IQNA

Katotohanan mula sa Qur’an/6 Araw ng Muling Pagkabuhay at Himala ng Qur’an

7:57 - November 25, 2022
News ID: 3004825
TEHRAN (IQNA) – Sa nakalipas na dalawang mga siglo, mas binigyang pansin ng sangkatauhan ang buhay ng mga hayop, lalo na ang mga insekto. Kanyang pinagmasdan at nagsagawa ng malawak na pag-aaral sa pag-uugali ng mga insekto. Gayunpaman, kawili-wili, ang Islam ay nagsalita tungkol sa maliliit at banayad na galaw ng mga insekto ilang mga siglo na ang nakalilipas.

Habang lumilipas ang panahon, mas maraming mga aspeto ng himala ng Qur’an ang natuklasan, na nagpapatunay na ang mga talatang ito ay hindi mga salita ng tao ngunit ipinadala ng Diyos, Sino lumikha ng mundo sa pinakamahusay at pinakatumpak na paraan.

Ang isa sa mga halimbawa nito ay makikita sa talata 4 ng Surah Al-Qari’ah: “Sa araw na iyon, ang mga tao ay magiging parang nakakalat na gamu-gamo”. Inilalarawan ng talatang ito ang mga tao sa Araw ng Muling Pagkabuhay bilang mga gamu-gamo na nakakalat sa hangin.

Sa Araw ng Paghuhukom, ang mga tao ay nasa kalagayan ng takot, pag-aalala at pagkabalisa. Hindi nila alam kung saan sila pupunta, parang mga gamu-gamo sino lumilipad nang walang kaayusan at tila hindi nila alam kung saan sila patungo.

Ang salitang Arabiko na "Al'Mab'outh" sa talatang ito ay nangangahulugang nakakalat. Inihalintulad ng Diyos sa talatang ito ang mga tao sa mga nakakalat na gamu-gamo dahil ang mga tao sa araw na iyon ay hindi mapakali at nag-aalala at nababalisa at nasa kalagayan ng takot.

Ang salitang gamu-gamo ay ginagamit lamang sa talata 4 ng Surah Al-Qari’ah upang ilarawan ang kalagayan ng mga tao sa Araw ng Paghuhukom. Ang isang katulad na paghahambing, bagaman, ay binanggit sa Surah Al-Qamar. Sa pagkakataong ito, ang mga tao sa Araw ng Pagkabuhay na Mag-uli ay inihalintulad sa mga balang: “Ang kanilang mga mata ay dumilat, na nagmamadali patungo sa kanilang Tagapagtawag kagaya ng mga balang na dumadaloy.” (Surah Al-Qamar, Talata 7)

Ayon sa mga tagapagkahulugan ng Qur’an, ang mga talatang ito ay tumutukoy sa dalawang magkaibang mga kalagayan sa araw na iyon. Ang isa ay kapag sila ay lumabas mula sa mga libingan nang may pagkabalisa at nabunggo ang isa't isa na parang mga gamu-gamo. Ang pangalawa ay kapag sila ay ipinatawag at lumipat patungo sa "Tagapagtawag" sa mga grupo katulad ng mga balang.

Ang paghahambing ng mga tao sa Araw ng Paghuhukom sa mga gamu-gamo at balang ay kabilang sa mga palatandaan ng himala ng Qur’an dahil ang Banal na Aklat ay ipinahayag sa Banal na Propeta (SKNK) 1,400 na mga taon na ang nakakaraan ngunit ang bilog ng buhay ng mga gamugamo at mga balang ay natuklasan lamang sa noong nakaraang dalawang mga siglo. Labing-apat na mga siglo na ang nakalilipas, hindi pinapansin ng mga tao ang bilog ng buhay ng mga insektong ito at ang kanilang mga galaw ngunit ang Banal na Qur’an ay tumpak na inilarawan ang kanilang mga galaw.

 

 

3481369

Name:
Email:
* Comment:
captcha