IQNA

Sining ng Pagbigkas ng Qur’an/13 Pambihirang mga Katangian ng Lahn sa mga Pagbigkas ng Qur’an ni Shahat Muhammad Anwar

16:16 - December 05, 2022
News ID: 3004867
TEHRAN (IQNA) – Ang mga pagbigkas ng Qur’an ng yumaong taga-Ehipto na qari na si Shahat Muhammad Anwar ay Hazeen (na may malungkot na tono) at iyon ang inirerekomenda sa mga Hadith.

Si Shahat Muhammad Anwar (1950-2008) ay may dumadaloy at makinis na Lahn sa pagbigkas ng Qur’an na nagpaiba sa kanya sa iba pang Ehiptiyano na mga qari.

Ang kanyang natatanging istilo ng pagbigkas ng Qur’an ay nagdagdag sa espirituwalidad ng kanyang mga pagbigkas talaga. May mga qari na mas binibigyang pansin ang Lahn kaysa kay Shahat ngunit dahil sa kanyang malambot at maganda na kaugalian pati na rin ang Hozn (kalungkutan) sa kanyang boses, ang mga pagbigkas ni Dalubhasang Shahat ay nanatiling bantog.

Iba-iba ang panlasa at pang-uunawa ng mga tao sa kagandahan sa bawat tao. Ang kanilang panlasa ay apektado ng heograpiya, kultura, mga tradisyon, mga kaugalian at mga kalagayan. Ang mga kalagayan ng qari at tagapakinig ay parehong nakakaapekto kung paano natatanggap ang isang pagbigkas.

Ang mga pagbigkas ng Qur’an sa pamamagitan ng Shahat ay Hazeen. Upang ilarawan ang isang pagbigkas bilang Hazeen mayroong isang simpleng pamantayan. Kung nakinig kayo sa isang pagbigkas ng Qur’an at naging dahilan ito ng pagpatak ng iyong mga luha, ito ay Hazeen. Sa mga Hadith, madalas na binibigyang-diin ang pagbigkas ng Qur’an kasama ang Hozn.

Siyempre ang mga talata na tungkol sa awa at pagpapala ng Diyos ay dapat lumikha ng pag-asa at kagalakan sa nakikinig ngunit kahit na ang pag-asa at kagalakan ay maaaring maihatid sa pamamagitan ng pagbigkas ng Hazeen.

Kung ang mambabasa ay gumaganap nang walang nararamdaman sa kanyang boses, ang kanyang pagbigkas ay tunog mekanikal. Ang ilang mga damdamin katulad ng takot, kalungkutan, kaligayahan, kagalakan, pag-asa, galit, kabaitan ay panloob ngunit maaaring maipakita sa pagbigkas at ginamit ni Daubhasang Mustafa Ismail ang pamamaraang ito ng maraming beses upang ihatid ang mga kahulugan. Ginamit din ni Dalubhasang Shahat ang pamamaraang ito upang ihatid ang kahulugan.

Halimbawa, sa kanyang pagbigkas ng Surah Taha sa isang pagbisita sa Iran noong 1990, nang bigkasin ni Dalubhasang Shahat ang mga bersikulo 45 at 46, “Sinabi nila, ‘Panginoon, kami ay natatakot sa kanyang pagsuway at paghihimagsik laban sa amin’. Sinagot sila ng Panginoon, ‘Huwag kayong matakot; Kasama mo ako sa lahat ng oras, nakikinig at nakakakita,” ipinarating niya ang isang pakiramdam ng pag-asa at optimismo.

Gayundin sa pagbigkas ng mga talata 36 at 37 ng Surah Al Imran, napakaganda niyang ipinarating ang damdamin ng ina ni Mary (SA) na nanalangin na bigyan siya ng Diyos ng isang anak: “Nang ipanganak ang sanggol, sinabi niya, 'Panginoon, ito ay isang babae.' Alam ito ng Diyos. Ang lalaki at babae ay hindi magkatulad. 'Pinangalanan ko siyang Mary. Dalangin ko na ingatan Mo siya at ang kanyang mga supling mula kay Satanas, ang hinatulan.’ Magiliw na tinanggap ng kanyang Panginoon ang alok at pinalaki si Maria, dalisay, at maganda. Kinuha siya ni Zacarias. Tuwing bibisitahin siya nito sa lugar ng pagsamba nito, may mahahanap siyang pagkain na kasama niya. Tatanungin niya siya, ‘Saan nanggaling ang pagkaing ito?’ Sasagot siya, ‘Ipinadala iyon ng Diyos.’ Binibigyan ng Diyos ng kabuhayan ang sinumang gusto Niya nang hindi nag-iingat.”

                                                                                                                                         

 

3481515

Related News
Name:
Email:
* Comment:
captcha