IQNA

Mga Epekto ng Pagkakaibigan sa Ugali ng Isang Tao

11:04 - September 20, 2022
News ID: 3004574
TEHRAN (IQNA) – Ang tao ay likas na panlipunan at samakatuwid ay nangangailangan ng isang kasama. Gayunpaman, hindi lahat ng uri ng kaibigan ay maaaring maging kapaki-pakinabang. Ang pagpili ng mga kaibigan ay may malaking kahalagahan sa buhay ng isang tao dahil maaari pa itong baguhin ang kapalaran ng mga indibidwal.

Ang sinasabi ng Qur’an na lahat ng mga mananampalataya ay mga magkakaibigan at mga magkakapatid, umaasa na ang lahat ng mananampalataya ay may parehong pananaw. "Ang mga mananampalataya ay tunay na magkakapatid, kaya't gawin ninyong matuwid ang mga bagay sa inyong dalawang mga kapatid at matakot kay Allah, upang kayo ay mapasailalim sa awa." (Surah Al-Hujurat, talata 10)

Samakatuwid, ang lahat ng mga mananampalataya ay mga magkakaibigan at mga magkakapatid at dapat tumulong sa isa't isa sa landas ng paglago.

Ang mga kaibigan ay kabilang sa mga elemento na nakakaapekto sa ugali ng isang tao; ang epektong ito ay higit na nakikita sa mga pag-iisip at mga pag-uugali ng isang tao. Ang isa pang talata ng Banal na Qur’an ay tumutukoy sa isa sa mga masamang katangian ng mga kaibigan, na binabanggit na ang mga mananampalataya lamang ang maaaring maging mabuting mga kaibigan. "Karamihan sa mga katambal ay lumalabag sa isa't isa maliban sa mga mananampalataya na matuwid na nagsisikap sino kakaunti." (Surah Sad, talata 24)

Ang kakulangan sa tamang pansin sa pagpili ng mga kaibigan ay hindi lamang nagdudulot ng mga pagkalugi sa mundong ito kundi nagdudulot din ng pagsisisi sa Akhirah. “Kawawa sa natin! Sana hindi na lang tayo naging magkaibigan ni ganito at ni ganito.” (Surah Al-Furqan, talata 28) Kaya naman, ang isa sa mga pinagsisisihan ng mga tao sa Akhirah ay ang kanilang pagpili ng masasamang mga kasama.

Ang pagkakaibigang nakabatay sa kasalanan at katiwalian ay mauuwi sa poot sa Araw ng Paghuhukom dahil ang bawat isa sa kanila ay isinasaalang-alang ang kabilang panig bilang dahilan ng kanyang paghihirap. Sa kabilang panig, ang pakikipagkaibigan ng mga mananampalataya at mga matutuwid ay pinagmumulan ng pagpapala kapwa sa mundong ito at sa Kabilang-Buhay.

 

 

3480538

Name:
Email:
* Comment:
captcha