iqna

IQNA

Tags
Ghasem Moghadami
Ang pandaigdigan na mambabasa ng ating bansa, na nanalo sa unang puwesto sa ika-29 na edisyon ng Paligsahan na Pandaigdigan ng Qur’an sa Iran, ay bumigkas ng mga talata mula sa Surah Mubaraka Noor sa kanyang pinakabagong pagbigkas sa Qom.
News ID: 3006491    Publish Date : 2024/01/11

Si Ghasem Moghadami , ang pandaidigan na mambabasa ng Iran, ay bumigkas ng mga talata 19 hanggang 29 mula sa Surah Yusuf, mga Surah Nazaat, Shams, mga talata mula sa Surah Taha, Adiyat at Hamad sa loob ng 75 na minuto.
News ID: 3006125    Publish Date : 2023/10/09