IQNA

Eid al-Fitr; Simbolo ng Pagkakaisa ng mga Muslim

14:43 - May 04, 2022
News ID: 3004041
TEHRAN (IQNA) – Ang Eid al-Fitr ay simbolo ng pagkakaisa ng mga Muslim at isang sanhi sa pagpapatibay ng ugnayang panlipunan. Ito ang araw para sa pagpapaalala sa kahalagahan ng kapatiran at pagkakaisa ng mga Muslim laban sa mga kaaway ng sangkatauhan at para sa pagtataas ng bandila ng hustisya sa buong mundo.

Sa isang panayam sa IQNA, si Sheikh Abdullah Daryaei, isang Sunni na iskolar mula sa Iran, ay bumati sa Eid al-Fitr habang pinag-uusapan din ang pilosopiya ng araw na ito:

Ang Ramadan ay ang buwan ng paglilingkod at ang katotohanang sinasanay natin ang ating Nafs (sarili) para maging mas kapaki-pakinabang para sa ating sarili, ating lipunan at kalikasan ay isang malaking serbisyo. Ang pag-aayuno ay walang ibang layunin.

“Mga mananampalataya, ang pag-aayuno ay ipinag-utos sa inyo kagaya ng itinalaga para sa mga nauna sa inyo; baka mag-iingat kayo." [2:183] Sinabi ni Propeta Muhammad (SKNK) na ang mga nag-aayuno ay nagiging masaya sa dalawang mga pagkakataon, ang isa ay ang pagtatapos ng buwan ng pag-aayuno at ang pag-aabot ng Eid al-Fitr sa mundong ito at ang isa naman ay kapag natagpuan nila ang kanilang Panginoon sa Akhirah.

Kahalagahan ng Eid al-Fitr

Ang birtud ng Eid na ito ay may dalawang mga aspeto. Una sa lahat, ipinagkaloob ng Buong Maykapal ang araw na ito sa atin bilang isang Eid na nagpapakita ng kanyang kabaitan at awa. Sa kabilang panig, ang okasyong ito ay humahantong sa pagpapatibay ng mga ugnayang panlipunan, pag-aalis ng poot mula sa mga puso, pagpapaalala sa mga tao ng kapatiran, at pagpapalit ng "ako" sa "tayo". Sa araw na ito, itinuturo natin ang talata 10 ng Surah al-Hujurat na nagsasabing "Ang mga mananampalataya ay isa lamang kapatiran". At ito ang aral na nakukuha natin ngayong Eid na nagpapatupad ng isang malusog na lipunan. "Siya ang lumikha sa inyo mula sa lupa at pinahintulutan kang manirahan nito" [11:61]

Tampok ng Eid al-Fitr

Ang Eid na ito ay isa sa mga palatandaan ng Islam at ang paggalang sa kanila ay isang pagpapakita ng Taqwa o kabanalan: "Ang paggalang sa mga simbolo ng Diyos ay tanda ng isang banal na puso." [22:32]

Ang Eid al-Fitr ay ang araw ng kaligayahan. Naniniwala ang Islam na ang pagngingiti ay maaaring maglalapit sa mga tao sa Panginoon at isinasaalang-alang ang pagpapasaya sa iba bilang isang uri ng kawanggawa. Naniniwala rin iyon na ang awtorisadong kaligayahan at kasiyahan ay nagpapatupad ng espiritu ng tao sa landas ng banal na mga responsibilidad.

Isa sa mga tampok ng araw na ito ay ang pagbibigay ng pagkain o abuloy para sa mga nangangailangan sa anyo ng Zakat al-Fitr upang sila ay maging masaya din kasama ng iba.

Ang Pagdasal ng Eid al-Fitr ay isa pang tanda ng dakilang okasyong ito at simbolo ng pagkakaisa ng mga Muslim. Ang mga Muslim ng iba't ibang mga Madhhab mula sa buong mundo ay nakatayo at nakikipag-usap sa kanilang Diyos nang may pagpapakumbaba at ipinamalas ang kadakilaan ng Islam pagkatapos ng isang buwan ng pag-aayuno at paglalaban sa Nafs (sarili). Pinanibago rin nila ang katapatan sa Diyos upang pangalagaan ang kapatiran na ito magpakailanman, kumapit sa hibla ng Allah, hindi nakikibahagi sa pagmamataas at pagkamakasarili, at hindi hayaan ang mga kaaway na gumawa ng mga pakana.

Si Sheikh Abdullah Daryaei ay nag-aral ng Islamikong Fiqh at isang guro sa isang panrelihiyong paaralan sa Isla ng Qeshm, timog ng Iran.

 

 

3478724

Name:
Email:
* Comment:
captcha