IQNA

Kailan Itinayo ang Kaaba?

13:12 - June 27, 2022
News ID: 3004242
TEHRAN (IQNA) – Alinsunod sa Qur’aniko na mga talata, hadith, at Islamikong kasaysayan, ang Kaaba ay itinayo bago pa si Hazrat Ibrahim (AS) bilang paniniwala na ito ay itinayo noong panahon ni Hazrat Adam (AS).

Ang talatang 37 ng Surah Ibrahim ay nagsasaad na nang dumating si Hazrat Ibrahim (AS) sa Mekka kasama ang kanyang asawa at anak, umiral ang Kaaba. "Panginoon, pinatira ko ang ilan sa aking mga supling sa isang tigang na lambak malapit sa iyong Sagradong Bahay upang sila ay maging matatag sa pananalangin."

May isa pang pagtukoy sa Kaaba sa talata 36 ng Surah Al Imran: “Ang unang bahay (ng pagsamba) na itinalaga ng Diyos sa mga tao ay nasa Bakka (isa pang pangalan ng Mekka). Iyon ay isang pinagpala at isang gabay para sa lahat ng mga tao.”

Katiyakan, ang pagsamba sa Panginoon at pagtatayo ng mga gusali para sa layuning ito ay hindi nagsimula sa panahon ni Ibrahim (AS), sa halip, maaaring masubaybayan ang mga ito hanggang sa panahon ni Adan (AS). Ito ay nagpapakita na ang mga pundasyon ng Kaaba ay umiral na at si Hazrat Ibrahim at ang kanyang anak na si Ismail ang nagtayo ng istraktura sa ibabaw nito.

Samanatala, si Imam Ali (AS) nagturo din sa pangkat sa panayam. “Hindi ba ninyo nakita na ang Panginoon ay sinubukan ang mga tao mula sa panahon ni Adan hanggang ngayon sa pamamagitan ng mga bato? Ang Panginoon ay nilikha na ito ay maging Kanyang Tahanan at nag-utos kay Adan at sa kanyang mga kaanakan na magsagawa ng tawaf sa paligid doon.

Ayon sa Qur’an at hadith, ang Kaaba ay unang itinayo ni Adan (AS) ngunit kalaunan ay nawasak noong baha ni Noah bago muling itinayo ni Ibrahim (AS) at ng kanyang anak.

 

 

3479454

Tags: Mekka ، Kaaba ، kasaysayan ، Adan
Name:
Email:
* Comment:
captcha