IQNA

Apat na mga Hakbang ng Pagtatasa sa Sarili

9:54 - May 17, 2022
News ID: 3004086
TEHRAN (IQNA) – Ang mga tao ay nagsasagawa ng mga gawaing mabuti at masama sa kanilang buhay at marami sa kanila ang hindi binibigyang pansin ang pagtatasa ang kanilang mga gawa at ang kanilang mga kahihinatnan.

Ayon sa simulain ng Ma’ad, makikita ng tao ang kanyang mga gawa at hahatulan ayon sa mga ito.

Ang paghusga sa sariling mga gawa ay kabilang sa mga isyu na tinalakay sa Qur’an at mga Hadith. Ang Banal na Qur’an ay nagsasaad sa ilang mga lugar na ang mga gawa ng tao ay susuriin at hahatulan pagkatapos ng kamatayan at ang mga tao ay igagawad o parusahan para sa napakaliit na mga gawain. "Sinuman ang gumawa ng isang atomo ng kabutihan ay makikita iyon at sinuman ang gumawa ng isang atomo ng kasamaan, ay makikita rin iyon." [99:7-8]

Ngunit ito ay maaaring mangyari bago ang kamatayan at maging sa mundong ito bilang mga indibidwal 567ay maaaring magkaroon ng sariling pagtatasa sa kanilang pag-uugali at mga gawa. “Sasabihin namin sa kanya, ‘Basahin mo iyon at hatulan mo ang iyong sarili.’” [17:14]

Isang pribilehiyo para sa mga tao na mayroon silang pagkakataong ito upang mabayaran ang kanilang mga pagkakamali, gayunpaman, hindi lahat ng mga tao ay gumagamit ng pribilehiyong ito.

Ang mga gustong kontrolin ang kanilang mga gawa sa mundong ito ay maaaring sundin ang apat na mga hakbang:

1) Pagtatakda ng mga kondisyon: nangangahulugan iyon na ang isang tao ay dapat mangako na hindi gagawa ng kasalanan sa simula ng araw

2) Pag-iingat: dapat siyang mag-ingat sa mga aksyon upang hindi makagawa ng anumang kasalanan.

3) Pagtatasa: dapat suriin ng isang tao ang mga aksyon sa pagtatapos ng bawat araw at tingnan kung gaano niya nagawang sumunod sa tinukoy na mga tungkulin.

4) Pagpaparusa: dapat tukuyin ng isang tao ang isang parusa kung sakaling makagawa ng pagkakamali. Ang parusa ay maaaring pag-aayuno, pagtulong sa nangangailangan, o paghingi ng tawad sa taong nalabag ang mga karapatan.

Sa pamamagitan nito, maaaring masuri ng mga indibidwal ang kanilang pag-uugali at mga aksyon bago ang banal na pagtatasa at ito ay humahantong sa kabayaran sa masasamang mga gawa pati na rin ang pagpigil sa kanilang pag-ulit.

 

 

3478922

Name:
Email:
* Comment:
* :