IQNA

1:38 - May 19, 2022
News ID: 3004094
TEHRAN (IQNA) – Ang Surah Al-Baqarah ay ang pangalawa at pinakamahabang kabanata ng Banal na Qur’an na mayroong 286 na mga talata.

Ito ay kabilang sa mga Surah na ipinahayag sa Medina pagkatapos lumipat ang Banal na Propeta (SKNK) sa lungsod mula sa Mekka. Dahil ang Propeta (SKNK) ay nagtatag ng isang pamahalaan sa Medina, ang malaking bahagi ng mga Surah na ipinahayag sa Medina ay nagtatampok ng mga isyung panlipunan at mga alituntunin gayundin ang Tashri’ (paggawa ng batas).

Nagsisimula ang Surah Al-Baqarah sa pahayag na walang duda tungkol sa pagiging gabay ng Qur’an para sa mga banal. Pagkatapos ay inilalarawan nito ang iba't ibang mga grupo ng mga tao sa mga tuntunin ng kanilang tugon sa sinuman na mga nag-aanyaya sa Diyos at sa Kanyang Aklat at nagpaliwanag sa iba't ibang mga paraan ng mga tao ng aklat, lalo na ang mga Hudyo, sa panahon ng paghahayag ng mga talata ng Qur’an. Ito ay nananawagan sa lahat ng mga tao na magsagawa ng Taqwa (may takot sa Diyos) at maglingkod sa Diyos.

Inilalarawan din ng Surah ang mga kilos ng ilang hindi naniniwalang mga Hudyo at isinasaalang-alang ang kanilang pagsisira sa mga pangako, hindi tapat at pagpapalaganap ng katiwalian bilang pangunahing mga dahilan kung bakit sila ay kabilang sa mga nagkaroon ng malaking pagkalugi.

Ang kakaiba ng mga kilos ng mga hindi naniniwala, ang paglikha ng kalangitan at lupa, ang paglikha nina Adan at Eba, ang pagsuway ni Satanas sa Diyos, at ang pagbagsak ni Adan at Eva ay kabilang sa iba pang mga paksang tinalakay sa Surah na ito.Tawheed (monotheism)

Dahil sa napakahabang haba nito, sinakop ng Surah Al-Baqarah ang iba't ibang mga isyu, ang pangunahing isa na alin ay kinabibilangan ng:

  1. Tawheed (pagkakaisa)

May mga talakayan sa Surah na ito tungkol sa pagkilala sa Diyos lalong-lalo na sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga lihim ng paglikha.

  1. Buhay pagkatapos ng kamatayan

Ang Muling Pagkabuhay at buhay pagkatapos ng kamatayan ay tinalakay sa Surah na ito na may iba't ibang mga halimbawa.

  1. Kahalagahan ng Qur’an

May mga talakayan sa Surah na ito tungkol sa kahalagahan ng Qur’an at mga himala nito.

  1. Mga gawaing pansabotahe sa pamamagitan ng mga Hudyo at mga mapagkunwari

Mayroong malawak na mga talakayan tungkol sa mga Hudyo at mga mapagkunwari at ang kanilang mga paninindigan laban sa Banal na mga utos, ang Islam at ang Qur’an at ang kanilang mga gawaing pansabotahe laban sa relihiyon.

  1. Kasaysayan ng mga propeta

Ang kasaysayan ng mga propeta ng Diyos, lalo na ang mga kuwento ng Abraham (AS) at Moises (AS) ay bumubuo ng malaking bahagi ng Surah na ito.

  1. Mga batas sa relihiyon

Maraming mga batas sa relihiyon tungkol sa mga isyu katulad ng panalangin, pag-aayuno, Jihad, Hajj, kasal at diborsyo, kalakalan, atbp ang nabanggit sa Surah na ito.

7.Pagtulong sa mga nangangailangan

Ang ilang mga talata ng Surah na ito ay tumatalakay sa Infaq at pagtutulong sa mga nangangailangan.

 

 

3478951

Name:
Email:
* Comment:
* captcha: