IQNA

Qur’anikong mga Sagot ni Imam Jawad (AS) sa Pagkabata

13:57 - July 02, 2022
News ID: 3004259
TEHRAN (IQNA) – Ginawa ni Imam Jawad (AS) ang tungkulin ng pagkapinuno (imamah) sa edad na pito. Ang ilan ay nagtanong kung paano magagawa ng isang bata ang gayong mabigat na tungkulin at sumagot ang Imam Jawad (AS) gamit ang mga talata ng Qur’an.

Ang Qur’an at Ahl-ul-Bayt (AS) ay dalawang mahalagang mga pamana ng Banal na Propeta (SKNK) na hindi maghihiwalay kailanman. At ang Ahl-ul-Bayt (AS) ang tunay na mga tagapagsalin ng Qur’an. Si Imam Jawad (AS) (811-835) ay ang ikasiyam na Imam. Siya ay naging Imam sa edad na 7. Pagkatapos ng 17 na mga taon ng pagkapinuno, siya ay naging bayani sa huling araw ng buwan ng Dhul Qa'ada.

Si Imam Jawad (AS) ay kilala sa kanyang kabutihang-loob at kagandahang-loob. Ang kanyang mga debate sa mga iskolar ng iba't ibang mga paaralan ng pag-iisip tungkol sa mga isyu sa Fiqhi (hurisprudensiya) katulad ng Hajj ay napaka-kaalaman at nakapagtuturo. Iginagalang ng mga iskolar ng Sunni si Imam Jawad (AS) bilang isang dakilang iskolar sa panrelihiyon.

Ang kanyang pagiging Imam sa batang edad ay nagbunga ng mga katanungan tungkol sa kung paano kakayanin ng isang bata ang sensitibo at mabigat na tungkulin ng mga nangungunang Muslim. Sinagot ni Imam Jawad (AS) sa napakaagang edad na iyon ang tanong na ito gamit ang mga talata ng Qur’an.

Minsan sa edad na 7 sinabi niya sa isa sa kanyang mga kasamahan na nagngangalang Ali ibn Asbat na maaaring ibigay ng Diyos ang Pagkapinuno (Imamah) sa isang pitong taong gulang katulad ng pagbibigay Niya ng pagkapropeta sa isang limang taong gulang: “Inutusan namin si Juan, ang anak ni Zacarias, sundin ang patnubay ng Panginoon nang may kaukulang katatagan. Binigyan Namin si Juan ng kaalaman at karunungan noong bata pa siya.” (Surah Maryam, talata 12) Ang pagiging Propeta at pagkapinuno ay parehong mga banal na posisyon na maaaring ibigay ng Diyos sa sinumang Kanyang pipiliin.

Sa isa pang pagkakataon sa edad na 9, gumamit si Imam Jawad (AS) ng isa pang talata ng Qur’an upang sagutin ang parehong tanong na itinanong ng isa sa kanyang mga kasamahan na nagngangalang Ali ibn Hissan. Sinabi ni Imam Jawad (AS na sinabi ng Diyos sa kanyang Propeta (SKNK): "(Muhammad), sabihin mo, 'Ito ang aking paraan. Ako at ang lahat ng aking mga tagasunod ay nag-aanyaya sa inyo sa Diyos nang may wastong pang-unawa. Ang Diyos ay pinaka Maluwalhati. Hindi ako isang pagano .'” (Surah Yusuf, talata 108)

Sinabi ni Imam Jawad (AS) sa pamamagitan ng "aking mga tagasunod", ang ibig sabihin ng Diyos ay si Imam Ali (AS) sino 9 taong gulang noon at ang tanging sumunod sa Banal na Propeta (SKNK). "At ngayon ako ay 9 na taong gulang," idinagdag ng ika-9 na Imam (AS).

Ang Pagkapinuno (Imamah) ni Imam Jawad (AS), na alin tumagal ng 17 na mga taon, ay kasabay ng mga alituntunin ng mga kalip ng Abbasid na sina Mamun at Mu'tasam. Ang Imam ay nalason at namartir sa edad na 25 sa huling araw ng buwan ng Dhul Qa'ada noong taong 835.

 

 

 

3479521

Name:
Email:
* Comment:
captcha