IQNA

Ang Sinabi ng Qur’an/15 Banal na Kaaba Unang Lugar ng Pagsamba sa Kasaysayan

12:10 - July 03, 2022
News ID: 3004264
TEHRAN (IQNA) – Ang Banal na Kaaba sa Mekka ay isang lugar kung saan ang mga Muslim ay nagsasagawa ng Hajj at Umrah, ngunit alinsunod sa Qur’an, ang Kaaba ay para sa gabay hindi lamang ng Muslim kundi ng buong mundo.

Ang buwan ng Dhul Hajja ay ang panahon para sa kahanga-hangang ritwal ng Hajj. Ang ritwal na ito, sinabi ng Qur’an, ay unang isinagawa noong panahon ni Propeta Ibrahim (Abraham) at pagkatapos nitong itayo ng propeta ng Panginoon ang Kaaba. Sinabi ng Diyos kay Ibrahim (AS): “Tawagin ang mga tao para sa Hajj. Sila ay darating na naglalakad at nakasakay sa mga payat na kamelyo mula sa lahat ng malayong mga lugar.” (Surah Al-Hajj, talata 27)

Ang kawili-wili sa Kaaba ay inilalarawan ito ng Panginoon (sa nakaraang talata) bilang ang unang simbolo at Qibla para sa pagsasamba sa Kanya at pagkatapos ay binibigyang-diin ang kahalagahan ng pagsasagawa ng Hajj. Mayroon ding iba't ibang mga talata sa Banal na Aklat tungkol sa mga tuntunin at mga detalye ng mga ritwal ng Hajj.

Ang Qur’an ay nagsabi sa talata 96 ng Surah Al Imran: “Ang unang bahay (ng pagsamba) na itinalaga ng Diyos sa mga tao ay nasa Bakka (isa pang pangalan ng Mekka). Iyon ay isang pinagpala at isang gabay para sa lahat ng mga tao.”

Sinabi ni Allameh Tabatabaei sa Al-Mizan na Pagpapakahulugan ng Banal na Qur’an na ang Kaaba ay para sa lahat ng hanay ng patnubay at masasabing walang sinuman ang may makapunta nito maliban sa dalisay na mga tagapaglingkod ng Diyos. Bilang karagdagan sa kaligtasan I sa Kabilang Buhay, ang Kaaba ay humahantong sa mundo ng mga Muslim tungo sa makamundong kaligayahan, na alin pagkakaisa sa Islamikong Sambayanan (Ummah).

Ang Kaaba ay gumagabay din sa mga hindi Muslim sa pamamagitan ng pagmulat sa kanila sa katotohanan na ang Islam ay pinag-isa ang mga tao mula sa iba't ibang mga lahi at mga kulay at lumikha ng kapatiran sa kanila.

Samakatuwid, ang pagkakaisa ay isa sa pinakapangunahing mga layunin na hinahabol sa Hajj.

Kaya mayroong dalawang punto dito: Una; ang Kaaba ay pinagmumulan ng patnubay na humahantong sa kaligayahan sa mundong ito at sa susunod, at pangalawa; ang Kaaba ay isang patnubay na hindi kabilang sa isang tiyak na grupo kundi sa buong mundo.

Sa pagbibigay-kahulugan sa talata 96 ng Surah Al Imran, binigyang-diin ni Mohsen Qara'ati ang ilang mga punto, kabilang ang mga sumusunod:

1- Ang Kaaba ay ang unang lugar na itinatag para sa mga tao upang sumamba at magdasal. (Ang unang bahay (sa pagsamba) na itinalaga ng Panginoon sa mga tao)

2- Ang makasaysayang likuran ng mga lugar ng pagsamba ay kabilang sa mga pamantayan para sa pagtukoy ng kanilang halaga. (Ang unang bahay (sa pagsamba))

3- Ang mga pagpapala ng Kaaba ay hindi lamang para sa mga mananampalataya o isang natatanging lahi kundi para sa lahat ng mga tao. (Ang unang bahay (sa pagsamba) na itinalaga ng Panginoon sa (lahat) ng mga tao)

4- Ang pagiging para sa lahat ng tao ay isang kayamanan para sa Kaaba. (… na itinalaga ng Diyos sa (lahat) ng mga tao)

5- Ang Kaaba ay pinagmumulan ng patnubay para sa mga tao. (Ito ay isang pinagpala at isang gabay para sa lahat ng mga tao)

 

 

 

3479529

Related News
Name:
Email:
* Comment:
captcha