IQNA

Mga Kilalang Tao ng Qur’an/19 Yusuf; Nangungunang Papel sa Pinakamagandang Kuwento ng Qur’an

11:39 - December 06, 2022
News ID: 3004871
TEHRAN (IQNA) – Si Yusuf (Joseph) ay inilarawan bilang isang propeta sino may magandang mukha at may kamalayan at may kaalaman.

Sa kanyang kaalaman sa pagbibigay-kahulugan sa mga panaginip, nagawa niyang mahulaan ang isang taggutom sa Ehipto at pamahalaan ito sa paraang makakayanan ng mga tao ang pitong mga taong taggutom nang walang malubhang mga problema.

Si Yusuf (AS) ay kabilang sa mga propeta ng Bani Isra’il. Si Yaqub (Jacob) ang kanyang ama at ang pangalan ng kanyang ina ay Raheel. Mayroon siyang 11 mga kapatid na lalaki. Si Benjamin ang kanyang buong kapatid at ang iba ay kapatid sa ama.

Inilalarawan ng Banal na Qur’an si Yusuf (AS) na isa sa dalisay at banal na mga lingkod ng Diyos. Ang kanyang pangalan ay binanggit sa Qur’an ng 27 mga beses at ang ika-12 Surah ay ipinangalan sa kanya.

Sa Surah Yusuf, ang kuwento ng kanyang buhay ay ipinakita nang detalyado. Tinatawag ito ng Qur’an na Ahsan al-Qasas (ang pinakamagandang mga kuwento). Nagbibigay iyon ng mga detalye tungkol sa pagkabata ni Yusuf, kung paano siya itinapon ng kanyang mga kapatid sa isang balon, kung paano siya ibinenta bilang isang alipin sa pinuno ng Ehipto, ang kuwento ni Zuleikha, kung paano itinapon si Yusuf sa bilangguan, ang kanyang pakikipagkita sa kanyang mga kapatid at ama, at kung paano siya naging pinuno ng Ehipto.

Si Yusuf (AS), sino may mga palatandaan ng pagkapropeta mula noong bata pa, ay binigyan ng espesyal na pansin ng kanyang ama at nauwi sa inggit ng kanyang kapatid.

Ang isa sa pangunahing mga kaganapan sa buhay ni Yusuf ay ang panaginip niya. Nanaginip siya na ang araw, buwan, at labing-isang mga bituin ay yumuko sa harap niya. Ang kanyang ama, sino alam ang pagpapakahulugan ng mga panaginip, ay hinimok si Yusuf na huwag sabihin ito kahit kanino dahil itinuro nito ang kanyang katayuan bilang isang propeta at kung malalaman iyon ng iba, iyon ay mag-uudyok sa kanilang paninibugho.

Ang inggit ng magkapatid ay labis na ginawa nila siya sa isang testamento at sinabi kay Yaqub (AS) na nilamon siya ng isang lobo.

Isang pangkat ng mga taong dumaraan ang nagligtas kay Yusuf (AS) mula sa balon at pagkatapos ay ipinagbili siya bilang alipin sa pinuno ng Ehipto. Pagkatapos si Zuleikha, ang asawa ng pinuno, ay umibig kay Yusuf (AS) at pagkatapos ng kanyang pagtanggi na sumali sa isang pakikiapid na relasyon sa kanya, inakusahan niya ito ng hindi katapatan at siya ay itinapon sa bilangguan.

Pagkaraan ng ilang mga taon, pinatunayan ni Yusuf (AS) ang kanyang kawalang-kasalanan at nakalaya mula sa bilangguan. Pagkatapos ay naging tanyag siya sa pinuno matapos bigyang-kahulugan ang panaginip ng pinuno at magbigay ng mga plano upang malutas ang isyu ng taggutom sa Ehipto.

Pinamahalaan niya ang mga pagsisikap na harapin ang taggutom sa paraang ang Ehipto at mga kalapit na lupain ay hindi nahaharap sa anumang malalaking problema sa loob ng pitong mga taon ng taggutom.

Nang si Yusuf (AS) ay 120, inutusan siya ng Diyos na ibigay ang liwanag at Hikma (karunungan) na mayroon siya kay Babraz ibn Lawi bin Yaqub.

Ipinatawag niya si Babraz at iba pang mga anak at apo ni Yaqub (AS), sino nasa humigit-kumulang 80 mga lalaki noong panahong iyon, at sinabi sa kanila na malapit nang madaig sila ng isang grupo sa malapit na hinaharap at uusigin sila bago sila iligtas ng Diyos sa pamamagitan ng isa sa mga anak ng Pinangalanan si Lawi si Moses (AS).

Matapos mamatay si Yusuf (AS), bawat grupo ng mga tao ay gustong ilibing siya sa kanilang sariling kapitbahayan. Upang maiwasan ang mga sagupaan, inilagay nila siya sa isang kahon ng marmol at inilibing siya sa Nile. Makalipas ang ilang mga taon, inalis ni Propeta Moises (AS) ang kanyang bangkay mula roon at inilibing siya sa Palestine.

 

 

3481532

Related News
Name:
Email:
* Comment:
captcha