IQNA

12:33 - May 11, 2022
News ID: 3004061
TEHRAN (IQNA) – Ang landas ng mga tao sa buhay ay puno ng iba't ibang mga uri ng mga tukso at panlilinlang na nagpapahirap sa kanila na maabot ang mga layunin ng buhay.

Ang tao ay palaging nalalantad sa mga tukso kaya naman siya ay maaaring gumawa ng mga maling bagay at maligaw sa tamang landas.

Minsan nagsisisi siya sa paggawa ng mali at paggawa ng mga kasalanan at nagsisikap na humanap ng paraan upang makabalik sa tamang landas. Ipinahihiwatig nito na ang tao ay may dalisay na kalikasan kaya naman hinahangad niyang mahanap ang tamang landas, baguhin ang mga maling gawain at alisin ang mga duming maaaring pumasok sa kanyang puso.

Inihanda ng Diyos ang landas ng pagbabalik para sa tao. Ngunit bakit hindi lahat ng lalaki ay nagtatagumpay sa pagbabalik sa landas na ito? Ito ay dahil kung minsan ang mga maling gawain at kasalanan ay nakakalimot sa Diyos at lumalayo sa Kanya.

Ang landas tungo sa pagbabalik ay tinatawag na Tawbah (pagsisisi). Ang Tawbah ay nangangahulugan ng pagbabalik sa Diyos. Ang pagbabalik na ito ay posible sa anumang sandali at anumang yugto ng maling gawain at kasalanan. Syempre mas maagang bumalik sa tamang landas, mas maikli ang distansya na kailangan niyang takpan at mas madali itong gawin.

Ngunit ang pagpapahayag lamang ng panghihinayang ay hindi nangangahulugan ng Tawbah at pagbabalik. Ang Tawbah ay may mga kondisyon at mga yugto. Isa sa mga kondisyon ay dapat igiit ng isang tao ang pagbabalik sa maling landas at walang pagnanais na muling gumawa ng mga kasalanan.

Inihalintulad ng iskolar ng Muslim na si Mohsen Qara’ati ang Tawbah sa pagmamaneho. Ang isang drayber ay dapat mag-ingat na hindi gumawa ng mga maling galaw at kung ginawa niya, dapat siyang gumawa ng tamang desisyon upang itama ang mga ito sa oras.

Ang sabi niya: Kung ang isang tsuper ay tumahak sa maling landas, dapat siyang bumalik. Ngunit kung paulit-ulit lang niyang sinasabi na "O tumahak ako sa maling landas", hindi babalik ang sasakyan sa tamang landas sa kanyang sarili at hindi siya patatawarin ng mga pasahero.

Ang Tawbah ay nangangahulugan ng pagbabalik mula sa maling gawain at pagbawi para dito. Kung gayon, tatanggapin ng Diyos ang pagsisisi ng isang tao: "Hindi ba nila alam na ang Diyos ang tumatanggap ng pagsisisi ng Kanyang mga lingkod at tumatanggap ng mga pondong pangkapayapaan at na ang Diyos ang Mapagpatawad sa Lahat at Maawain?" (Surah Al-Tawbah, talata 124)

At gusto ng Diyos ang mga tunay na nagsisi: "Mahal ng Allah ang mga bumabalik sa Kanya sa pagsisisi..." (Surah Al-Baqarah, talata 222)

Ang tunay na pagsisisi ay nangangahulugan ng pagbawi sa mga maling gawain. Kung nasaktan ng isang tao ang damdamin ng isang tao, dapat siyang humingi ng tawad; kung nakaligtaan niya ang isang obligadong panalangin, dapat niyang bawiin ito; at iba pa.

Bilang karagdagan sa panawagan para sa Tawbah, sinabi ng Qur’an na dapat baguhin ng isang tao ang kanyang mga maling gawain: "at (kailangan nilang) ayusin (ang kanilang mga gawa) ..." (Surah Al-Baqarah, talata 160)

Ang isa pang mahalagang punto ay ang Tawbah ay dapat gawin kaagad dahil kung ang mga kasalanan ay naipon, ang pagsisisi ay magiging mahirap. Kapag napunta ang kaunting alikabok sa iyong mga damit, maaari mo itong alisin sa pamamagitan ng paghihip nito sa mga damit ngunit kapag maraming alikabok na naipon sa mahabang panahon, hindi ito magiging ganoon kadaling alisin ang alikabok.

 

 

3478822

Name:
Email:
* Comment:
* captcha: