IQNA

Mga Pagbigkas sa Eulohiya ng Nazar al-Qatari sa Papuri kay Imam Ali

16:47 - January 27, 2024
News ID: 3006553
IQNA – Si Nazar al-Qatari, isang kilalang Shia na eulohista sa mundo ng Arab, ay bumigkas ng mga papuri bilang papuri kay Imam Ali (AS) sa iba't ibang mga wika.

Ngayon ay ang ika-13 araw ng lunar Hijri na buwan ng Rajab, na alin minarkahan ang anibersaryo ng kapanganakan ng unang Imam (AS).

Si Imam Ali (AS) ay ang lubos na iginagalang na manugang at pinsan ni Propeta Muhammad (SKNK) pati na rin ang unang Imam sa Shia Islam.

Ang Imam ay iginagalang sa kanyang katapangan, kaalaman, paniniwala, katapatan, walang patid na debosyon sa Islam, malalim na katapatan kay Propeta Muhammad (SKNK), pantay na pagtrato sa lahat ng mga Muslim at kabutihang-loob sa pagpapatawad sa kanyang natalong mga kaaway.

Ang sumusunod na pelikula ay nagtatampok ng eulohiya na pagbigkas ng al-Qatar sa Arabik, Persiano, Urdu at Ingles.

                   

                                                              

3486947

captcha