IQNA

İnanç İlkeleri; Nübüvvet / 11

“Her ümmetin bir Peygamberi vardır”

23:00 - February 01, 2023
Haber kodu: 3479157
Kur’an, ilk peygamber Hz. Âdem’den (a.s.) son peygamber Hz. Muhammed’e (s.a.s.) kadar pek çok peygamberin gelip geçtiğini ve her kavme Allah’ın peygamber gönderdiğini bize haber vermektedir.

Aşağıdaki ayetler bunlardan bazılarıdır:

Yunus suresi 47. ayeti: “Her ümmetin bir peygamberi olmuştur. Onlara peygamberleri geldiğine göre aralarında olup bitenler hakkında adaletle hüküm verilir, haksızlığa uğratılmazlar.”

Fâtır suresi, 24. ayeti: “Hiçbir ümmet yoktur ki içlerinden bir uyarıcı gelip geçmemiş olsun.”

Ayetin son cümlesi, ilâhî mesajın ve tevhid çağrısının bütün insanlığı kapsayacak biçimde peygamberler vasıtasıyla ulaştırıldığını ifade etmektedir. Her topluluğa Allah tarafından bir uyarıcı gönderilmiş, uzun veya kısa bir süre uyarıcının mesajı korunmuş, sonra unutulmuş (araya mesajın unutulduğu, bozulduğu bir süre girmiş arkasından yeni bir uyarıcı gönderilmiştir. 

Leyl suresi, 12 ayeti: “Doğru yolu göstermek bize aittir.”

Mâide suresi, 50 ayeti:  “Yoksa Cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Gerçeği kesin olarak bilip kabul eden kimseler için Allah’tan daha güzel hüküm sahibi kim olabilir?”

En’âm suresi, 149. ayeti:” De ki: “Kesin delil ancak Allah’ındır. Allah dileseydi elbette hepinizi doğru yola iletirdi.”

Artık diyemezsiniz ki: Ben doğru yolu bâtıldan ayırmadım, çünkü peygamberlerin varlığıyla mazeret gösterme yolu size kapalıdır. Peygamberler Allah tarafından insanların hidayete ulaşması üzere gönderilmiştir.

Enfâl suresi, 42. ayeti: “...ta ki ölenin niçin öldüğü, yaşayanın niçin yaşadığı da apaçık ortaya çıksın. Kuşkusuz Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir.”

Evet, yol açık olmalı ki insanlar bilgi ve özgürlüğe dayalı seçimler yapabilsinler.

Nisâ suresi, 165. ayeti: “Müjdeleyen ve uyaran peygamberler gönderdik ki, insanların peygamberlerden sonra Allah’a karşı tutunacak bir delilleri olmasın! Allah izzet ve hikmet sahibidir.”

Tâhâ suresi, 134. ayeti:  “Eğer biz bundan önce onları bir azapla helâk etmiş olsaydık mutlaka şöyle diyeceklerdi: “Ey rabbimiz! Bize bir peygamber gönderseydin de, şu zillet ve rezillik başımıza gelmeden önce ona uymuş olsaydık.”

Muhsin Kıraati’nin İnanç İlkeleri (Nübüvvet) kitabından alıntıdır.

 

İsim:
Email:
* Yorumunuz:
captcha