IQNA

Kilalang mga Tao sa Qur’an/18 Isang Banal na Pagsubok para kay Jacob na Tumagal ng 50 mga Taon

10:27 - December 02, 2022
News ID: 3004852
TEHRAN (IQNA) – Ang mga propeta ng Diyos ay Kanyang piniling mga tao sino nakapasa sa mahihirap na pagsubok ng Diyos. Kabilang sa mga pagsubok na iyon ay ang para kay Yaqub (Jacob) sino kinailangang tiisin ang paghihiwalay ng kanyang anak na si Joseph (AS), sa kanya sa loob ng 50 mga taon.

Si Jacob (AS) ay anak ni Ishaq (AS) at apo ni Ibrahim (AS). Siya ay isang sugo ng Diyos. Ang mabuting balita ng Diyos sa mga kapanganakan nina Ishaq at Jacob kay Ibrahim (AS) ay binanggit sa Qur’an.

Nagpunta si Ishaq sa isang bayan na pinangalanang Fadan Aram sa kanyang tiyuhin upang magtrabaho bilang pastol doon nang ilang panahon.

Ang kanyang palayaw ay Isra'il at ayon sa mga pagsasalaysay sa mga aklat na Islamiko at Hudyo, ito ay ibinigay sa kanya ng Diyos bilang isang pagpapala. Ang ibig sabihin ng Isra'il ay lingkod ng Diyos.

Ang pangalan ni Jacob (AS) ay binanggit ng 16 na mga beses sa 10 mga Surah ng Qur’an, at ang kanyang palayaw na Isra'il ay binanggit ng dalawang beses sa mga Surah Al-Isra at Maryam.

Si Sheikh Tabarsi sa kanyang aklat na Majma' al-Bayan fi-Tafsir al-Qur’an ay nagsabi na ang Isra'il ay si Jacob (AS) at ang Isra ay nangangahulugang alipin (lingcod) at ang 'il ay nangangahulugang Diyos, at samakatuwid ang kahulugan ng Isra'il ay lingkod ng Diyos.

Si Jacob (AS) ay ang ama ni Bani Isra’il at marami sa mga propeta ng Diyos ay mula sa kanyang mga inapo. Ang Qur’an ay nagbibigay din ng pamagat ng Imam kay Jacob (AS).

Hinimok ni Ishaq ang kanyang anak na si Jacob na pakasalan ang isang babae mula sa mga nakatira sa Mesopotamia na kabilang sa mga nakaligtas sa baha ni Noe. Ginawa niya iyon, na nagpakasal sa dalawang kapatid na babae na nagngangalang Eliya at Rahil. Napangasawa niya ang pangalawang kapatid na babae pagkamatay ng una.

Nagkaroon siya ng anim na mga anak na lalaki sa kanyang unang asawang si Eliya, dalawa pa, sina Joseph at Benjamin, kay Rahil, at apat sa dalawa pa niyang mga asawa.

Binanggit ng Qur’an si Jacob sa iba't ibang mga kaso ngunit ang kuwento ng kanyang paghihiwalay sa kanyang anak na si Joseph ay ibinigay nang mas detalyado sa Surah Yusuf.

Itinuturo din ng Qur’an na si Jacob ay nabulag pagkatapos ng ilang mga taon na pag-iyak dahil sa pagkawala ng kanyang anak na si Joseph. Ayon sa makasaysayang mga pagtala, ang paghihiwalay na ito ay tumagal ng 50 mga taon.

Matapos mahanap muli ang kanyang anak na lalaki, pumunta si Jacob sa Ehipto at nanirahan doon sa loob ng 17 mga taon. Bago ang kanyang kamatayan, tinipon ni Jacob ang lahat ng kanyang mga anak at pinayuhan silang sundin ang landas ng kanyang lolo na si Ibrahim (AS).

Katulad ng ibang mga mensahero ng Diyos, si Jacob (AS) ay kilala sa natatanging mga katangian. Siya ay isang banal at debotong tao, may mahusay na kaalaman, at alam ang pagpapakahulugan ng mga panaginip. Huwaran din ang kanyang katatagan at pasensiya sa harap ng mga paghihirap.

Si Jacob ang unang taong pumasok sa moske at huling umalis nito.

Namatay siya sa edad na 140 o 147 at inilibing sa Al-Khalil (Hebron), Palestine.

                                                  

 

3481467

Related News
Name:
Email:
* Comment:
captcha