IQNA

5:31 - April 16, 2021
News ID: 3002696
TEHRAN (IQNA) - Ang Pinuno ng Rebolusyong Islamiko na si Ayatollah Seyed Ali Khamenei ay nagbigay diin sa pagiging saklaw ng mga katuruang Qur’aniko, sa pagsasabi na ang patnubay ng Banal na Aklat ay sumasaklaw sa lahat ng mga larangan ng buhay ng tao.

Katulad ng kaugalian sa bawat taon, ang Seremonya ng Pagbigkas ng Qur’aniko, na alin ginanap sa unang araw ng buwan ng Ramadan, ay ginanap sa harapan ng Pinuno ng Rebolusyon noong Miyerkules.

Iyon ay naibrodkas nang buhay sa mga tsanel ng radyo at telebisyon pati na rin sa opisyal na mga akaynt ng panlipunang media ng Khamenei.ir. Dahil sa mga patnubay sa kalusugan na inilabas sa pamamagitan ng Pambansang Komite sa Paglaban ng Mikrobyong Korona, na alin naghihigpit sa mga pagtitipon sa publiko, ang seremonya na ito ay ginanap sa pamamagitan ng video na pagpupulong kasama ang ilang bilang ng kilalang mga mambabasa ng Banal ng Qur’an na dumalo sa Imam Khomeini Musallah.

Sa itong seremonya, sinabi ni Imam Khamenei, "Ang Qur’an mismo ay hindi itinabi ang anumang daan sa pagdating sa mga hamong pampulitika at panlipunan. At hindi nito pinipigilan na harapin ang Taghut (nangingibabaw, masasamang mga kapangyarihan), ang mayabang, masasayang at mapang-api. Palagi nitong naninindigan sa kanila."

Ayon sa Khamenei.ir, idinagdag din ng Pinuno, "Ang patnubay ng Qur’an ay hindi natitiyak sa isang limitadong lugar sa buhay ng sangkatauhan. Saklaw ng patnubay ng Qur’an ang lahat ng larangan ng buhay ng tao. Hindi iyon ang kalagayan ng ang Qur’an ay gumagabay sa mga tao sa isang lugar ngunit iniiwan ang ibang larangan na mahalaga na bagay. Hindi, ang Qur’an ay tinunguhan ang lahat na mga aspeto at mga sulok ng buhay ng sangkatauhan."

Sa isa pang bahagi ng kanyang mga pahayag, isinasaalang-alang ng Kanyang Kadakilaan ang pagpupuri sa gawaing ginawa ng lahat ng mga pangkat ng manggagamot sa bansa na mahalaga, lalong lalo na sa panahon ng pandemikong Korona, "Totoong kinakailangan para sa mga tao na purihin at pasalamatan ang mga tauhan ng manggagamot na nagtatrabaho sa bansa . "

Dagdag pa ng Pinuno ng Islamikong Rebolusyon, "Ang susunod na punto ay tungkol sa gawaing kawanggawa ng mga tao. Kaya, ang buwan ng Ramadan ay ang buwan ng mabuting mga gawa. Ganito palagi ang kaso. Kahit na sa karaniwan na panahon sa buwan ng Ramadan, ang mapagbigay na mga tao at mga mananampalataya ay nag-aalok ng kanilang pagkain at tulong sa mga nangangailangan. Gayunpaman, sa panahon ng pandemiyang Korona, ang paksang ito ay lalong nagiging mahalaga. Kinakailangan para sa kilusan ng mga tao ng pag-aalok ng maka-Diyos na tulong at pagbibigay ng kaluwagan upang madagdagan ng marami sa buwan ng Ramadan.

Saanman sa kanyang mga pahayag, tinukoy ng Pinuno ng Islamikong Rebolusyon ang 2015 na kasunduang nukleyar ng Iran at binigyang diin na ang ibang mga partido ay hindi natutupad ang kanilang mga pangako ng dosenang beses at kumilos sila laban sa kanila. Iyon ang dahilan kung bakit dapat muna nilang gawin ang sinabi ng Islamikong Republika, "Una dapat na alisin ang mga parusa, pagkatapos ay isasagawa ng Iran ang mga pangako nito sa JCPOA."

Sa ginanap na Seremonya ng Pagbasang Qur’aniko sa Ramadan na ginanap sa Miyerkules, sinabi ng Pinuno ng Islamikong Rebolusyon, "Inihayag na namin ang patakaran ng bansa. Una, dapat na alisin ang mga parusa, sapagkat hindi natin naramdaman ang tiwala sa kanilang mga pangako. Sampu-sampung beses na nilang sinira ang kanilang mga pangako, at kumilos pa nga sila na talagang salungat sa kanilang mga pangako. Gagawin din nila ito ngayon. Samakatuwid, dapat nilang gawin ang una nating sasabihin, at dapat nating matiyak na nagawa nila ito. Pagkatapos sa iyon, tutuparin natin ang ating mga tungkulin."

Idinagdag ni Imam Khamenei, "Tinalakay ko ang patakaran ng bansa kasama sa mga opisyal kapwa sa pampubliko at pribadong mga pagpupulong at pati na rin sa pagsusulat. Malinaw kung ano ang patakaran ng bansa at kung ano ang dapat gawin ng mga opisyal. Ngayon, nagpasiya silang makipag-usap upang maipatupad ang parehong patakaran. Wala akong problema dito, ngunit dapat silang maging maingat na huwag hayaan ang mga pakikipag-usap na maging labis na pinatuyo o pahintulutan ang kabilang panig na pahabain ang pakikipagkasunduan, sapagkat ito ay nakakasama sa bansa."

Sinabi ng kanyang Kadakilaan, "Kapag ang mga Amerikano ay patuloy na nagsasalita ng kanilang pagpayag na makipag-ayos nang direkta sa Iran, hindi nila nilalayon na makipag-ayos upang tanggapin ang katotohanan. Sa halip, ang kanilang layunin sa pakikipag-usap ay upang magpataw ng kanilang maling mga pag-angkin. Ito ang lagi nilang ginagawa. Ayaw nilang makinig at tanggapin ang katotohanan. Sa ilang pribadong mga pagpupulong sa Uropa kasama ang ating mga opisyal – sa mga ulat na ating natanggap - kinikilala nila na ang Iran ay tama tungkol sa patakaran nito na ang mga parusa ay dapat munang alisin. Ito ay dahil kasi hindi tayo sigurado tungkol sa kanilang mga pangako dahil sinira na nila ang kanilang mga pangako ng sampung beses at kumilos talaga ng salungat sa kanilang sinabi. Gagawin din nila ito ngayon. Samakatuwid, dapat muna nilang gawin ang sinasabi natin, at dapat nating tiyakin na nagawa nila ito. Pagkatapos ay isasagawa natin ang ating mga tungkulin."

Patuloy niyang sinabi, "Minsan ang mga nakikipag-usap na Uropiano ay kinukumpirma sa pribadong mga pagpupulong na tama ang sinabi ng Iran, at tama ang mga Iraniano. Ngunit pagdating sa pagpapasiya, sinusunod nila (ang US). Hindi talaga sila tunay na malaya sa anuman na daan. Katulad sa mga Amerikano, mayroon silang agresibong pag-uugali. Sinusubukan nilang magpataw ng kanilang mga hinihingi. Ito ang paksa."

Ipinaalala ni Imam Khamenei, "Bilang karagdagan, ang mga panukala na kanilang inilagay ay karaniwang mayabang at nakakahiya na hindi man nila ito sulit tingnan. Inaasahan natin na sa biyaya ng Diyos, ang mga opisyal ng bansa ay kumilos pasulong sa bagay na ito na bukas ang kanilang mga mata, na may matatag na puso at may pagtitiwala sa Diyos. Inaasahan kong ibigay sa kanila ng Diyos ang Kanyang mga pagpapala upang mapasaya nila ang bansa.”

 

 

3474462

Name:
Email:
* Comment:
* captcha: