtatrabaho upang pahinain ang pamahalaang Islamiko upang gawing parada na larangan para sa mga terorista."

Itinuro ni Imam Khamenei na ang mababang botuhan ay hahantong sa isang pagtaas sa paggiit na inilagay ng kaaway. Sinabi niya, "Ang suporta ng mga tao sa sistema ay dapat ipakita sa kaaway."

Sa pagsasalarawan sa Iran bilang isang mayaman, makapangyarihang bansa, sinabi ni Imam Khamenei, "Kung ang bagong pangulo ay inihalal ng isang makabuluhang karamihan ng mga boto, siya ay magiging isang malakas na pangulo at maaaring magsagawa ng dakilang mga gawain. Ang ating bansa ay may kakayahang gumawa ng maraming mga bagay. Ang pakikinabang mula sa kakayahang ito ay nangangailangan ng malalakas na mga tao na nagtatamasa ng malawak na tanyag na suporta."

Binigyang diin niya na ang mga halalan ng bansa ay palaging malusog. Ang nagpapatunay sa pahayag na ito ay ang katotohanan na ang mga pangulo sino nahalal sa bansa ay may iba't ibang mga oryentasyon at mga kagustuhan. Ipinapakita nito na ang mga halalan sa Iran ay hindi batay sa isang tiyak na orientasyong pampulitika. Sa paglalarawan sa darating na halalan bilang isang paligsahan na halalan, sinabi niya na ang pagkakaiba-iba ng pananaw at hindi pagkakasundo sa pagitan ng mga kandidato sa pagkapangulo sa iba't ibang mga bagay, katulad ng ipinakita sa mga debate sa telebisyon, ay patunay na ang mga halalan sa Iran ay hindi sumusunod sa isang tiyak na oryentasyon.

Tinukoy niya ang pagtutol ng mga kalaban sa mga halalan sa Iran mula pa nang magsimula ang Islamikong Rebolusyon at sa reperendum para sa Islamikong Republika na ginanap sa Iran. Kasabay nito, hindi din niya tuwirang pinintasan ang ilang mga bansang Arabo, na kumikilos laban sa Islamikong Republika. Sinabi niya, "Nakatutuwa na may ilang mga bansa na pinatakbo batay sa tribalismo noong ika-21 siglo, at hindi nila kailanman naranasan ang mga halalan. Ang mga tao sa mga bansang iyon ay hindi alam kung ano ang isang kahon ng balota. Ngunit ang mga bansang iyon ay nagsisimula ng 24 na oras sa bawat araw sa istasyon ng telebisyon upang sabihin na ang mga halalan ng Iran ay hindi demokratiko."

Sa pag-anyaya sa mga kabataan na lumahok sa mga halalan, sinabi ng Pinuno ng Rebolusyong Islamiko, "Ang kabataan ay may pangunahing papel sa mga kapakanan ng bansa, at ito ang dapat mangyari sa darating na mga halalan din. Samakatuwid, dapat hikayatin ng kabataan ang mga tao na lumahok sa mga halalan."

Inilarawan ni Imam Khamenei ang bansang Iraniano bilang isang makapangyarihang bansa na nagawang magawa ang dakilang mga gawain katulad ng pagsasagawa ng Islamikong Rebolusyon, ang pagtatag ng Islamikong Republika at pagiging matagumpay sa Ipinilit na Digmaan. Tinukoy niya ang paggawa ng bakunang Mikrobyong Korona ng mga kabataang Iraniano bilang isa pang halimbawa ng magagandang tagumpay na nagawa ng bansang Iraniano sa kabila ng mga hangarin ng mga kaaway nito at sinabi na hindi nila hinintay na matanggap ito mula sa makasariling mga kamay ng dayuhang mga kapangyarihan. Pinag-usapan din ni Imam Khamenei ang tagumpay ng Iran sa pagkakaroon ng teknolohiyang kinakailangan para sa 20% pagpapayaman ng uranium para sa hangarin ng paggawa ng mga radiopharmaceuticals. Sinabi niya, "Ang bansang ito ay hindi maaaring mapanghinaan ng loob. Ang mga taong gumagawa ng hindi makatuwirang pagsusuri sa kalagayan na humantong sa kawalan ng pag-asa ng mga tao ay gumagawa ng napakasamang bagay."

Sa pagtatapos ng kanyang mga pahayag, ang Pinuno ng Islamikong Rebulosyon ay may tiyak na payo para sa mga nag-oorganisa ng mga halalan. Sinabi niya, "Una sa lahat, dapat nilang gawin ang mga kinakailangang pag-iingat upang ang mga mamamayan ay makilahok sa mga halalan nang walang panganib sa kanilang kalusugan. Pangalawa, dapat nilang alisin ang problema sa kakulangan ng mga papeles sa balota sa halalan katulad ng naranasan noong nakaraang mga halalan. Dapat nilang ipamahagi ang mga papeles na balota sa mga sentro ng halalan sa tamang oras upang walang sentro na makakaharap sa kakulangan ng mga papeles na ito. Pangatlo, narinig natin na ang lahat ng kinakailangang paghahanda ay hindi pa nagagawa sa banyagang mga bansa. Hinihiling ko sa Kagawaran ng Ugnayang Panlabas at Kagawaran ng Panloob na mga Kapakanan na gumawa ng matapat na pagsisikap na maitama ang bagay na ito at tulungan ang mga Iraniano sino nais na lumahok sa mga halalan sa mga bansang banyaga upang maaaring magawa sa ito.

 

 

3474967

Name:
Email:
* Comment:
* captcha: