IQNA

Kur’an sureleri /24

Nûr Suresi Allahı en güzel anlatan sure

10:50 - August 10, 2022
Haber kodu: 3477002
Allah'ın en güzel vasıfları hakkındaki çeşitli açıklamaları Kur’an-ı Kerim’in Nur suresinde görebiliriz. Ancak bunun yanı sıra kadın alanında aile ve sosyal ilişkilerin düzenlenmesine ilişkin tartışmalar da bu surede ifade edilen kilit konular arasındadır.

Medine döneminde inmiştir. 64 âyettir. Adını, bu surede “nûr” kelimesinin yedi kez geçmesinden dolayı almıştır. Mushaftaki sıralamada yirmi dördüncü, iniş sırasına göre 102. suredir. Sure de başlıca; bireysel ve toplumsal hayatla ilgili çeşitli hüküm ve prensipler, özellikle aile hayatına dair esaslar yer almaktadır.

Birçok müfessir Kur’anın Allah hakkında ne söylediğini anlamak için 35. ayete başvurmuştur. Kur’an’da Allah’ı en güzel şekilde anlatan ayet ve teşbihlerden biridir. Nûr suresi 35. ayeti: “Allah göklerin ve yerin nûrudur. Onun nûrunun misali, içinde kandil bulunan bir kandilliktir. Kandil bir cam içindedir, cam inciyi andıran bir yıldızdır; (bu kandil) doğuya da batıya da ait olmayan, yağı neredeyse ateş dokunmasa bile ışık veren mübarek bir zeytin ağacından yakılır. Nûr üstüne nûr. Allah nûruna dilediğini kavuşturur. Allah insanlar için misaller veriyor, Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir.”

Bu sure sosyal ve ailevi ilişkilerle ilgili kurallardan bahseder. Surenin 2 ila 8 ayetleri (Ayet-ül Ehkam- Şeriat hükümleri olan ayetler) bu konuya işaret eder.

Bazı müfessirler bu ayetlerin sosyal meseleleri üzerine sorunların çözümünde toplumun liderlerine eşlik etmenin iman alameti, ondan ayrılmanın ise nifak alameti veya iman zayıflığı olduğu sonucuna varmışlardır. Bu ayetlerden çıkarılan diğer hususlar arasında özellikle işbirliği ve icma gerektiren konularda benmerkezciliğin yasaklanması, toplumda lider sahibi olmanın  ve onu takip etmenin önemi, lidere itaatin bir iman alameti olarak önemi, sosyal sisteme ve grup çalışmasına saygı duyma ihtiyacı diğer noktalardan biridir.

Genel olarak Sûrenin konularını şöylece sıralamak mümkündür:

1-Zina suçu işleyenlerin cezası ve bunlarla evlenmenin hükmü.

2-Namuslu kadınlara iftira edenlerin ispat yükümlülüğü, cezası ve lânetleşme usulü.

3-Hz. Âişe’nin, münafıklar tarafından yapılan iftiradan berâeti (Allah’ın münafıkları yalanlaması, Hz. Âişe’yi temize çıkartması).

4-Namusla ilgili dedikoduların ve ahlâksızlığın yayılmasına sebep olanların kınanması.

5-Evlere girip çıkma ile ilgili muaşeret kuralları.

6-Müslümanlar arasındaki (kadın-erkek) sosyal ilişkiler ve selâmlaşma kuralları.

7-Köle ve câriyelere iyi davranma, onları evlendirme ve özgürlüklerine kavuşturma konularıyla ilgili teşvikler.

8-Fuhşun yasaklanması, iffetli olmanın teşviki.

9-Şeytanın tuzakları hakkında uyarı.

10-Allah’ın doğru yolu göstermesi ve imana giden yola ışık tutmasıyla ilgili temsilî açıklamalar.

11-Allah’ın büyüklüğü ve eşsiz nitelikleri, O’na kulluk edenlere sevgisi ve ödülleri konularında önemli açıklamalar ve müjdeler. (Kuran. Diyanet),

 

İsim:
Email:
* Yorumunuz:
captcha