IQNA

Ang Mabuting Pag-iisip ay Tumulong sa Isang Tao na Makahanap ng Tamang Landas

8:26 - September 28, 2022
News ID: 3004600
TEHRAN (IQNA) – Maraming diin sa Banal na Qur’an ang pag-iisip at pagninilay-nilay dahil ang pagninilay ay nakakatulong upang maiwasan ang pagkaligaw ng landas at mahanap ang tamang landas.

Ang tao ay nilikha bilang isang mapag-isip na nilalang at ang pinakamahalagang katangian na nagpapaiba sa kanya sa ibang mga nilalang ay ang kapangyarihan ng pag-iisip.

Gayunpaman, ang pag-iisip ay maaaring hindi palaging positibo, nakabubuo at kapaki-pakinabang. Maaari pa itong maging sanhi ng paglihis ng isang tao sa landas na maghahatid sa kanya sa kanyang mga layunin.

Kaya't kinakailangang malaman ng isang tao ang mga kaisipang nakatutulong at akayin siya sa patnubay at pagnilayan ang mga kaisipang iyon.

Sa ilang mga talata ng Banal na Qur’an ang Diyos ay nagha-highlight ng mga isyu na kailangang pag-isipan ng isang tao. Isa sa mga isyung ito ay ang mundo ng paglikha.

“Ito ang mga nag-aalaala sa Panginoon habang nakatayo, nakaupo, o nagpapahinga sa kanilang mga tagiliran at sino nag-iisip tungkol sa paglikha ng mga langit at lupa at nagsasabi, ‘Panginoon, hindi mo nilikha ang lahat ng ito nang walang dahilan. Luwalhati sa Iyo. Panginoon, iligtas Mo kami sa pahirap ng apoy.’” (Surah Al-Imran, Talata 191)

Ang isa pang paksa na magandang pagnilayan ay ang kasaysayan at kapalaran ng mga taong nabuhay bago tayo. Ang talata 21 ng Surah Ghafir ay nagsabi: “Hindi ba sila naglakbay sa lupain upang makita ang kakila-kilabot na wakas ng mga nauna sa kanila. Sila ay mas makapangyarihan kaysa sa kanila sa kapangyarihan at sa pag-iwan ng kanilang mga bakas sa lupa. Pinarusahan sila ng Diyos sa kanilang mga kasalanan. Wala silang magliligtas sa kanila mula sa pagpapahirap ng Diyos.”

Sa kabilang panig, may mga isyu na ipinapayo sa atin na huwag isipin dahil ito ay hahantong sa mga problema at mga pinsala, katulad ng pag-iisip tungkol sa kakanyahan ng Diyos.

 

 

3480626

Name:
Email:
* Comment:
captcha