IQNA

Pasasalamat at ang mga Pakinabang Nito Ayon sa Qur’an

10:43 - August 10, 2022
News ID: 3004413
TEHRAN (IQNA) – Kapag tumatanggap ng tulong o patnubay ng iba, nagpapakita ang isang tao ng positibong reaksyon, halimbawa sa pamamagitan ng pagngiti o pagbigkas ng mabait na salita.

Ang mga reaksyong ito sa iba ay nagbibigay ng panloob na kalmado at kapayapaan. Ang kapayapaan at katahimikan na ito ay magiging higit na higit kung ang isa ay magpapakita ng pasasalamat sa Panginoon.

Ang pagiging mapagpasalamat sa Panginoon para sa Kanyang mga pagpapala ay isang tungkulin ng tao na tumutulong sa isang tao na umunlad sa espirituwal, kasama ng hindi mabilang na iba pang mga pakinabang. Ang Panginoon, siyempre, ay walang katapusan at hindi nangangailangan ng ating pasasalamat.

Sinabi ng Panginoon sa talata 12 ng Surah Luqman: “Nagbigay kami ng karunungan kay Lokman (nagsasabi): ‘Magpasalamat kayo kay Allah. Siya na nagpapasalamat, nagpapasalamat lamang para sa kanyang sarili, ngunit sinuman ang hindi nagpapasalamat, katiyakan, si Allah ang Mayaman, ang Pinupuri.’”

Kabilang sa mga makamundong benepisyo ng pagiging mapagpasalamat sa mga pagpapala ng Diyos ay ang pagtaas ng Rizq (pagkabuhay), pangmatagalang mga pagpapala at ang pagiging ligtas mula sa mga pagkalugi at kasawian. Binigyang-diin sa Qur’an na "Alalahanin noong sinabi sa iyo ng iyong Panginoon, 'Kung ikaw ay magpapasalamat, bibigyan kita ng higit (mga pabor), ngunit kung itatanggi mo ang Katotohanan, alamin na ang Aking kaparusahan ay mabigat." (Surah Ibrahim, talata 7)

Ang pagiging mapagpasalamat ay kapwa sa salita at sa gawa. Ito ay pagbigkas ng mga parirala o pangungusap tulad ng: "Ang lahat ng papuri ay sa Diyos, Panginoon ng Sansinukob." (Surah Al-Fatiha, talata 2)

Ang pagpapasalamat at pasasalamat sa mga gawa ay nangangahulugan ng paggamit ng mga biyayang ibinigay sa atin ng Panginoon sa paraang nakalulugod sa Diyos na hindi ginagamit ito para gumawa ng mga kasalanan o gawin ang Haram.

 

Imam Ali (AS) says in this regard, “The least God, the Almighty, considers necessary for you to do is not use God’s blessings as means to commit sins and disobey God.”

Sinabi ni Imam Ali (AS) tungkol dito, "Ang pinakamaliit na Diyos, ang Makapangyarihan, na mga itinuturing na kailangan mong gawin ay hindi gamitin ang mga pagpapala ng Diyos bilang paraan upang gumawa ng mga kasalanan at sumuway sa Diyos."

 

 

3480023

Name:
Email:
* Comment:
captcha