IQNA

Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır

18:30 - September 27, 2022
Haber kodu: 3477608
Allah dünyayı insanları imtihan etmek için yaratmıştır ve imtihanın gereği olarak her insanı bazen bolluk ve güzellik vererek, bazen de şiddetli sıkıntılara uğratarak dener.

Allah’ın ayetlerde bildirdiği gibi, yaşanan durum ne kadar zor ve içinden çıkılması güç gibi görünüyorsa da, Allah müminler için mutlaka o durumdan çıkmayı kolaylaştıracak, söz konusu zorluğu hafifletecek bir sebep yaratmıştır. 

Birçok düşünür insanın acı çekmesinin nedenini düşünmüş ve tartışmıştır.  İlâhi kanunlara göre zorluklar, kolaylık ve rahatlığın habercisidir. Allah insanı zorluklara ve sıkıntılara göğüs germesi için yaratmıştır: Beled suresi 4. ayeti: “..biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde (olacak ve bunlara göğüs gerecek şekilde) yarattık.”

Bu zorluklar insanın yeteneklerinin gelişmesine yardımcı olmak ve eğitmek içindir. Gelişme zorluklara yüzleşerek sabırla mücadele ederek elde edilir. İnsanda  sabır,rıza,  teslimiyet, kanaat, zühd, takva ve fedakarlık gibi bir çok insani özellik zorluklarla karşılaştığında şekillenir.

Ayrıca bazı acılar ve zorluklar insanın yaptığı günahların veya hataların sonucudur. Yanlış hareketlerini fark edip telafi etmeye çalışması için ortaya çıkarlar. Bütün sıkıntı, problem ve zorluklar imtihan için değildir, İlâhi cezadır ki doğru yolu bulmamıza, dalalet ve cehalet yolundan dönmemize yardımcı olmayı amaçlar.

Allah bize zorluklara göğüs germe gücünü vermiş ve bunları aşmak, kolaylık ve huzura ulaşmak için kullanmak bize düşüyor. Çünkü Allah, her zorluğun ardından bir kolaylık ve huzur geleceğini vaat etmiştir:” Demek ki zorlukla beraber bir kolaylık vardır.” (İnşirah : 5)

Bakara suresi 155. ayeti: “Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele!”

Allah, insan ruhunun tekâmülü için onu zorluklar ve meşakkatlerle sınar. Altın ateşte ısıtıldıktan sonra nasıl parlıyorsa insan da çektiği acılara ve sıkıntılara anlam vererek saflığa ve manevi olgunluğa ulaşır. Peygamber Efendimiz, acı ve zorluğun, rahatlık ve kolaylığı asla yenemediğini söyler.

3946670

İsim:
Email:
* Yorumunuz:
captcha