IQNA

Kilalang mga Tao ng Qur’an/29 Talut; Unang Hari ng Bani Isra’il

8:55 - February 02, 2023
News ID: 3005104
TEHRAN (IQNA) – Ang Bani Isra’il, sino noong panahon ng pagkapropeta ni Moises (AS) ay sumuway sa ilang utos ng Diyos, ay nagpatuloy sa kanilang pagsuway pagkatapos ng kamatayan ni Moises.

Kaya pinarusahan sila ng Diyos sa pamamagitan ng pagpayag sa isang mapaniil na hari na nagngangalang Jalut na mangibabaw sa kanila. Ngunit sa pamumuno ni Talut, winakasan nila ang paniniil ni Jalut.

Si Talut ay isang inapo ni Benjamin, ang anak ni Yaqub (AS). Nabuhay si Talut limang mga siglo pagkatapos ni Moises (AS). Siya ay nanirahan kasama ang kanyang ama sa isang nayon sa pampang ng Nile sa Ehipto. Sinasabing siya ay isang pastol o isang gumagawa ng katad o isang nagbebenta ng tubig.

Pagkatapos ng kamatayan ni Moises (AS), ipinagpatuloy ng Bani Isra’il ang kanilang pagsuway at nakagawa ng maraming mga kasalanan. Upang parusahan sila, hinayaan ng Diyos ang isang mapaniil na hari na mangibabaw sa kanila. Tumanggi siyang sumunod sa mga turo ng Torah. Pinilit niyang palabasin ang Bani Isra’il sa kanilang lupain.

Pagkaraan ng ilang mga taon, hinirang ng Diyos si Sham’un o Ishmu’il bilang propeta at ipinadala siya sa Bani Isra’il. Hiniling sa kanya ng Bani Isra’il na magtalaga ng isang kumander para tulungan silang labanan si Jalut.

Inutusan ng Diyos, hinirang niya si Talut bilang pinuno. Gayunpaman, tinutulan ng Bani Isra'il ang paghihirang sa dalawang mga kadahilanan. Una, dahil ang mga hari at mga propeta ng Bani Isra’il ay palaging inapo nina Lavi at Yahuda, ang mga anak na lalaki ni Yaqub, habang si Talut ay inapo ni Benjamin. At pangalawa, hindi raw maaaring maging mahusay na kumander si Talut dahil hindi siya mayaman. Ito ay pinili ng Diyos si Jalut bilang isang kumander dahil sa kanyang kaalaman at kapangyarihan.

Sinabi sa kanila ni Sham’un na si Talut ang pinakamahusay na pagpipilian dahil maibabalik niya ang “Kaban ng Tipan”.

Sa huli, tinanggap nila siya bilang kanilang kumander. Nang si Talut at ang hukbo ng Bani Isra’il ay pumunta sa labanan, siya ay inatasan ng Diyos na subukan ang hukbo. Inutusan niya ang mga tropa na uminom lamang ng isang dakot na tubig kung sila ay lubhang nauuhaw kapag sila ay nakarating sa isang pinagmumulan ng tubig. Sinabi niya sa kanila na ang sinumang umiinom ng higit pa rito ay hindi papayagang sumama sa hukbo. Karamihan sa kanila ay sumuway at nabigong samahan si Talut. Ang ilang mga tagapagkahulugan ay nagsabi na 500 lamang ang natitira sa kanya. Gayunpaman, sa biyaya ng Diyos, nagawang makamit ng maliit na hukbong ito ang tagumpay sa labanan.

Nangako si Talut na kung sinuman ang makakapatay kay Jalut, ipapakasal niya ang kanyang anak sa kanya at ibibigay sa kanya ang kalahati ng kanyang mga ari-arian.

Nagawa ito ni Davoud (David). Kaya natanggap niya ang kalahati ng mga ari-arian ni Talut at naging manugang niya.

Ito ay sinabi sa ilang mga mapagkukunan na sa pagtatapos ng kanyang buhay, si Talut ay nainggit kay Davoud at nagpasya na patayin siya ngunit pagkatapos ay tinalikuran ang ideya. Upang matanggap ang kanyang pagsisisi, nakibahagi si Talut sa isang labanan at napatay sa labanang iyon. Ayon sa ilang iba pang mga mapagkukunan, namatay si Talut sa isang natural na kamatayan.

Ang pangalan ni Talut at ang kanyang kuwento ay binanggit sa Surah Al-Baqarah ng Banal na Qur’an. Tinukoy siya ng Torah bilang si Saul. Ang ilan ay nagsabi na siya ang unang hari ng Bani Isra’il at namuno sa kanila sa loob ng 20 o 40 na mga taon.

                                      

 

3482303

Name:
Email:
* Comment:
captcha