IQNA

Katotohanan mula sa Qur’an/8 Siyentipikong Himala ng Qur’an Tungkol sa Balanse sa Kalikasan

6:41 - December 04, 2022
News ID: 3004861
TEHRAN (IQNA) – May maselan na balanse sa kalikasan sa iba't ibang mga lugar, halimbawa sa pagitan ng dami ng oksiheno (oxygen) na natatanggap ng mga tao at sa dami ng inilalabas ng mga halaman at gayundin sa pagitan ng carbon dioxide na inilabas ng tao at natupok ng mga halaman.

Ang Banal na Qur’an ay tumutukoy sa maselang balanseng ito sa kalikasan at naglalarawan ng isang halimbawa ng mga kababalaghan ng mundo ng paglikha.

Sinabi ng Diyos sa talata 19 ng Surah Al-Hijr: “At ang lupa ay Aming inilatag (katulad ng isang alpombra); ilalagay doon ang mga bundok na matatag at hindi natitinag; at ginawa rito ang lahat ng uri ng mga bagay nang may balanse.”

Ang mga salita at mga terminong ginamit sa talatang ito ay nagpapakita na may balanse sa pagitan ng mga halaman sa lupa, ang oksiheno na nabubuo nito at ang carbon dioxide na kanilang kinokonsumo.

Ito ay napatunayan ng mga siyentipiko sa nakalipas na mga dekada. Halimbawa, alam na nila ngayon na ang oksehino ay bumubuo ng mga 21 porsiyento ng mga gas sa atmospera. Kung ang halagang ito ay tataas ng kaunti, ang lupa ay masusunog sa pamamagitan ng kaunting kislap at kung ito ay bababa ng kaunti, ang mga bagay na may buhay ay mamamatay.

Iyan din ang kaso sa carbon dioxide, na alin bumubuo ng mas mababa sa 1 porsiyento ng atmospera. Sa pagtaas ng halagang ito, mahihirapan sa paghinga ang mga tao at ang pagbaba nito ay mauuwi sa pagkamatay ng mga halaman, na alin mangangahulugan ng pagwawakas ng buhay.

Ang isa pang paksa na tinutukoy ng Qur’an ay ang photosynthesis sa mga halaman, isang proseso kung saan ang chlorophyll (isang berdeng pigment na matatagpuan sa mga halaman) ay nagpapalit ng liwanag na enerhiya sa kemikal na enerhiya na gumagawa ng mga prutas at mga butil.

Ang Banal na Qur’an ay nagsabi: “At Siya ang nagpababa ng tubig mula sa ulap, pagkatapos ay Aming inilabas kasama nito ang mga usbong ng lahat ng (mga halaman), pagkatapos ay Aming inilabas mula rito ang berde (mga dahon) na mula rito ay Aming namumunga ng butil na nakatambak. ang tainga); at sa puno ng palma, ng mga kaluban nito, ay lumabas ang mga kumpol (ng datiles) na abot-kamay, at mga halamanan ng mga ubas at mga olibo at mga granada, magkatulad at hindi magkatulad; masdan ang bunga nito kapag ito ay nagbubunga ng bunga at ang pagkahinog nito; Katiyakang mayroong mga palatandaan dito para sa mga taong naniniwala.” (Surah Al-An’am, Verse 99)

Sinasabi ng Qur’an na una ang berdeng sangkap ay nabuo, pagkatapos ay nilikha ang mga prutas at mga butil. Ito rin ang sinasabi ng siyensya.

Dito dapat nating itanong sa ating sarili ang tanong na ito: Napag-aralan ba ni Propeta Muhammad (SKNK) ang maliliit na bahagi ng mga halaman sa ilalim ng elektronikong mikroskopyo? Syempre hindi. Ang pinanggalingan na natanggap niya ang kaalamang ito mula sa Diyos, ang Makapangyarihan, sino nagtitiyak sa lahat ng tao na binigyan Niya siya ng kaalaman.

Ang Qur’an din ang unang aklat na nagpatunay sa paglikha ng mga halaman nang magkapares, na ain kamakailan lamang ay natanto ng modernong agham. Ang Banal na Aklat ay nagsabi sa talata 36 ng Surah Yasin: "Ang lahat ng kaluwalhatian ay nauukol sa Isa Sino lumikha ng magkapares mula sa kung ano ang tumubo mula sa lupa, mula sa kanilang kaluluwa at mula doon sa hindi nila nalalaman."

 

 

3481500

Name:
Email:
* Comment:
captcha