IQNA

7:43 - March 19, 2022
News ID: 3003880
TEHRAN (IQNA) – Ang Sha’aban 15 ay ang kaarawan ng isang taong na sino ipinangako ng Qur’an at Propeta Muhammad (SKNK) na darating upang itatag ang katarungan sa mundo.

Ito ay isa sa pangunahing mga haligi na nagpapanatili sa pag-asa ng mga Muslim para sa kinabukasan ng mundo.

Ang katapusan ng panahon ay tumutukoy sa isang panahon na alinsunod sa panrelihiyong panitikan, ang panahon ng tao ay magtatapos. Ang iba't ibang mga relihiyon ay naglalarawan ng mga katangian ng ipinangakong tagapagligtas sa isang natatanging paraan at ang resulta ay ang paglikha ng mas mataas na pag-asa para sa mga tao.

 

Ang pamamahala ng mga matuwid sa lupa

Ang Qur’an ay tumutukoy sa paksa ng katapusan ng panahon sa ilang mga talata, na naglalarawan sa mga katangian ng panahong ito. “Aming isinulat sa Mga Awit, pagkatapos ng Pag-alaala: 'Ang mga matuwid sa pagitan ng Aking mga sumasamba ay magmamana ng lupa." [21:105] “Datapuwa't Kami ay nagpasya na bigyan ng pabor sa mga inaapi sa pamamagitan ng pagtatalaga sa kanila mga pinuno at mga tagapagmana ng lupain. [28:5]

Ang terminong "inaapi" sa talatang ito ay tumutukoy sa mga taong pinahina sa pamamagitan ng mga mapang-api ngunit sila mismo sa kanilang sarili ay walang papel dito at patuloy na nagsisikap na alisin ang mga mapang-api.

 

Ngunit sino ang pinuno ng kilusang ito sa Islam?

Ang Mahdi ay ang pangalan ng ipinangako na tao na inaasahan ng mga Muslim na darating at magtatag ng pandaigdigang kapayapaan at katarungan. Ang Qur’an ay gumagamit ng pananalitang “Baqiyyat Allah” [na alin iniwan sa iyo ng Allah] upang tukuyin siya: “Yaong iniwan sa iyo ng Allah ay pinakamabuti para sa iyo, kung kayo (ngunit) naniwala! ngunit hindi ako nakatalaga sa iyo na magbantay!” [11:86]

Batay sa mga talata ng Qur’an at wastong mga pagsasalaysay, ang lahat ng Islamikong mga Madhhab ay naniniwala na si Mahdi ay isang matuwid na tao mula sa mga salinlahi ni Hazrat Fatimah Zahra (SA), ang anak na babae ng Propeta (SKNK).

Si Propeta Muhammad (SKNK) ay iniulat sa isang hadith na nagsabi: "Ang Mahdi ay isang tao sa aking mga inapo. Ang kulay ng kanyang katawan ay kulay ng lahing Arabo at ang kanyang katawan ay katulad ng katawan ng mga Israelita na may nunal sa kanyang kanang pisngi. Siya'y magniningning na parang bituin, na magpapalaganap ng katarungan sa mundo kapag ito ay puno ng pang-aapi; ang mga naninirahan sa lupa at langit ay malulugod sa kanyang pamahalaan."

 

Ang katiyakan ng kanyang pagdating

Ayon sa isang pagsasalaysay, ang Mahdi, ang anak ni Hassan, ay isinilang sa Samarra sa kalagitnaan ng Sha'aban ng taong 255 AH (869 AD), at nawala sa utos ng Panginoon bilang proteksyon mula sa panganib ng paghihiganti sa pamamagitan ng mga masamang naghahangad. Ang kawalan na ito ay naganap sa dalawang maikli at mahabang mga panahon; ang unang yugto ay tumagal ng halos 69 na mga taon at sa panahong ito, siya ay nakipag-ugnayan sa mga mananampalataya sa pamamagitan ng apat na mga tagapamagitan na naghatid ng mga utos at rekomendasyon sa panrelihiyon at panlipunan sa kanila. Nagsimula ang mas mahabang pagliban mula noong 329 AH (941 AD) at nagpapatuloy hanggang sa araw na ito. Gayunpaman, batay sa mga talata ng Qur’an, ang mga tagapagsalin ay naniniwala na ang paglitaw ng Mahdi at ang simula ng kanyang mga paghaharap ay tiyak. "Siya ang nagpadala ng Kanyang Sugo na may Patnubay at Relihiyon ng Katotohanan, upang maipahayag niya ito sa lahat ng relihiyon, kahit na ang mga Pagano ay kinasusuklaman (iyon)." [61:28]

 

Pag-asa at kilusan

Binibigyang-diin ng iba't ibang Islamikong mga Madhhab ang kahalagahan ng konseptong ito bilang isang pangunahing mga haligi ng pag-asa para sa hinaharap dahil naniniwala sila sa sukdulang tagumpay ng mga matuwid at pagsasakatuparan ng hustisya sa kabila ng paglawak ng katiwalian at pagkawasak sa mundo. Ipinakilala ng mga pagsasalaysay ang mga sukat ng hustisyang ito sa paraang tila ito ang nawala sa lahat ng mga tao.

Ang isa pang kawili-wiling punto tungkol sa huling panahon ang pananaw na ito ay hindi lamang ito nagpapataas ng pag-asa, ngunit ginagawa rin ang mga manonood na magsikap para sa pagbabago, diyalogo at katapatan sa mga alitutunin ng katarungan.

Ang Mahdi ay wala hanggang sa isang araw kung kailan ang isang grupo ng pinakamalinis na mga tao ay handang tumulong sa kanya at bukod sa pagiging interesado sa ideyal na ito, sila ay nagsusumikap para sa layuning iyon at naghahanda ng lupa para iyon.

 

 

3478224

Name:
Email:
* Comment:
* captcha: