IQNA

4:32 - May 24, 2022
News ID: 3004111
TEHRAN (IQNA) – Sa mga katuruang Islamiko ay maraming pinag-uusapan tungkol sa awa ng Diyos gayundin sa Kanyang galit.

Ang teolohiya ng pag-asa ay nagsasabi sa atin na kung alin sa dalawang ito ang mas nangingibabaw sa ating pananaw ang tumutukoy sa direksyon ng ating pag-uugali sa mundo.

Mababasa natin sa Dua Jawshan Kabeer: “O Siya, na walang pag-asa maliban sa Kanyang Biyaya, O Siya, na walang hinihiling maliban sa Kanyang Patawad, O Siya, na walang nakikita maliban sa Kanyang Kabutihan, O Siya, mula sa Na walang kinatatakutan maliban sa Kanyang Katarungan, O Siya, Sino ang soberanya lamang ng walang hanggan, O Siya, Sino nag-iisang may tunay na kamahalan, O Siya, Sino ang mga pagpapala ay umabot sa lahat, O Siya, Sino ang Poot ay nahihigitan ng Kanyang Awa, O Siya, Sino ang kaalaman ay sumasaklaw sa lahat ng bagay, O Siya, Sino walang kapantay,...”

Kapag binabasa natin ang bahaging ito na “O Siya, Sino ang Poot ay nahihigitan ng Kanyang Awa,” iniisip natin na ang awa ng Diyos ay higit pa sa kanyang galit. Ngunit si Ayatollah Javadi Amoli ay nagpapakita ng isang maganda at malalim na larawan sa bagay na ito.

Sinabi niya na ang awa ay kabilang sa mga katangian ng Diyos kung saan walang kabaligtaran na katangian sa Diyos. Ang galit ay hindi kabaligtaran ng awa at ang bahaging ito ng panalangin ay hindi nangangahulugan na ang awa ng Diyos ay mas dakila kaysa sa Kanyang galit, ngunit nangangahulugan ito na ang pundasyon ng mundo ay awa.

Nilikha ng Diyos ang mundo batay sa awa. Ang galit ay kabaligtaran ng Rahim hindi ang kabaligtaran ng Rahmat (awa). Ang mundo ay nilikhang mabuti at ang kabutihan ng mundo ay kinikilala ng mga teologo at mga mistiko. Ibinatay ng Diyos ang mundo sa awa at lahat ay nakikinabang sa awa ng Diyos. Ang ilan ay nakikinabang din sa habag ng Diyos at may ilan na nahaharap sa Kanyang galit. Ngunit ang laganap sa buong mundo at lahat ng benepisyo ay mula sa ng Diyos.

Sa Sahifeh Sajjadiyeh mababasa natin: “O Diyos, O Siya na sa pamamagitan ng Kanyang Awa ay humingi ng tulong ang mga makasalanan! … Ikaw ay Siya sino "sumaklaw ang lahat na bagay sa awa at kaalaman"! Ikaw ay Siya na nagtakda para sa bawat nilalang ng bahagi ng Iyong mga pabor! Ikaw ay Siya na ang pagpapatawad ay mas mataas kaysa sa Kanyang kaparusahan! Ikaw ay Siya na ang awa ay tumatakbo bago ang Kanyang poot!”

Dahil ang awa ng Diyos ay tumatakbo bago ang Kanyang galit, at dahil ang nilikha ng Diyos ay ang batayan ng paglikha, ang teolohiya ng pag-asa ay nagsasabi sa atin na dapat nating gamitin ito sa ating pang-araw-araw na buhay bilang isang pamantayan.

 

3479021

Name:
Email:
* Comment:
* captcha: