IQNA

Ano ang Sinasabi ng Qur’an tungkol sa Mga Karapatan, Katayuan ng Lalaki, Babae sa Pamilya

14:01 - August 13, 2022
News ID: 3004419
TEHRAN (IQNA) – Ang mga lalaki at mga babae ay magkaiba at may iba't ibang mga katangian at kakayahan natural at lakas. Ang mismong mga pagkakaibang ito ang nagpapangyari sa pagbuo ng pamilya.

Ang Islam ay nagbigay ng espesyal na atensyon sa mga karapatan at katayuan ng mga lalaki at mga babae sa buhay pampamilya. Dahil sa kanilang mga kakayahan at mga katangian, ang lalaki at babae ay gumaganap ng iba't ibang mga tungkulin at may iba't ibang responsibilidad sa kanilang personal, pamilya at panlipunang buhay. Ang isa sa mga responsibilidad ay ang pangangalaga sa pamilya, na ibinigay ng Islam sa mga lalaki.

Kabilang sa mga talata ng Qur’an na nagsasalita tungkol sa paksang ito ay ang talata 34 ng Surah An-Nisa: “Ang mga lalaki ay mga tagapagtanggol ng mga kababaihan dahil sa higit na kagustuhan na ibinigay ng Panginoon sa ilan sa kanila at dahil sila ay pinansiyal na sumusuporta sa kanila. Kabilang sa mga mabubuting mga babae ay yaong mga matatag sa pananalangin at maaasahan sa pag-iingat ng mga lihim na pinangangalagaan ng Diyos. Paalalahanan ang mga kababaihang sumusuway (sa mga batas ng Panginoon), huwag matulog sa kanila at bugbugin sila. Kung sila ay sumunod (sa mga batas ng Diyos), huwag subukang humanap ng kamalian sa kanila. Ang Panginoon ay Dakila at Pinakamataas.”

Ang Diyos, na lumikha ng mga kalalakihan at mga kababaehan at ang Isa na higit na nakakaalam tungkol sa kanilang mga katangian, kaisipan, personalidad at mga kakayahan, ay nagsabi na ang tao ang dapat na maging responsable upang maging tagapag-alaga ng pamilya.

Maaaring isipin ng ilan na ito ay isang kawalan ng katarungan sa mga kababaihan. Kung gayon, ano ang magiging kalutasan? Kung ang mga kababaehan ang magiging tagapag-alaga ng pamilya, sasabihin ng ilan na ito ay isang kawalan ng katarungan sa mga kalalakihan. Ang katotohanan ay ang lalaki at babae bawat isa ay nakahihigit sa kanilang mga espesyal na katangian at hindi ito nangangahulugan na ang isa ay mas mahusay kaysa sa isa o ang isa ay dapat na hinamak.

Ang Qur’an ay nagsabi sa talata 32 ng Surah An-Nisa: “Huwag ninyong hangarin ang kagandahang-loob na iginiit ng Allah sa isa sa inyo kaysa sa iba. Para sa mga kalalakihan ay bahagi ng kanilang kinikita, at para sa mga kababaehan ay bahagi ng kanilang kinikita. Itanong kay Allah ang Kanyang Biyaya. Si Allah ay may kaalaman sa lahat ng bagay." Nangangahulugan ito na ang mundo ay nilikha sa pinakamahusay na paraan at sa mundong ito ay dapat gampanan ng bawat isa ang kanyang sariling pananagutan para sa pamamaraan nang pinakamahusay na gawain.

Ang mga kababaihan ay may pananagutan sa pagpapalaki ng mga bata at ito, hindi katulad ng pagtatrabaho sa labas ng tahanan, ay nangangailangan ng kapayapaan ng isip at kalmado. Ang mga kalalakihan ay nasa serbisyo ng mga kababaihan at may-pananagutan para sa paglalagay ng lupa para sa kanila na maabot ang kapayapaan ng isip at kalmado.

 

 

3480063

Name:
Email:
* Comment:
captcha