IQNA

8:43 - October 10, 2016
News ID: 2009080
Pangkat na Pandaigdig: Ang Simbahan ng ((First United Methodist)) sa estado ng Illinois sa Amerika sa reaksiyon sa gagawan ng panghahamak sa Amerikanong pari sa pagsunog sa kopiya sa Maluwalhating Salita ng Allah ay gumawa ng mga pag-aaral upang malaman ang Banal na Qur’an kasama ang hangarin na maunawaan ng mabuti ang mga aralin sa relihiyong Islam.
Sa ulat ng Tanggapan ng Tagapagbalitang Qur’anikong Pandaigdig (IQNA) sa salaysay sa Sentro ng Tagapagbalita ((radiosawa)), itong programa ng pag-aaral sa pangalan na ((Ang Qur’an ay Huwag Susunogin, Dapat Iyon na Babasahin at Pag-aralan)) ay igaganap, ang mga magdadasal at mga naninirahan sa lugar ay inaanyayahan sa pag-aaral sa Qur’an na isinalin sa English at pagsusuri sa mga kahulogan sa itong Banal na aklat.
Itong mga pag-aaral ng Qur’an kasama ang layunin na maunawaan ng mabuti ang mga aralin at batayan ng relihiyong Islam, mapapalapit ang mga sumusunod sa mga Maka-Panginoon na mga relihiyon at mapapalaganap ang pagtutulungan.
Si ((Din Shapli)) ang pari ng simbahan na magtatag sa itong programa, nagsabi tungkol dito: Itong simbahan sa pagsimula ng taong hinaharap mag-anyaya galing sa mga eskolar ng Muslim sa Amerika upang magtalumpati, magbisita sa kanila at magbigay ng tamang mga inpormasyon sa relihiyong Islam sa hindi mga Muslim.

668649
Name:
Email:
* Comment: